Vastuullisuusraportointi

Ruokaviraston toiminta on lähtökohtaisesti vastuullisuutta edistävää ja tehtäväkentän laajuudesta johtuen toiminnassa on paljon erilaisia vastuullisuuden ulottuvuuksia sekä omaan toimintansa jättämästä jalanjäljestä että tehtäväkenttään liittyvästä ns. kädenjäljestä. Alla oleviin sanapilviin on koottu näitä ulottuvuuksia, toisessa on jalanjälkeen ja toisessa kädenjälkeen liittyviä asioita.

Vastuullisuuteen liittyvistä jalanjälkisanoista koottu sanapilvi.

Jalanjälki

Ympäristövastuun kantamisesta esimerkkinä voidaan pitää Green Office -ympäristöjärjestelmätyötä, jota on Ruokavirastossa ja edeltävässä virastossa tehty vuodesta 2009 lähtien. Vuosien varrella viraston ilmastotekoihin on kuulunut mm. aurinkovoimaloiden/ -paneeleiden rakentaminen useisiin kiinteistöihin. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja korona-pandemian aikana erityisen merkittäväksi on osoittautunut viraston laaja etä- ja joustotyöpolitiikka. Sähköisen asioinnin kehitys ja ihmislähtöisen asiakaskokemuksen tavoittelu parantavat työkaluja ja henkilöstön työmotivaatiota. Lisäksi virasto on ollut aktiivinen mm. hankintatoiminnan ohjaamisen linjaamisessa ja tutkimustiedon avaamisessa muiden käyttöön. Ruokaviraston strategisen arvot – avoimuus, keskinäinen arvostus sekä ratkaisukeskeisyys – on hyväksytty henkilöstön keskuudessa laajalti toimintaa ohjaavina arvoina.

Ruokaviraston kädenjälkeen liittyvä sanapilvi, jossa mukana viraston toimialaan liittyviä tekijöitä.

Kädenjälki

Ruokaviraston tehtäväkentässä on liittymäpintaa lähes kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Parhaiten viraston toiminnassa vaikutetaan kuuteen tavoitteeseen: SDG 2 Ei nälkää, SDG 3 Terveyttä ja hyvinvointia, SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, SDG 12 Vastuullista kuluttamista, SDG 13 Ilmastotekoja sekä SDG 15 Maanpäällinen elämä. Sanapilvessä on esimerkkejä asioista, joilla kädenjälkeä kasvatetaan viraston työssä (erityisesti SDGt 2, 3, 8 ja 12). Ruokaviraston ensimmäisessä vastuullisuusraportissa [linkki raporttiin] on laaja kuvaus siitä, miten monenlaisiin tärkeisiin asioihin virasto erilaisin keinoin vaikuttaa.

Vastuullisuusraportti

Ruokaviraston ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuussa 2022. Ensimmäisessä raportissa on kuvattu viraston toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta ja tätä koostetta hyödynnetään suunniteltaessa varsinaisia kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden mittaamista.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.6.2022