Vipu-ohje: Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja maksuhakemus 2023

Julkaisupäivä: 2. tammikuuta 2023

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Tukien hakeminen.

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

1. Eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2023

Eläinten hyvinvointikorvausta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Vuoden 2023 sitoumus annetaan ajalle 1.1.2023–31.12.2023 Vipu-palvelussa. Samalla kertaa haetaan korvauksen maksua. Valittujen toimenpiteiden mukaisten ehtojen toteuttaminen on aloitettava 1.1.2023. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löydät tästä. 

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus annetaan ja maksua haetaan vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa. 

Voit valita sitoumuksen kohteena olevalle eläinlajille hyvinvointisuunnitelman ja sen lisäksi muita toimenpiteitä huomioiden tuotantosuunnan ja tuotantorakennusten tekniset toteutukset. Jos kasvatat useampaa kuin yhtä korvauskelpoista eläinlajia - kutakin vähintään sitoumusehtojen mukaisen eläinyksikkömäärän - sitoumukselle voit valita toimenpiteitä koskien useampia eläinlajeja. Toimenpiteiden valintaan liittyy tiettyjä rajoituksia luonnonmukaisen kotieläintuotannon tiloille.

2. Eläinten hyvinvointikorvauksen hakeminen Vipu-palvelussa

2.1. Hae tukia ja jätä ilmoituksia

Eläinten hyvinvointikorvauksen hakeminen tehdään Vipu-palvelun Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­keen kaut­ta. Kuva 1. Hae tukia ja jätä ilmoituksia - painike

Kuva 1. Hae tukia ja jätä ilmoituksia - painike

Etu­si­vun ylä­pal­kin pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään. Valitse Eläinten hyvinvointikorvaus.

2.2. Hakijan tiedot

Ensimmäisenä sinulle tulee tuenhakijan eli korvauksenhakijan valinta. Alasvetovalikossa on lueteltu maatilan osalliset.

Jos korvauksenhakijana on yhteisö, valitse maatilan osallisista henkilö, joka täyttää korvauksen ikäehtoa. Valitse Yhteisö ei kuuluu ikävaatimusten piiriin, jos korvauksenhakija on julkisoikeudellinen yhteisö, esimerkiksi koulu- tai vankilatila.

Täytä seuraavaksi y-tunnus. Jos sitä ei ole, valitse ei y-tunnusta. 

Kuva 2: Hakijan tiedot -osio, tuenhakijan valinta ja y-tunnusKuva 2: Hakijan tiedot -osio, tuenhakijan valinta ja y-tunnus

Mikäli tuenhakija on osana konsernia, lisää emo-/tytäryhtiö. Tallenna jokaisen lisätyn rivin jälkeen, jotta lisäys säilyy.

2.3. Hakemustiedot

Siirry seuraavaksi Hakemustiedot-osioon. Palauttamalla tämän hakemuksen annan sitoumuksen valitsemistani toimenpiteistä 1.1. ja 31.12.2023 väliselle ajalle. Haen eläinten hyvinvointikorvauksen maksua vuodelta 2023.

Seuraavaksi alapuolelle aukeaa valikko, josta vihreää paneelia klikkaamalla valitaan haettava eläinlaji. Valitse eläinlajille haluamasi toimenpiteet.

2.3.1 Nautojen toimenpiteet

Kuva 3. Nautojen toimenpiteiden valintaKuva 3. Nautojen toimenpiteiden valinta

imagelhluf.png

Kuva 4. Nautojen toimenpiteiden muokkaus

2.3.2. Sikojen toimenpiteet

Kuva 5: Sikojen toimenpiteiden valinta

Kuva 5. Sikojen toimenpiteiden valinta

Kuva 6. Sikojen toimenpiteiden muokkaus ja eläinmäärät

Kuva 6. Sikojen toimenpiteiden muokkaus ja eläinmäärät

Toimenpidettä ”Parannetut porsimisolosuhteet” tai ”Vapaaporsitus” voit hakea tilan kaikille emakoille ja ensikoille, jolloin ilmoitat eläinmäärän kohdassa "Emakot väh. 8 kk". Jos toteutat toimenpidettä vain osalle ensikoista ja emakoista, ilmoita koko vuoden käytössä olevien tukiehtojen mukaisten vapaaporsituskarsinoiden määrä ottamalla rastin pois kohdasta ”Käytän vapaaporsituskarsinoita kaikille emakoille” ja ilmoittamalla sitten määrän kohtaan "Vapaaporsituskarsinoita käytössä kpl".

