Vastuullisuusraportti

Ruokaviraston vastuullisuusraportti 2023

Ruokaviraston vastuullisuusraportti 2022

Ruokaviraston vastuullisuusraportti 2021 

Ruokaviraston toiminta on lähtökohtaisesti vastuullisuutta edistävää ja tehtäväkentän laajuudesta johtuen toiminnassa on paljon erilaisia vastuullisuuden ulottuvuuksia sekä omaan toimintansa jättämästä jalanjäljestä että tehtäväkenttään liittyvästä ns. kädenjäljestä. 

Jalanjälki

Ympäristövastuun kantamisesta esimerkkinä voidaan pitää Green Office -ympäristöjärjestelmätyötä, jota on Ruokavirastossa ja edeltävässä virastossa tehty vuodesta 2009 lähtien. Vuosien varrella viraston ilmastotekoihin on kuulunut mm. aurinkovoimaloiden/ -paneeleiden rakentaminen useisiin kiinteistöihin. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja korona-pandemian aikana erityisen merkittäväksi on osoittautunut viraston laaja etä- ja joustotyöpolitiikka. Sähköisen asioinnin kehitys ja ihmislähtöisen asiakaskokemuksen tavoittelu parantavat työkaluja ja henkilöstön työmotivaatiota. Lisäksi virasto on ollut aktiivinen mm. hankintatoiminnan ohjaamisen linjaamisessa ja tutkimustiedon avaamisessa muiden käyttöön. Ruokaviraston strategisen arvot – avoimuus, keskinäinen arvostus sekä ratkaisukeskeisyys – on hyväksytty henkilöstön keskuudessa laajalti toimintaa ohjaavina arvoina.

Kädenjälki

Ruokaviraston tehtäväkentässä on liittymäpintaa lähes kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Parhaiten viraston toiminnassa vaikutetaan kuuteen tavoitteeseen: SDG 2 Ei nälkää, SDG 3 Terveyttä ja hyvinvointia, SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, SDG 12 Vastuullista kuluttamista, SDG 13 Ilmastotekoja sekä SDG 15 Maanpäällinen elämä. Sanapilvessä on esimerkkejä asioista, joilla kädenjälkeä kasvatetaan viraston työssä (erityisesti SDGt 2, 3, 8 ja 12). Ruokaviraston vastuullisuusraporteissa on laaja kuvaus siitä, miten monenlaisiin tärkeisiin asioihin virasto erilaisin keinoin vaikuttaa.

Vastuullisuusraportti

Ruokaviraston ensimmäisessä vastuullisuusraportissa vuodelta 2021 kuvattiin kattavasti viraston jalanjälkeä ja kädenjälkeä. Työ oli kuitenkin vasta alkua kestävän kehityksen kokonaisuuden hahmottamiselle ja sen edistämiselle. Vuoden 2022 aikana työtä jatkettiin kestävän kehityksen ohjelmaa valmistelevassa projektissa (Kestokas). Vuoden 2022 raportti tukeutuu vastuullisen toiminnan kuvauksissa vuoden 2021 raporttiin, sillä perustehtävät eivät ole muuttuneet. Mikäli haluaa saada kokonaiskuvan Ruokaviraston vastuullisuuteen liittyvästä toiminnasta, kannattaa ensimmäinen raportti ottaa uusimman raportin rinnalle.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2024