Sektorikohtaiset valvontaohjelmat

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma (EHO)

Valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Ruokaviraston ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet.

EHO on osa sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa, että elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU).

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 - 2023

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2023 (pdf)

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015-2024 (pdf)

Elintarvikevalvontaohjelma

Elintarvikevalvonnan sektorikohtainen valvontaohjelma on sisällytetty VASUun.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023