Pohjoinen kotieläintuki uuhista ja kutuista

Tukea maksetaan pohjoisen Suomen C-tukialueella uuhista ja kutuista.    

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos sinulla on hallinnassasi vähimmäismäärä eläimiä.     

Tuen määrä

Tukea maksetaan lammas- ja vuohirekisterin tietojen mukaisesti eläinyksiköiden perusteella (euroa/eläinyksikkö) uuhista ja kutuista.

Tukimäärät on kerrottu hakuohjeen luvussa 9. Tuen määrä ja maksaminen (uuhet ja kutut).

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa. Tuen ennakko maksetaan hakuvuoden huhtikuussa ja loppuosa hakuvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Hae tukea vuosittain. Aiemmin käytössä olleet osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. Voit hakea tukia ja tukien ennakkoa Vipu-palvelussa. Hakuaika on keväällä.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen ja eläinrekisteritietojen perusteella.

Osalle tukea hakeneista tiloista tehdään lisäksi valvontakäynti. Valvontakäynnillä ELY-keskuksen tarkastaja toteaa eläinten määrän, vertaa sitä eläinrekisteriin ilmoittamiisi tietoihin sekä tarkastaa, että korvamerkit on kiinnitetty. Valvontakäynnillä tarkastetaan myös asiakirjoja.

Lue tarkemmin eläintukien valvonnoista

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Säädökset

Eläintukien säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2024