Laboratoriopalvelujen yhteyshenkilöt

Laboratorioyksiköt

  • laboratorio- ja tutkimuslinja: ylijohtaja Janne Nieminen, p. 050 463 9586
  • eläintautibakteriologia ja -patologia: yksikönjohtaja Sinikka Pelkonen, p. 040 028 7061
  • virologia: yksikönjohtaja Tuija Gadd, p. 050 357 0328
  • mikrobiologia: yksikönjohtaja Anna-Liisa Myllyniemi, p. 040 028 7398
  • kemia: yksikönjohtaja, Annikki Welling, p. 040 481 2270 
  • kasvianalytiikka: yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510 

Elintarviketutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan 

Eläintautitukimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan 

Kasvitutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Lannoitetutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Rehututkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Viranomais- ja omavalvontatutkimuksista tehdään Ruokaviraston laboratorioiden lisäksi viraston lainsäädännön perusteella hyväksymissä laboratorioissa.

Viranomais- ja omavalvontalaboratorioiden hyväksymisen yhteyshenkilö on ylitarkastaja Taija Rissanen, p. 050 574 6308.