Tuotantoeläimet

Tutkimuslähetteet tuotantoeläinten tautitutkimuksiin

Kala ja rapu

Kalanviljelylaitoksilla tehtävä virustauti- ja BKD-kartoitus (pdf)

Viljelty kala (pdf)

Nauta

BSE-tutkimus - tutkimuslähete (pdf)

EHEC-bakteeritutkimusten kuukausiraportointilomake (xls)

EHEC-kantojen jatkotutkimukset (pdf)

EHEC-positiivisten tilojen seurantanäytteet (pdf)

EU-seurantatutkimukset lihakarjojen verinäytteistä - tutkimuslähete (pdf) 

Hengitystietulehdustutkimus (pdf)

Luomisen syyn selvitys (pdf) 

Nautojen keinosiemennystoiminta - tutkimuslähete (pdf) 

Mycoplasma bovis (pdf)

Ripulitutkimus – vasikka, karitsa, kili (pdf)

Salmonellatutkimus - nauta ja sika (pdf), lisälomake (pdf)  

Tuotantoeläinten tautitutkimukset (pdf)

Tuontialkion vastaanottajaeläimen tutkimuspyyntö - ja ohje (ETT.fi)  

Siipikarja

Kampylobakteerien jatkotutkimukset siipikarjateurastamonäytteistä (pdf)  

Salmonellatutkimus - broilerintuotanto (pdf)  

Salmonellatutkimus - kalkkunantuotanto (pdf)    

Salmonellatutkimus - kananmunantuotanto (pdf) 

Siipikarjan seurantatutkimukset - tutkimuslähete (pdf)      

Siipikarjan terveystarkkailu (pdf)

Tutkimus elävän siipikarjan ja siitosmunien viennistä EU:n jäsenvaltioihin/ETA-maihin (pdf)

Tuotantoeläinten tautitutkimukset (pdf) 

Tuotantosiipikarjan tutkimuspaketit (pdf)

Sika

Porsasyskätutkimus (pdf)

Salmonellatutkimus - nauta ja sika (pdf), lisälomake (pdf)

SIKAVA erityistaso - tutkimuslähete (pdf)

Sikojen keinosiemennystoiminta (asetus 1029/2013) - tutkimuslähete (pdf) 

Sikojen EU-kartoitustutkimukset, teurastamot - tutkimuslähete (pdf)   

Tuotantoeläinten tautitutkimukset (pdf) 

ASF-näytteet lähetetään vain Helsingin virologian tutkimusyksikköön. 
Tutkimuslähete tarhattujen villisikojen ASF-kartoitusta varten (pdf) 

Muut tuotantoeläimet (lammas, vuohi, turkiseläimet ja mehiläiset)

Mehiläistautitutkimus (pdf)

Scrapien varalta - tutkimuslähete (pdf)  

EU-seurantatutkimukset lampaiden ja vuohien verinäytteistä (pdf)

Tuotantoeläinten tautitutkimukset (pdf) 

Turkiseläinten tautitutkimukset (pdf)

Ripulitutkimus – vasikka, karitsa, kili (pdf) 

Luomisen syyn selvitys (pdf)