Arviointi ja raportointi

Auditoinnit

Elintarvikeketjun valvonnan auditoinneilla tarkoitetaan Suomen elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan toiminnan riippumatonta tarkastamista. Auditoinneilla varmistetaan, että virallinen valvonta ja sen tulokset ovat suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, vaikuttavia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta sopivia.

Lue lisää: Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit

Raportit

Ruokavirasto kokoaa yhteenvetoraportin Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU) toteutumisesta Euroopan komissiolle vuosittain elokuun loppuun mennessä. Raportoinnin tarkoituksena on koota yhteen tieto suoritetusta valvonnasta, valvonnasta havaituista puutteista sekä puutteista annetuista seuraamuksista. Komissiolle vuosittain toimitettava VASU-raportti pohjautuu eri sektoreiden laatimiin analyyseihin oman toimintansa onnistumisesta. Ruokavirasto koostaa sektorikohtaiset raportit eri viranomaisten tuloksista ja toiminnan analyyseistä. Lisäksi kukin viranomainen arvioi itse valvonnan onnistumista omalla toimialueellaan ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toimintansa parantamiseksi.

Lue lisää: 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2022