Jos haet ”Vapaaporsitus” – toimenpidettä ja sinulla on käytössä 6–7 m2 – kokoisia porsituskarsinoita, ilmoita niiden määrä ”Yhteenveto ja lähettäminen” – välilehden lisätiedoissa. Karsinamäärässä ilmoita 31.12.2021 käytössä olleiden ja rakenteilla olleiden 6–7 m2 porsituskarsinoiden määrä. Tukiehtojen mukaan näiden alle 7 m2 – karsinoiden käyttäminen voi olla mahdollista.

Teurastetut lihasiat yht. – kohdassa ilmoitetaan kaikki vuoden aikana teurastamolle myydyt lihasiat eli yhteismäärä eikä keskiarvo.

2.3.3. Lampaiden ja vuohien toimenpiteet

Kuva 7. Lampaiden ja vuohien toimenpiteiden valintaKuva 7. Lampaiden ja vuohien toimenpiteiden valinta

Kuva 8. Lampaiden ja vuohien toimenpiteiden muokkaus

Kuva 8: Lampaiden ja vuohien toimenpiteiden muokkaus

2.3.4. Siipikarjan toimenpiteet

Kuva 9. Siipikarja toimenpiteiden valinta

Kuva 9. Siipikarja toimenpiteiden valinta

Kuva 10.Siipikarja toimenpiteiden muokkaus ja eläinmäärätKuva 10. Siipikarja toimenpiteiden muokkaus ja eläinmäärät

”Teurastetut broilerit yht.” ja ”Teurastetut kalkkunat yht.” kohdissa ilmoitetaan aikaisemmista vuosista poiketen vuoden aikana teurastamolle vietyjen eläinten kokonaismäärä eikä keskiarvo.

Ilmoita myös siipikarjan pitopaikkatunnus tai – tunnukset kohdassa ”Pitopaikka”.

Kuva 11. Siipikarjan pitopaikkatunnuksen ilmoittaminenKuva 11. Siipikarjan pitopaikkatunnuksen ilmoittaminen

2.3.5. Hyvinvointisuunnitelman palauttaminen

Hyvinvointisuunnitelman palauttaminen hakuaikana on pakollista, jotta eläinten hyvinvointikorvausta voidaan myöntää. Hyvinvointisuunnitelman mallipohjat ovat Ruokaviraston sivuilla.

Tallenna hyvinvointisuunnitelma ja muut liitteet tietoturvalliseen pdf/a-muotoon. Jos pdf-tiedosto on tätä vanhemmassa muodossa, sen liittäminen hakemukselle ei onnistu. Tallenna liite pdf/a-muotoon tämän ohjeen avulla: Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa.

Kuva 12. Hyvinvointisuunnitelman valintaKuva 12. Hyvinvointisuunnitelman valinta

Voit lisätä hyvinvointisuunnitelmaan useita liitteitä, esimerkiksi täytetyn hyvinvointisuunnitelman – pohjan lisäksi rehuanalyysin ja ruokintasuunnitelman, mikäli ne ovat eri dokumentit.

Kuva 13. Hyvinvointisuunnitelma - liitteen lisääminen

Kuva 13. Hyvinvointisuunnitelma - liitteen lisääminen

2.4. Yhteenveto ja lähetys

Kun olet antanut sitoumuksen ja korvauksen hakuun liittyvät tiedot, siirry Yhteenveto ja lähetys välilehdelle. Anna sähköpostiosoite, johon vahvistusviesti lähetetään. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu tämän jälkeen. Tarkista hakemukselle tallennetut tiedot ja lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Kuva 14. Yhteenveto ja lähetys – sivun tiedot

Kuva 14. Yhteenveto ja lähetys – sivun tiedot

Lähetyksen jälkeen varmista Tulosta hakemustiedot -painikkeen kautta tulosteelta, että sivun oikeaan ylälaitaan on tullut viesti, jossa kerrotaan ilmoituksen lähetysaika. Yhteenveto kannattaa tallentaa koneelle tai tulostaa. Myös sähköpostiisi on saapunut vahvistusviesti. Voit nyt palata Vipun etusivulle tai sulkea asioinnin.

Kuva 15. Eläinten hyvinvointikorvauksen yhteenvetotuloste

Kuva 15. Eläinten hyvinvointikorvauksen yhteenvetotuloste

Mikäli lähettämisen jälkeen on tarpeen tehdä muutoksia lähetettyihin tietoihin, onnistuu se menemällä uudelleen Vipun etusivun kautta Hakemukset ja ilmoitukset – osioon, jossa näkyy Eläinten hyvinvointikorvaus.

Kuva 16. Vipun etusivu lähetetystä hakemuksesta

Kuva 16. Vipun etusivu lähetetystä hakemuksesta

Avaamalla hakemuksen siirryt takaisin Yhteenveto ja lähetys – sivulle, josta voit peruuttaa lähettämäsi hakemuksen.

