Blogi: Asiakkaille askel kerrallaan

17. kesäkuuta 2021

Alakouluikäiset poikani rakentelivat kesäloman alkupäivinä legoja ja kuuntelin puolihuolimattomasti heidän jutteluaan etätöiden lomassa. Ritarilinna oli nuorimmalle liian hankala rakentaa, mutta onneksi isoveli tuli apuun. Pian olikin, yhdessä tehden, kunnon legoleikki käynnissä.

Yhteistyötä askel kerrallaan

Myös Ruokaviraston tehtäviä hoidetaan usein yhteistyössä toisten viranomaisten, kuten aluehallintovirastojen (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) sekä kuntien kanssa. Sujuva yhteistyö viranomaisten välillä palvelee yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia: se vähentää asiakkaiden hallinnollista taakkaa ja parhaimmillaan tukee asiakkaita heidän toiminnassaan. Yhteistyö on jatkuvaa ja sitä kehitetään askel kerrallaan.

Kerroin huhtikuun blogikirjoituksessani ELY-keskuksille tekemästämme kumppanikyselystä, jossa saimme kohtuullisen hyvän arvion toiminnastamme, mutta parannettavaakin jäi. Saimme ELY-keskuksilta yli 20 sivua avointa palautetta ja kehittämisehdotuksia muun muassa järjestämistämme koulutuksista, antamastamme neuvonnasta ja ohjeista sekä ELY-keskuksille tekemistämme tietojärjestelmistä. Niiden perusteella olemme kevään aikana pohtineet niitä kehittämisen polkuja, joita lähdemme etenemään askel kerrallaan.

Polkuja edetään askel kerrallaan

Polkuja on useita, koska yhteistyömmekin on laajaa. Jotkut polut ovat lyhyempiä, toiset pidempiä. Kaikki polut johtavat kuitenkin parempaan yhteistyöhön. Polkujen päistä löytyy esimerkiksi käytännönläheisempiä ohjeita ELY-keskuksille, tiiviimpää yhteistyötä ohjeiden laadinnassa, viime vuonna käyttöön ottamamme verkkokoulutusalustan laajentamista, paremmin keskenään keskustelevia tietojärjestelmiä ja selkeämpi toisille viranomaisille tarjoamamme Pikantti-ekstranet. Kaikkea emme voi tehdä kerralla ja siitä syystä etenemme askel kerrallaan.

Esimerkiksi ELY-keskuksille laatimamme ohjeet ovat tyypillisesti joko lainsäädännön soveltamisohjeita tai tietojärjestelmien käyttöohjeita, joita laadimme tukeaksemme ELY-keskusten työtä. Saimme palautetta muun muassa siitä, että ohjeet ovat liian laajoja, niissä ei ole riittävästi konkreettisia esimerkkejä ja että ohjeita on vaikea löytää Pikantti-ekstranetistä. Kehittämisen polut, joita valitsimme, pitävät muun muassa sisällään tulkintaesimerkkien lisäämistä ohjeisiin, ELY-keskusten työntekijöiden mukaan ottamisen ohjeiden laadintaan ja pidempänä polkuna Pikantti-ekstranetin uudistamisen. Jokaista polkua etenemme askel kerrallaan.

Parempia palveluita askel kerrallaan

Asiakkuustyössä ensimmäinen askel on kuunnella asiakkaiden odotuksia ja se on luonnollinen osa jokapäiväisiä asiakaskohtaamisiamme. Toinen askel on asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden suunnitteluun, ei pelkästään kuunnellen, vaan yhdessä tehden ja esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Kolmas askel on toteutus, ja siitä matka jatkuu kohti parempia palveluita – askel kerrallaan.

Jaakko Rinne.Jaakko Rinne
asiakkuusjohtaja
Twitter: @rinne_jaakko