Tietoa Ruokaviraston laboratorioista

Ruokaviraston laboratoriopalvelut (Ruokaviraston laboratoriot) diagnosoivat eläin- ja kasvitauteja sekä tekevät elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ja kasvien laboratoriotutkimuksia. Laboratoriot tarjoavat myös näihin liittyvää asiantuntijatoimintaa.

Laboratorio- ja asiantuntijapalveluja tarjotaan sekä viranomaisille että yksityisille asiakkaille.

Laboratoriot tekevät lisäksi tieteellistä tutkimusta ja osallistuvat alallaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Ruokaviraston laboratoriot toimivat kansallisina vertailulaboratoriona elintarvike- ja rehututkimusten sekä eläintautitutkimusten ja kasvitutkimusten aloilla.

Laboratoriot vastaavat EU:n ja kansallisen lainsäädännön edellyttämien laajojen valvonta- ja seurantaohjelmien laboratorioanalyyseistä. Näitä ohjelmia ovat muun muassa antibioottiresistenssin seuranta, vierasainevalvontaohjelma, eläintautien seurantaohjelmat, eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien (zoonoosien) seuranta eläimissä ja elintarvikkeissa sekä kasvitautien seurantaohjelmat.

Ruokaviraston laboratoriopalveluissa työskentelee 260 henkilöä ja laboratoriotoimintaa on viidellä paikkakunnalla (Helsinki, Loimaa, Kuopio, Oulu ja Seinäjoki).

Laboratoriotoiminnan laatu

Ruokaviraston laboratoriot noudattavat toiminnassaan standardin ISO/IEC 17025 mukaista laatu- ja toimintajärjestelmää. Laboratoriotoiminnan pätevyys ja tulosten oikeellisuus on osoitettu kansainvälisten kriteerien mukaisella arvioinnilla ja akkreditoinnilla, jonka on myöntänyt FINAS (Finnish Accreditation Services) -akkreditointipalvelu. FINAS on riippumaton toimija, jonka suorittamat akkreditoinnit ovat EU-asetusten sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten tunnustamissopimusten mukaisia.

Ruokaviraston FINAS-akkreditointitunnus on T014. Laboratorioissa on yli 150 kemian, kasvianalytiikan, mikrobiologian, bakteriologian, virologian ja parasitologian päteväksi todettua, akkreditoitua tutkimusmenetelmää.  Voimassa oleva akkreditointi ja testausmenetelmät on kuvattu pätevyysalueessa FINAS:in verkkosivuilla 

Siementutkimusten osalta Ruokaviraston siemenlaboratoriolla on lisäksi ISTA-järjestön (International Seed Testing Association) myöntämä akkreditointi.

Myös Ruokaviraston hyväksymät viranomais- ja omavalvontatutkimuksia tekevät laboratoriot ovat pääsääntöisesti FINAS:in arvioimia ja/tai akkreditoimia standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti.

 

 

Ajankohtaista laboratoriopalveluista

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2024