Uusi todistusmalli hunajan vientiin julkaistu

27. elokuuta 2019

Ruokaviraston vientijaosto on laatinut yleisen eläinlääkintötodistusmallin Suomessa tuotetun hunajan ja muiden elintarvikekäyttöön tarkoitettujen mehiläistalouden tuotteiden vientiin EU:n ulkopuolelle. Yleistä todistusmallia voi ehdottaa kohdemaalle, jos Suomi tai EU ei ole sopinut kohdemaan kanssa todistusmallista hunajalle ja muille elintarvikekäyttöön tarkoitetuille mehiläistalouden tuotteille.

Eläinlääkintötodistuksella vakuutetaan kohdemaan viranomaiset siitä, että vientituote on vaatimusten mukainen eikä se levitä eläintauteja. Todistusvaatimukset vaihtelevat kohdemaittain ja tuotteittain.

Yleistodistuksia voi ehdottaa, jos sovittua mallia ei ole

EU ja Suomi ovat sopineet joidenkin kohdemaiden kanssa vientitodistusmalleista eläinten ja eläinperäisten tuotteiden vientiin. Jos tuotteelle löytyy kohdemaan kanssa sovittu todistusmalli, on sitä käytettävä.

Jos virallisesti sovittua todistusta ei ole tai siitä ei juuri neuvotella, voi viejä esimerkiksi yhdessä maahantuojan kanssa hyväksyttää oman todistusehdotuksensa kohdemaan viranomaisilla.

Suositeltavia yleisiä todistuksia useille tuoteryhmille

Ruokaviraston muotoilemia yleisiä eläinlääkintötodistuksia on suositeltavaa käyttää, jos tuote on jokin alla olevista:

  • hunaja ja muut elintarvikekäyttöön tarkoitetut mehiläistalouden tuotteet
  • hyönteiset ja hyönteistuotteet elintarvikekäyttöön
  • kala ja kalastustuotteet
  • käsitelty eläinperäinen valkuainen rehukäyttöön
  • liha ja lihatuotteet
  • maito ja maitotuotteet
  • munat ja munatuotteet
  • naudan vuodat ja nahat
  • sarvet ja metsästystrofeet

Viejä voi itse täyttää Ruokaviraston sivuilta löytyvän yleisen eläinlääkintötodistuksen. Yritystä valvova virkaeläinlääkäri tai terveystarkastaja vahvistaa allekirjoituksellaan todistuksen tiedot oikeiksi.


Lisätietoa: 

Tietoa eläinlääkintötodistuksista ja yleisten eläinlääkintötodistusten mallit