Q-kuume

Q-kuumeen aiheuttaja on solunsisäinen Coxiella burnetii –bakteeri. Ihmisten lisäksi Q-kuume voi esiintyä lähes kaikilla eläinlajeilla. Bakteerin itiömuoto on kestävä ja se voi levitä esimerkiksi tuulen mukana.

Q-kuume ihmisissä

Yleisimmin tartunta ihmiseen tapahtuu hengitysteiden kautta. Punkin pureman välityksellä tartunta on myös mahdollinen. Suomessa saatuja Q-kuume tartuntoja ei ole todettu. Tapauksia on kuvattu lähinnä matkailijoilla. Muun muassa vuonna 2015 matkailuun liittyvä tapauksia todettiin kolme, 2016 kaksi ja 2017 neljä vuodessa.

Kuva. Ilmoitetut Q-kuumetapaukset väestössä vuodesta 2000 (pdf)

Coxiella burnetii elintarvikkeissa

Saastuneen pastöroimattoman maidon välityksellä tapahtuvat tartunnat ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Tartunta voidaan ehkäistä välttämällä pastöroimattoman maidon nauttimista.

Q-kuume eläimissä

C. burnetii tartunta esiintyy pääasiassa märehtijöissä (nauta, lammas ja vuohi), harvemmin muissa eläimissä. Eläimissä tartunta on usein oireeton. Oireettomat eläimet voivat kuitenkin erittää bakteeria. Eläin voi erittää bakteereja lähiympäristöönsä maidon, virtsan ja ulosteiden kautta. Erityisen runsaasti bakteeria erittyy poikimisen yhteydessä synnytysjätöksiin. Kuivuessaan eritteet pölyävät ilmaan aerosoliksi.

Suomessa on aikaisemmin testattu yksittäisiä eläimiä Q-kuumeen varalta lähinnä vientitutkimusten yhteydessä. Q-kuumeen aiheuttaja C. burnetii-bakteeri todettiin Suomessa ensi kertaa vuonna 2008 nautatilalta. Vuonna 2009 selvitettiin Q-kuume vasta-aineiden esiintyvyyttä lypsykarjoissa. Selvityksen puitteissa tutkittiin noin 14 % Suomen maidontuotantokarjoista, joista Q-kuume vasta-aineita todettiin noin 0,2 %:lla. Yksittäiset positiiviset karjat sijaitsivat Etelä- ja Länsi-Suomessa. Verrattuna muihin pohjoismaihin kuten Ruotsiin ja Tanskaan, Suomessa Q-kuume vasta-aineiden esiintyvyys lypsykarjoissa on selvästi alhaisempi. Vuonna 2010 selvitettiin Q-kuume vasta-aineiden esiintyvyyttä lampaissa ja vuohissa. Selvityksen puitteissa tutkittiin yli 12 % suomen lammas- ja lähes 8,5 % suomen vuohitiloista, Q-kuume vasta-aineita ei todettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2021