Laboratoriopalvelujen yhteyshenkilöt

Laboratorioyksiköt

Elintarviketutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan 

Eläintautitutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan 

Kasvitutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Lannoitetutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Rehututkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Viranomais- ja omavalvontatutkimuksia tehdään Ruokaviraston laboratorioiden lisäksi viraston säädösten nojalla hyväksymissä laboratorioissa.

Viranomais- ja omavalvontalaboratorioiden hyväksymisen yhteyshenkilö.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.7.2023