Näin pyydät lausuntoa tai sovittelua

Pyydä lausuntoa tai sovittelua kirjallisesti. Erityisestä syystä voidaan sallia, että asia laitetaan vireille suullisesti. Pyynnön voi tehdä paliskunta, maan omistaja tai haltija tai vahinkoa kärsinyt tai muu korvaukseen oikeutettu.

  1. Tee käsittelypyyntö oheisella lomakkeella (pdf) tai vapaamuotoisesti sähköpostilla tai kirjeitse. Ilmoita käsittelypyynnössä seuraavat asiat:
    • Osapuolten nimet ja yhteystiedot.
    • Tarpeelliset tiedot asiasta, jota lausuntopyyntö tai sovittelu koskee.
    • Milloin ja miten ilmoitus vahingosta on tehty paliskunnalle.
    • Mahdollinen suostumuksesi sovitteluun ja tiedossasi oleva toisen osapuolen suostumus sovitteluun.
  2. Täytä laskutustietolomake (pdf)

Lähetä lausunto- tai sovittelupyyntö ja laskutustietolomake joko sähköpostitse tai postin kautta.

Yhteystiedot

Porovahinkolautakunta
Ruokavirasto
PL 200
00027 RUOKAVIRASTO
Vaihde 029 530 0400
Sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Maksut ja kustannukset

Lautakunnan lausunnon pyytämisestä ja sovittelumenettelystä peritään maksuna 250 euroa. Lausuntoasiassa lasku osoitetaan asian vireillepanijalle. Sovittelumenettelyssä sekä ilman sovittelua sovintoon päättyneessä lausuntoasiassa lasku jakautuu osapuolten kesken tasan.
Omista kustannuksistaan osapuolet vastaavat itse.
Lue lisää lausunto- tai sovittelumenettelyyn liittyvistä maksuista Finlex verkkosivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.9.2021