Uruguayn ja Kanadan viennissä käyttöön uusia lisävakuuksia lihalle

4. kesäkuuta 2021

Lisävakuus sianlihalle Uruguayhin

Uruguayhin vietäville sianlihaerille tarvitaan jatkossa lisävakuus lihalle ja lihatuotteille tarkoitetun yleistodistuksen lisäksi. Lisävakuus sisältää mm. sikoja koskevia eläintautiehtoja ja sen voi myöntää laitosta valvova virkaeläinlääkäri.

Lisävakuus sianlihalle Kanadaan

Kanadaan vietävälle lihalle voidaan tarvittaessa myöntää eräkohtainen lisävakuus, jos kanadalainen maahantuoja aikoo viedä Suomesta tuotua lihaa eteenpäin Yhdysvaltoihin. Lisävakuus voidaan myöntää vain erälle, joka on peräisin Yhdysvaltojen viranomaisten hyväksymästä laitoksesta ja joka täyttää Yhdysvaltojen vaatimukset. Toistaiseksi Yhdysvaltojen viranomaiset ovat hyväksyneet Suomessa vain sianlihalaitoksia. Myös tämän lisävakuuden voi myöntää laitosta valvova virkaeläinlääkäri. Lisäksi sianlihan viennissä vaaditaan EU:n ja Kanadan sopima TRACES-todistus.

Lisätietoa Uruguayn ja Kanadan viennissä tarvittavista todistuksista ja lisävakuuksista: