Suomen Zoonoosiraportit

EU:n asettaman direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden tulee kerätä tietoja zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintymisestä ihmisissä, eläimissä, elintarvikkeissa ja rehuissa sekä mikrobilääkeresistenssistä ja kansallisista ruokamyrkytysepidemioista. Maakohtaiset tiedot julkaistaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toimesta vuosittain.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2023