Blogi: Siementarkastus sähköistyy - sähköisty sinäkin

13. joulukuuta 2023

Ruokaviraston siemenyksikössä on viime vuosina kehitetty useita sähköisiä palveluja asiakkaiden käyttöön. Sähköisten palvelujen käytön etuna asiakkaalle on ajan- ja kustannusten säästö sekä palvelun nopeutuminen.

Sähköisiä palveluita ovat:

Touko-asiointipalvelu, jonka kautta

  • voit rekisteröityä siemenalan toimijaksi ja ilmoittaa toiminnassa tapahtuneista muutoksista
  • voit hakea siementen pakkaamolupaa ja pakkaamoluvan laajennusta

Touko-asiointipalvelun kautta näet

  • rekisteritietosi ja saat rekisteriotteen
  • siemenlaboratorion tutkimustodistukset
  • siemenyksikön päätökset sertifioinnista, viljelystarkastuksista sekä pakkaamoluvasta

Ohjeistus Touko-asiointipalvelun käyttöönottoon löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta 

Touko asiointipalveluun siirtyvät sertifiointipäätökset, viljelystarkastuspäätökset, tutkimustodistukset saman päivän aikana, kun ne valmistuvat. Näin ne ovat nopeasti asiakkaan käytettävissä. Asiakas voi myös ladata päätökset omiin tiedostoihinsa.

Pilvipalvelu vakuustodistuksiin

Siemenpakkaamo voi pilvipalvelun kautta tulostaa tilaamansa vakuustodistukset itse. Pakkaamo tilaa vakuustodistukset normaaliin tapaan Ruokavirastosta, jossa ne tehdään ja tallennetaan pilvipalveluun. Sieltä asiakas voi tulostaan ne itselleen sopivana ajankohtana. Vakuustodistukset ovat heti asiakkaan käytössä. Tämä nopeuttaa siemenpakkaamon vakuustodistusten saantia.

Traces

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyyttä ja valvontaa. Tracesia käytetään niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa (eläimet ja eläinperäiset tuotteet) kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

Siemenalan toimijoille Traces on tuttu lähinnä kylvösiementen maahantuonnista, kun siemeniä tuodaan EU:n ulkopuolisista maista. Traces on otettu Suomessa käyttöön kasvien ja siementen osalta loppuvuodesta 2019.

Mobiilisiemen - Mobsi

Mobiilisiemen on selainpohjainen kylvösiementen näytteenotossa käytettävä näytteenottopöytäkirja/raportointityökalu. Selainpohjainen ratkaisu mahdollistaa näytteenottajan kirjautumisen millä tahansa internet-yhteyttä käyttävällä laitteella ilman, että käyttöä varten tarvitsee ladata sovellusta. Mobiilisiemenen avulla näytteenottaja voi täyttää raportin sähköisesti ja lähettää sen suoraan Ruokaviraston tietojärjestelmään. Myös näytteenottoraportti lähtee asiakkaalle sähköpostitse. Mobiilisiemenen käyttöönotto on nopeuttanut näytteiden vastaanottoa, jolloin kylvösiemennäyte on saatu nopeammin sille osoitettuihin tutkimuksiin.
Lisäksi sähköisen raportin käyttöönotto on poistanut epäselvästä käsialasta johtuneet tulkintavirheet sekä raportit, joissa on olennaisia kohtia täyttämättä.

Mobiiliviljelystarkastus - Mobta

Ruokaviraston siemenyksikön tuorein sähköinen palvelu on siemenviljelysten tarkastuksessa käytettävä raportointityökalu. Palvelun on tarkoitus korvata paperiset tarkastuspöytäkirjat. Mobiiliviljelystarkastus -sovellus on mobiilisiemen tavoin selainpohjainen, eikä vaadi käyttäjältään sovelluksen lataamista.

Järjestelmä nopeuttaa viljelystarkastajien työtä, suurin osa tiedoista, kuten lohkot ja esikasvit ovat jo ennakkoon selvitetty. Tarkastuksen jälkeen tarkastaja pystyy lähettämään tiedot Ruokaviraston järjestelmään ja raportin viljelyksen tarkastuttajalle ja viljelijälle. Järjestelmän käyttöönotto näkyy asiakkaan suuntaan nopeutuneena päätöksentekona, saapuvaa paperista raporttia ei enää odotella postissa ja sen tietoja ei tarvitse manuaalisesti tallentaa tietojärjestelmään. Viljelystarkastuspäätös voidaan tehdä nopeammin, kun raportti saapuu suoraan tietojärjestelmään. Jatkohankkeena toimintojen sähköistämisessä onkin seuraavaksi päätöksenteon osittainen automatisointi.

Mobiiliviljelystarkastus -sovellus on ollut perunaa lukuun ottamatta kaikilla kasvilajeilla testikäytössä kesällä 2023. Laajempaan käyttöön sovelluksen on tarkoitus tulla vuonna 2024, tosin todennäköisesti ensin vapaaehtoisuuteen perustuen. Paperisia tarkastuspöytäkirjoja on jatkossakin saatavilla, sillä varastoa on edelleen jäljellä.

Siemenperunan viljelystarkastukseen mobiiliviljelystarkastus laajenee, kun sovelluksen perusversio on saatu yleiseen käyttöön.

Ota sinäkin näistä sähköisistä palveluista käyttöön ne palvelut, joita tarvitset!

Viraston sähköistymisestä huolimatta Ruokaviraston siemenyksikkö huomioi edelleen palveluiden saavutettavuuden kaikille asiakkaille. Asiointimahdollisuus sähköpostilla ja paperisin lomakkein on edelleen mahdollista, mikäli tietokoneet tai muut älylaitteet eivät ole käytettävissä.

 

Ritva Vallivaara-Pasto
jaostopäällikkö

Toni Valo
erityisasiantuntija

Terhi Puisto
asiantuntija

Siemenyksikkö