Uusia vientilupia kalalaitoksille Vietnamiin

27. tammikuuta 2022

Vietnamin viranomainen Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) on myöntänyt vientiluvat neljälle uudelle suomalaiselle kala-alan laitokselle. Laitoksia on Vietnamin viranomaisen listalla nyt yhteensä 12. Vientiluvat kattavat laitoskohtaisesti useita erilaisia tuotteita. Vietnamiin on mahdollista viedä esimerkiksi tuoretta ja pakastettua kalaa sekä prosessoituja kalatuotteita laitoksesta riippuen. Viennissä käytetään Suomen ja Vietnamin kahdenvälisesti sopimaa eläinterveystodistusta.

Kalan ja kalatuotteiden vienti on mahdollista ainoastaan Vietnamin hyväksymistä laitoksista. Uudet vientiluvat saatiin kevennetyllä järjestelyllä, ns. prelisting-hyväksyntämenettelyllä. Euroopan komissio kokosi kalalaitosten perustiedot jäsenmailta viime vuoden loppupuolella ja välitti ne eteenpäin Vietnamiin. Tavallisesti Ruokavirasto on toimittanut suoraan Vietnamin viranomaiselle vientihyväksyntää hakevien laitosten hakemukset, joissa on yksityiskohtaisesti kuvattu laitoksen toimintaa ja laadunvarmistusta.

Lisätietoja elintarvikkeiden viennistä Vietnamiin: