Blogi: Hyrrä uudistuu pala kerrallaan uudelle rahoituskaudelle

8. kesäkuuta 2022

Yli 90 prosenttia maaseudun kehittämistukien hakemuksista tehdään verkossa, Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Vuonna 2023 Hyrrä-asiointipalvelu uudistuu sitä mukaa kuin EU:n uuden rahoituskauden tukimuodot tulevat haettaviksi.

Tukihaku käynnistyy vuonna 2023 vaiheittain, kun kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpanon yksityiskohdat ovat varmistuneet. Tietojärjestelmän osalta tehtävää on paljon käyttöliittymä- ja rahoituskauden muutosten toteuttamisessa. Varmistuaksemme siitä, että hakijat pääsevät lähettämään hakemuksensa palvelussa, jokaisesta tukimuodosta julkaistaan siinä vaiheessa asiointipalvelussa ensimmäiseksi tärkeimmät tarvittavat toiminnot. Palveluun suunnitellut täydentävät kehitysaskeleet toteutetaan tämän jälkeen vaiheittain. Tavoitteena on yhdessä suunniteltu, asiakaslähtöinen järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla uuden rahoituskauden tukien toteutus sujuu entistä sujuvammin.

Uudistamme myös viranomaisten käyttöliittymän Hyrrä-asiointipalveluun sen jälkeen, kun uuden rahoituskauden haut on saatu asiointipalvelussa kaikilta osin käyntiin. Vaikka viranomaispalvelu toimii yhä vanhalla käyttöliittymällä, teemme siirtymistä viranomaiskäyttäjille huomaamattomia eikä erillisiä kirjautumisia eri käyttöliittymiin tarvita.

Kehittämistä käyttäjiä kuunnellen

Hyrrä-verkkopalvelu on ollut käytössä vuodesta 2015 lähtien ja kehityskohteita on kerätty käytännössä koko Hyrrän elinkaaren ajan. Ongelmat ja helposti muokattavat asiat on korjattu matkan varrella, mutta suurempia muutoksia nykyinen käyttöliittymä ei ole mahdollistanut.

CAP-valmistelun työpajoissa, keskusteluissa sidosryhmien kanssa ja erillisissä Hyrrän ideatyöpajoissa on kuultu käyttäjiä ja heidän toiveitaan tarkalla korvalla myös järjestelmäkehityksen näkökulmasta. Olemme siis keränneet kattavan toiveiden tynnyrin, josta on ollut helppo ammentaa uuden Hyrrän kehittämiseen.

Myös uuden käyttöliittymän testauksessa sidosryhmät ovat tärkeässä roolissa. Kesällä olemme toteuttamassa uuden käyttöliittymän testiversioon myös asiakastestausta, jotta käyttöliittymästä saadaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen.

Saavutettavuutta ja joustavuutta

Hyrrän uusi käyttöliittymä tarjoaa muutakin kuin uuden ulkonäön. Uudistuksen tärkein tavoite on täyttää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Saavutettavuus tarkoittaa, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla. Palveluita voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi pysyviä tai tilapäisiä esteitä käyttää verkkopalvelua: esimerkiksi kuulo- tai näkövamma tai kipsi kädessä. Saavutettavuus tarkoittaa selkeää ja hahmotettavaa käyttöliittymää, ymmärrettävää sisältöä sekä teknisesti virheetöntä toteutusta.

Käyttöliittymä toteutetaan responsiiviseksi, joka tarkoittaa, että näkymä mukautuu käyttäjän päätelaitteen mukaisesti käyttäjäystävälliseen muotoon tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Responsiivisuus on nykyään erittäin tärkeää, koska yhä suurempi osa käyttäjistä tulee asiointipalveluun mobiililaitteilla.

Samoja palikoita voidaan käyttää eri paikoissa

Uudistuksen myötä myös ”konepellin alla” olevaa tekniikkaa uudistetaan, joka mahdollistaa Hyrrässä entistä joustavamman rakenteen ja mahdollistaa ketterät muutokset, esimerkiksi uusien palvelujen käyttöönotossa.

Olemme ottaneet käyttöön vanhat hyvät keinot: Lego-palikka-ajattelun! Suunnittelemalla Hyrrä-verkkopalvelun eri osista ikään kuin erilaisia, yhteensopivia Lego-palikoita ja muodostamalla esimerkiksi yritystuen hakemus ja hakuprosessi niiden avulla, voidaan samoja ”palikoita” kopioida ja käyttää muissa tukimuodoissa.

Duplo-palikoita

Helpotuksia hakijalle

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa helpottuu, kun uudistuksen myötä Hyrrässä hyödynnetään muiden viranomaisjärjestelmien tietoja mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaa, että jos hakija on toimittanut tiedon jollekin Suomen viranomaiselle, tieto voidaan tuoda hakemukseen valmiiksi täytettynä. Tämä helpottaa myös viranomaisten toimintaa.

Uusi käyttöjärjestelmä näyttää hakijalle vain sellaiset kysymykset, joihin vastaaminen on välttämätöntä tuen hakemisen kannalta. Tämä tekee Hyrrän käyttämisen asiakkaille, viranomaisille sekä ylläpitäjille yhtenäisemmäksi ja kevyemmäksi.

Uusi käyttöliittymä myös mahdollistaa Hyrrään entistä enemmän ohjeita. Ohjeiden avulla Hyrrän käyttämisestä tulee entistä helpompaa ja varmempaa hakijalle – erillisiä käyttö- tai täyttöohjeita ei tarvitse etsiä.

Kati VaissaloKati Vaissalo
johtava asiantuntija
kehittämistukien järjestelmäkehitysyksikkö