Maidon pohjoinen tuotantotuki

Maidon tuotantotukea maksetaan hakijan tuottamien maitolitrojen perusteella C-tukialueella.

Meijerimaidon tuki maksetaan hakijalle meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat hakijoilta ostetun ja markkinointiin hyväksytyn maidon määrät Ruokaviraston Maitorekisteriin.

Varmista käyttämäsi meijerin sitoutuminen maidon tuotantotukijärjestelmään. Katso lista järjestelmään sitoutuneista meijereistä. Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos maito on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidon tuotantotukijärjestelmään.

Ruokavirasto maksaa meijerimaidon tuotantotukea joka kuukauden 15. päivä.

Suoramyyntimaidon tuki maksetaan suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta.

Suoramyyntimaidon tuen maksupäivä riippuu siitä, miten ilmoitat myynnin tiedot. Jos olet ilmoittanut edeltävän kuukauden tiedot kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, Ruokavirasto maksaa myös suoramyyntimaidon tuotantotuen kuukausittain.  Jos ilmoitat suoramyyntimaidon tiedot vain kerran vuodessa, Ruokavirasto maksaa tuen kokonaan kyseiseltä tukivuodelta (1.1.–31.12.).

Tuki on hakijan tilillä viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa maksupäivästä. Voit jättää osallistumisilmoituksen milloin tahansa tukivuoden aikana ja tuki maksetaan kokonaan kyseiseltä tukivuodelta (1.1.–31.12.). Meijerimaidon tai suoramyyntimaidon tuotantotukea ei makseta, jos tuen määrä tukivuonna on vähemmän kuin 100 euroa.

Näin haet tukea

Meijerimaidon tuotantotuki

  • Hae meijerimaidon tuotantotukea Vipu-palvelussa. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi. Vipu-ohje: Meijerimaidon tuotantotuen hakeminen
  • Meijerimaidon tuotantotukea et voi hakea enää paperilomakkeella.
  • Jos maatila (esim. yhtymä tai kuolinpesä) jaetaan tai maatilat yhdistetään, osallistumisilmoitus on annettava uudestaan.
  • Jos kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko tilan yhtymämuodon muutos ja ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156) on toimitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa uudelleen.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Suoramyyntimaidon tuotantotuki

  • Hae suoramyyntimaidon tuotantotukea ja ilmoita kuluttajalle suoraan myydyn maidon ja maitotuotteiden määrät Ruokaviraston lomakkeella 230. Voit hakea tukea kuukausittain. Jos haet tuen vain kerran vuodessa, palauta lomake viimeistään 17.1.2025 maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Osallistumisilmoituksen peruuttaminen meijerimaidon tuotantotuessa

Voit peruuttaa osallistumisesi meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Peruutus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava päivämäärä, jolloin haluat peruutuksen tulevan voimaan. Tee peruutus hyvissä ajoin ennen kuukauden 10. päivää, tai sinulle maksetaan vielä edellisen kuukauden tuki.

Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä peruutusta ei huomioida maidon tuotantotuen valvonnassa.

Tuotantotuen ehtoja

Maidon tuotantotuen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Lue lisää kansallisten tukien yhteisistä vaatimuksista Eläintukien hakuoppaan Hakemisen edellytykset luvusta.

Säilytä kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat ja esimerkiksi myyntikuitit vähintään tukivuoden ja sitä seuraavien 4 kalenterivuoden ajan.

Sinun on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan ja lehmien on oltava hallinnassasi. Huolehdi eläinten hyvinvoinnista eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

Maidon tuotantotukea saadaksesi sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassasi viljelykseen soveltuvaa peltoa.

Eläintukien yleisistä ehdoista on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaassa.

Koko tilan hallinnan siirto

Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kuntaan 15 työpäivän kuluessa siirron kohteena olevan tilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä Ruokaviraston lomakkeella 156.

Koko tilan hallinnan siirrosta on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaassa.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaassa.

Maidon tuotantotuen ehtojen noudattaminen voi estyä ylivoimaisen esteen vuoksi. Toimita vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

Tukitasot

Tuotantotuen tukitaso määräytyy sen mukaan, millä tukialueella tilasi talouskeskus sijaitsee. Lopulliset tukitasot vuodelle 2024 tarkennetaan talvella 2025, minkä jälkeen voidaan maksaa mahdollinen korotus keväällä 2025 (jälkitili).

Vuoden 2024 tukitasot

Tukialue 1.1.–31.12.2024 senttiä/litra
C1 8,6
C2 9,3
C2 pohjoinen ja saaristo 10,3
C3–P1 13,3
​C3–P2 15,0
​C3–P3, P4 17,6
C4–P4 22,3
​C4–P5 31,5

Rajoite

Hakija voi saada tukivuoden aikana tukea enintään seuraavasta litramäärästä: 

Tukialue ​miljoonaa litraa
​C1
​4,0
​C2 ​4,0
​C2 pohjoinen ja saaristo ​3,6
​C3–P1 ​3,2
​C3–P2 ​2,8
​C3–P3, P4 ​2,8
​C4–P4 ​2,4
​C4–P5 ​1,8

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Säädökset

Lue maidon pohjoisen tuotantotuen säädökset tarkemmin Eläintukien hakuoppaan 2024 säädösluettelosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2024