Suomalaiselle sianlihalle uusi vientilupa Etelä-Afrikkaan

26. tammikuuta 2024

Suomi ja Etelä-Afrikka ovat sopineet kuumentamattoman pakastetun sianlihan viennin ehdoista ja viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta. Etelä-Afrikkaan on jo tammikuusta 2023 lähtien ollut mahdollista viedä kuumennettuja sianlihatuotteita. Eläinterveystodistus julkaistaan Ruokaviraston sähköisessä eCert-järjestelmässä.

Etelä-Afrikka on yksi maanosan tärkeimmistä kauppakumppaneista Suomelle.

Lisätietoja: