Ruokamyrkytysepidemiat vuonna 2006

Vuonna 2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ruokamyrkytysrekisteriin luokiteltiin tehtyjen epidemiaselvitysten perusteella yhteensä 42 elintarvike- ja 4 vesivälitteistä epidemiaa.

Elintarvikkeiden välityksellä ilmoitettiin sairastuneen noin 1700 henkilöä ja talousveden välityksellä hieman yli 100 henkilöä. Ruokamyrkytysepidemioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 16 %.

Tuoreet kasvikset ja niistä valmistetut tuotteet olivat yleisin raportoitu epidemioiden aiheuttaja (13 epidemiaa; 31 %).

Kasvikset ohittivat ensimmäistä kertaa lihan ja lihatuotteet tärkeimpänä aiheuttajaelintarvikeryhmänä. Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttajamikrobi oli norovirus. Virus oli syynä kahteentoista (29 %) elintarvikevälitteiseen ja yhteen vesivälitteiseen epidemiaan. Suurimmat epidemiat olivat kasvisvälitteisiä; norovirusepidemia tuorevihanneksista ja kotimaisesta varastoidusta porkkanasta aiheutuneet kaksi Yersinia pseudotuberculosis -epidemiaa.

Saastuneen raaka-aineen käytöllä oli selvä yhteys kaikkiaan viiden (11 %) epidemian syntyyn. Raportoiduista puutteista ja virheistä 30 % liittyi lämpötiloihin. Infektoituneen keittiötyöntekijän osallistuminen ruuanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia oli syynä viiteen (11 %) elintarvikevälitteiseen epidemiaan. Tämä oli merkittävin syy erityisesti norovirusepidemioissa, joissa infektoitunut työntekijä tai henkilö oli syynä lähes puoleen (42 %) epidemioista.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2021