Ruokavirasto ohjeistaa toimia ruokaketjun toiminnan varmistamiseksi

19. maaliskuuta 2020

Ruokavirasto rajoittaa ohjeistuksella tarkastusten ja valvontojen tekemistä koronavirus COVID-19-poikkeusoloissa. Ohjeistus koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvintuotannon, maaseudun kehittämistukien ja maataloustukien valvontaa. Tarkoituksena on turvata Ruokaviraston toimivaltaan kuuluvien toimintojen jatkuvuus. Ohjeet ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Erityisesti maatiloille kohdistuvia käyntejä rajoitetaan. Tarkastustoiminnassa suositaan asiakirjatarkastuksia tai etäyhteyksien käyttöä silloin, kun se on mahdollista.

Välttämättömiksi ja kiireellisiksi on katsottu mm. tarkastukset, jotka liittyvät elintarvike- ja rehuvaaratilanteisiin, vakaviin eläin- tai kasvitautiepäilyihin, vakaviin eläinsuojelutapauksiin ja kylvösiementen sertifiointiin. Myös välttämättömät elintarvikkeiden, eläinten, rehujen ja kasvien vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset tehdään. Nämä tarkastukset ovat oleellisia koko ruokaketjun ja yhteiskunnan toimisen kannalta.

Ruokavirasto on myös ohjeistanut kunnallisia eläinlääkäripalveluja. Resurssit ohjataan varmistamaan kiireellisen eläinlääkäriavun saatavuus sekä tuotettavien elintarvikkeiden turvallisuus ja riittävyys. Eläinlääkäripalvelut pitävät huolta myös eläinten hyvinvoinnista.

Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että lihantarkastus toimii teurastamoissa. Muuten eläimiä ei pystytä teurastamaan, mikä johtaisi vaikeuksiin elintarvikkeiden saatavuudessa ja myös eläinsuojelullisiin ongelmiin tilatasolla.  

Viljelijätuissa ja maaseudun kehittämistuissa paikan päällä tehtäviä tarkastuskäyntejä rajoitetaan koronavirustilanteen vuoksi. Hallinnolliset tarkastukset ja asiakirjatarkastukset jatkuvat normaalisti. ELY-keskukset voivat tehdä viljelijätukien tarkastus- ja maastokäyntejä, jos se on välttämätöntä maksujen oikeellisuuden varmistamiseksi. ELY-keskukset voivat myös tarvittaessa tehdä välttämättömiä investointeihin liittyviä hallinnollisia tarkastuskäyntejä tuetun investoinnin toteutumisen varmistamiseksi. Jos poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia esimerkiksi maaseudun kehittämishankkeen tai rahoitetun investoinnin toteutuksessa, tuensaajan tulee ottaa yhteyttä ELY-keskukseen.

Ruokaviraston laboratorio palvelee asiakkaitaan myös poikkeusoloissa ja kaikki laboratoriopalvelut ovat saatavilla. COVID-19-epidemiaan on varauduttu priorisoimalla tutkimukset, joihin keskitytään henkilöstön poissaolojen aikana. Ruokavirasto tiedottaa näistä poikkeuksista erikseen.

Ruokavirasto tekee osaltaan parhaansa varmistaakseen Suomen elintarviketurvallisuuden ja hyvän eläin- ja kasvitautitilanteen säilymisen myös näiden poikkeusolojen aikana. Virasto tekee kaiken voitavansa, jotta tukien maksaminen pystytään turvaamaan. Ruokavirasto päivittää ajankohtaista tilannetietoa verkkosivustolle osoitteeseen ruokavirasto.fi/korona.

Lisätietoja:

ylijohtaja Pia Mäkelä, elintarvikeketjulinja
050 448 1302

osastonjohtaja Leena Räsänen (elintarviketurvallisuus)
050 388 6518

osastonjohtaja Marja Husu (maaseutulinjan ylijohtajan sijainen)
040 740 8395

yksikönjohtaja Sari Putkiranta (viljelijätukien valvonta)
040 714 5803

Laboratorioiden yhteyshenkilöt (ruokavirasto.fi)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi