Liittyvät raportit

Näille sivuille on koottu Zoonoosikeskuksen ja sen verkoston julkaisemia raportteja mikrobilääkeresistenssin seurannasta Suomessa.