Kuva 17. Hakemuksen peruminen

Kuva 17. Hakemuksen peruminen

Muutoksia hakemukseen voit tehdä 2.2.2023 asti. Tällöin muuta hakemusta ja lähetä se uudelleen.

3. Esimerkkejä eläinmäärien laskemiseen

Jos haet korvausta sika- ja siipikarjan perusteella, ilmoita haettavaksi määräksi arvio keskimääräisestä eläinmäärästä eläinryhmittäin. Tästä poiketen, mikäli haet toimenpiteitä ”Lihasikojen olosuhteiden parantaminen” tai ”Siipikarjan olosuhteiden parantaminen”, ilmoita lisäksi arvio koko vuoden aikana teurastettavista eläimistä (yhteismäärä). Toteutunut, lopullinen eläinmäärä sinun tulee ilmoittaa viimeistään 1.2.2024 Eläinmääräilmoituksella. Haetun eläinmäärän lisääminen Eläinmääräilmoituksella ei ole mahdollista.

Sikatiloilla eläinmäärä lasketaan kuukauden 1. päivien keskiarvoina, niin että keskimäärää laskiessa jätä huomioimatta ne kaksi kuukautta, jolloin sikoja on ollut vähiten.

Eläinmäärän laskentaesimerkki sikatiloilla
Laske eläinten määrä 1.1.–31.12.2023 arvioimalla joka kuukauden 1. päivän eläinmäärä. Jätä keskimäärää laskiessasi huomioimatta ne kaksi kuukautta, jolloin sikoja on ollut vähiten. Esimerkki lihasikojen keskimäärästä: Sikoja 1. päivinä tammi–kesäkuussa 500 kpl, heinäkuussa 0 kpl ja elo–joulukuussa 600 kpl. Vähennä määrästä kaksi kuukautta, jolloin eläimiä on ollut vähiten, eli 0 kpl ja 500 kpl. Vähennyksen jälkeen eläinmääräksi jää yhteensä 5 500 kpl kymmenelle kuukaudelle. Eläimiä on siis keskimäärin 5 500 kpl / 10 kk = 550 kpl / kk. Ilmoita keskimääräiseksi eläinmääräksi lihasikojen kohdassa 550 kpl. Et voi korottaa tässä ilmoittamaasi lukua enää myöhemmin, vaikka toteutunut määrä olisi korkeampi.

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen – toimenpiteen valinneet tilat: vuoden aikana tilalta myydään 4 teuraserää, jokainen noin 550 kpl. Ilmoita teurastetut lihasiat määräksi vähintään 2200 kpl.

Eläinmäärän laskentaesimerkki siipikarjatiloilla.  Ilmoita broilerien, kalkkunoiden ja/tai munivien kanojen keskimääräinen lukumäärä (kpl). Laske eläinten määrä 1.1. - 31.12.2023 arvioimalla joka kuukauden 1. päivän eläinmäärä. Keskimäärää laskiessa jätä huomioimatta ne kuusi kuukautta, jolloin siipikarjaa on ollut vähiten. Kuitenkin broilerien eläinmäärä lasketaan kuukauden 1.- 5. päivän mukaisena eli yksi eläinmäärä joltain näiltä päiviltä.

Jos haet toimenpidettä Siipikarjan olosuhteiden parantaminen, ilmoita edellä mainitun lisäksi yhteenlaskettu teurastettujen broilerien ja/tai teurastettujen kalkkunoiden lukumäärä (kpl).

Siipikarjan olosuhteiden parantaminen – toimenpiteen valinneet lihasiipikarjatilat, esimerkki: vuoden aikana tilalta myydään 7 teuraserää broilereita, jokainen noin 50000 kpl. Ilmoita teurastetut broilerit määräksi vähintään 350000 kpl.

Sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä aina eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa 1.2.2024 mennessä.

 

 

Sinua voi kiinnostaa myös

Usein kysyttyä  eläintuista vuonna 2023
Usein kysyttyä eläintuista vuonna 2023
Tältä sivulta löydät täsmävastauksia täsmäkysymyksiin.
Lisää aiheesta
Eläinmääräilmoitus
Eläinmääräilmoitus
Voit ilmoittaa hallinnassasi olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmääriä ei tarvitse ilmoittaa eläinmääräilmoituksessa. Ne saadaan suoraan eläinrekistereistä.
Lisää aiheesta
Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa
Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa
Tältä sivulta löydät ohjeita liitteen tallennusmuodon valintaan.
Lisää aiheesta