Ruokavirasto käynnistää markkinakartoituksen koirien eristystiloista ja -palveluista

25. lokakuuta 2019

Ruokavirasto käynnistää markkinakartoituksen koskien maahan saapuvien laittomien koirien eristystiloista. Eristystilat ovat edellytys tehokkaalle koirien laittoman maahantuonnin vastustamiselle. Palvelun toimivuus on tärkeä eläintautien leviämisvaaran hallinnan kannalta.

Markkinakartoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Lue lisää Hilmasta.
Hilmassa julkaistussa ilmoituksessa on saatavilla tarkemmat tietopyyntöä koskevat lisätiedot ja ohjeet toimittajille markkinakartoitukseen vastaamiseen.

Markkinakartoituksen jälkeen Ruokavirastossa tehdään päätökset hankinnan etenemisen osalta. Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä toimittajien kommentteja, jotta mahdollinen tuleva tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteena on saada toimittajien näkemyksiä hankinnan vähimmäisvaatimuksiin, palvelun sisältöön, hinnoitteluun ja muihin vastaaviin seikkoihin.