Ruokaviraston palveluista perittävät hinnat muuttuvat 1.3.2021 alkaen

1. maaliskuuta 2021

Uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus (161/2021) Ruokaviraston maksullisista suoritteista on tullut voimaan 1.3.2021. Asetus on voimassa 31.12.2021 asti. Julkisoikeudellisten suoritteiden lisäksi muutoksia tulee myös Ruokaviraston liiketaloudellisten suoritteiden hintoihin 1.3.2021 alkaen.

Uuteen asetukseen edellisen asetuksen mukaiset suoritteet on otettu pääosin sellaisinaan. Myös pykälät ovat sisällöltään yhtäläiset. Liite on ryhmitelty uudestaan, ja sen otsikointia on muutettu valvontasektoreiden mukaisesti. Eläintautien laboratoriotutkimusten suoritteet hinnoitellaan erikseen ja hinnat löytyvät jatkossa Ruokaviraston hinnastosta.

Maksuasetuksessa suoritteiden hinnoittelua on yksinkertaistettu ja tuntihintoja on yhtenäistetty. Maksujen korotuksiin vaikuttavat yleinen kustannustason nousu ja pyrkimys lähemmäs kustannusvastaavuutta. Korotuksia on muun muassa tehty eläinten rekisteröintimaksuihin ja teurastamoiden hyväksymistarkastuksiin sekä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen maksuihin. Hevoseläimille myönnettävien tunnistusasiakirjojen (hevospassien) laskutus tulee uutena asiana 21.4.2021 alkaen maksuasetuksen mukaisena.

Luonnonmukaisen tuotannon maksuja on muutettu uudessa asetuksessa, mutta  on mahdollista, että nämä muutokset eivät ole pitkäaikaisia. Maksuja ei aleta välittömästi maaliskuun alusta alkaen perimään uuden asetuksen mukaisesti. Luonnonmukaisen tuotannon maksuista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoa Ruokavirastosta:
Ruokaviraston hinnasto
Maksuasetus 161/2021
Yhteystiedot