Tarkastuskäynnille osallistuneet viljelijät tyytyväisimpiä maataloustukien valvontaan

11. huhtikuuta 2022

Viljelijät ovat pääosin tyytyväisiä Ruokaviraston ja maaseutuhallinnon toimintaan. Tämä selviää tammikuussa 2022 Ruokaviraston tekemän maatilojen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. Vastaajista 85 prosenttia on joko erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Ruokaviraston ja maaseutuhallinnon toimintaan.

Viljelijätukien valvontakäynnille annettu kouluarvosana laski

Suhtautuminen ELY-keskusten tekemään viljelijätukien valvontaan on säilynyt pääosin myönteisenä. Kouluarvosana valvontakäynnille kuitenkin laski edelliseen kyselyyn verrattuna. Vuonna 2018 toteutetussa kyselyssä kouluarvosana oli 8,29, kun se nyt oli 7,87. Arvosanan laskuun on todennäköisesti vaikuttanut se, että vuoden 2018 kyselyssä 92 prosenttia vastaajista oli itse osallistunut tarkastuskäyntiin, kun nyt vastaava luku oli koronapandemian vuoksi 61 prosenttia.  Tarkastuskäynnille osallistuneet vastaajat antoivat tänäkin vuonna paremmat arviot tarkastuskäynnistä kuin vastaajat, jotka eivät olleet osallistuneet tarkastukseen. Parhaimmat arviot saivat tarkastajien ystävällisyys ja asiakaslähtöisyys (8,71) sekä tarkastajien valvontalainsäädännön ja -menetelmien tuntemus (8,59).

Ruokaviraston viljelijäuutiskirje kasvattanut suosiotaan tiedon lähteenä

Tärkeimmät tiedon lähteet viljelijätukien haussa viljelijöille ovat Vipu-palvelu ja Ruokaviraston verkkosivuilla julkaistut hakuohjeet. Kaksi kolmesta vastaajasta mainitsi näistä jommankumman.  Eniten suosiotaan tiedon lähteenä on kasvattanut Ruokaviraston viljelijäuutiskirje. Vuoden 2018 kyselyssä noin kolmannes vastaajista mainitsi uutiskirjeen, kun nyt toteutetussa kyselyssä puolet kertoi saaneensa tietoa uutiskirjeen kautta.

Kokonaisuudessaan Ruokaviraston viestintä sai vastaajilta hyvät arviot. Vastaajista 84 prosenttia arvioi viestinnän olevan ymmärrettävää ja 90 prosenttia avointa ja luotettavaa.

Etätarkastukset onnistuneita luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Koronapandemian aikaan osa kasvintuotantotiloille tehdyistä luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksista on tehty etätarkastuksina, joiden onnistumista maatilojen asiakastyytyväisyyskyselyllä selvitettiin. Vain hyvin harva vastaajista oli tarvinnut apua esimerkiksi yhteyden muodostamisessa tai muissa teknisissä asioissa etätarkastuksissa. Suurin osa vastaajista kertoi saaneensa tarkastajalta riittävästi tietoa siitä, mitä etätarkastuksessa tarkastettiin ja miksi.

Luomutuotannossa on tärkeää, että tila tunnistaa riskit, jotka vaarantavat tuotteen luomukelpoisuuden. Kyselyn vastaajat pitivät luomutilan suurimpina riskeinä luomuehtojen monimutkaisuutta, lisäysaineiston hankintaa sekä eri asioiden kirjaamista.

Siemenviljelijät tyytyväisiä ohjeisiin ja viljelystarkastuksiin

Noin 95 prosenttia vastaajista piti Ruokaviraston julkaisemia siemenviljelyn ohjeita erittäin tai melko selkeinä. Suunnilleen sama osuus vastaajista piti ohjeita erittäin tai melko hyödyllisinä. Kaksi kolmesta vastaajasta oli erittäin tyytyväisiä viljelystarkastukseen kokonaisuutena. Parhaimmat arviot viljelystarkastuksessa saivat tarkastajan asiallisuus ja tarkastuksen lopputuloksen esittämisen ymmärrettävyys.

Kyselyn tulokset perustana asiakaskeskeiselle kehittämiselle

Ruokaviraston toteuttamaan maatilojen asiakastyytyväisyyskyselyn vastasi noin 350 viljelijää. Kyselyssä kartoitettiin viljelijöiden näkemyksiä maataloustukien hakemisesta ja valvonnasta, luomutuotannosta sekä siementarkastuksista. Luomutuotanto ja siementarkastukset olivat kyselyssä uusia osa-alueita verrattuna vuonna 2018 toteutettuun kyselyyn. Tavoitteena nyt tehdyssä kyselyssä oli selvittää viljelijöiden mielipiteitä ja löytää kehittämiskohteita Ruokaviraston ja maaseutuhallinnon toiminnasta.

Ruokaviraston tavoitteena on kuunnella asiakkaita ja ottaa asiakkaat mukaan esimerkiksi verkkoasioinnin ja viestinnän kehittämiseen. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaniviranomaisten kanssa on keskeistä, jotta saamme luotua asiakkaiden näkökulmasta yksinkertaiset ja toimivat palvelut. Haluaisitko tulla mukaan kehittämään Ruokaviraston palveluita? Ilmoita yhteystietosi alla olevan linkin kautta, niin olemme yhteydessä sinuun, kun palveluiden kehittämistarpeita ilmenee.

Blogi: A niin kuin asiakaskokemus

Raportti maatilojen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista (pdf)

Ilmoittaudu mukaan Ruokaviraston palveluiden kehittäjäksi

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Maatilojen asiakastyytyväisyyskysely
Asiakkuusjohtaja Jaakko Rinne
040 714 5830

Viljelijätukien valvonta
Yksikönjohtaja Sari Putkiranta
040 714 5803

Luonnonmukainen tuotanto
Ylitarkastaja Marja Pulkkinen
050 340 8681

Siementarkastus
Yksikönjohtaja Leena Pietilä
040 833 2481