Ruokamyrkytysepidemiat vuonna 2010

Vuonna 2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ruokamyrkytysrekisteriin luokiteltiin tehtyjen epidemiaselvitysten perusteella yhteensä 44 elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa. Suurin osa epidemioista eli 42 kappaletta (95 %) oli elintarvikevälitteisiä. Vesivälitteisiä epidemioita raportoitiin kaksi. Elintarvikkeiden välityksellä ilmoitettiin sairastuneen noin 920 henkilöä ja talousveden välityksellä kaikkiaan noin 40. Ruokamyrkytysepidemioiden määrä vuonna 2010 oli noin 25 % pienempi kuin vuonna 2009.

Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttajamikrobi edellisten vuosien tapaan oli norovirus. Virus oli syynä 13 (31 %) elintarvikevälitteiseen epidemiaan, josta muun muassa vuoden kaksi suurinta epidemiaa. Myös molemmat talousvesivälitteiset epidemiat olivat noroviruksen aiheuttamat. Kasvikset ja kasvistuotteet olivat yleisin raportoitu epidemioiden aiheuttaja (12 epidemiaa; 29 %) ja toiseksi yleisin oli liha ja lihavalmisteet (8 epidemiaa; 19 %). Suurin osa ruokamyrkytysepidemioista oli aika klassisia tapauksia. Raaka punajuuriraaste aiheutti 7 äkillistä ruokamyrkytysepidemiaa pääosin henkilöstöravintoloissa. Aiheuttajaksi epäillään bakteeritoksiinia. 

Saastuneen raaka-aineen käytöllä oli selvä yhteys kaikkiaan 15 (25 %) epidemian syntyyn. Raportoiduista puutteista ja virheistä 19 % liittyi lämpötiloihin. Liian pitkä elintarvikkeiden säilytysaika vaikutti 17 % epidemioiden syntyyn. Infektoituneen keittiötyöntekijän osallistuminen ruuanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia oli syynä 15 % elintarvikevälitteisistä epidemioista. Tämä oli merkittävin syy erityisesti norovirusepidemioissa, joissa infektoitunut työntekijä tai henkilö oli syynä 60 % epidemioista.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2021