Lihan kuljetusavustus

Ruokavirasto voi myöntää kirjanpitovelvollisille lihan ostajille kuljetusavustusta nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta teurastamoon.

Kuljetusavustus myönnetään hyväksytyn teurastamon tai poroteurastamon punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Kuntakohtaiset tukitasot tukialueilla C3 (P2-P4) ja C4 (P4-P5) vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Teurastamot voivat hakea avustusta vuodelta 2022 Nekka-palvelusta viimeistään 24.3.2023.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2023