Suomen Zoonoosiraportit

EU:n asettaman direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden tulee kerätä tietoja zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintymisestä ihmisissä, eläimissä, elintarvikkeissa ja rehuissa sekä mikrobilääkeresistenssistä ja kansallisista ruokamyrkytysepidemioista. Maakohtaiset tiedot julkaistaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toimesta vuosittain.