Pohjoinen kotieläintuki naudoista

Tukea maksetaan kahdella perusteella:

  • C-tukialueella eläinyksiköiden perusteella emolehmistä, sonneista ja teurastetuista hiehoista
  • C3 ja C4-tukialueilla kasvatetuista ja teurastetuista sonneista eläinkohtaisesti.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos sinulla on hallinnassasi vähimmäismäärä eläimiä.

Tuen määrä

Tukea maksetaan nautarekisterin tietojen mukaisesti eläinyksiköiden lukumäärän perusteella (euroa/eläinyksikkö) emolehmistä, sonneista ja teurastetuista hiehoista.

Tukialueilla C3 ja C4 maksetaan myös eläinkohtaista tukea (euroa/teurastettu eläin) kyseisillä tukialueilla kasvatetuista, tukivuonna teurastetuista ja sonneista.

Tukimäärät on kerrottu hakuohjeen luvussa 7. Tuen määrä ja maksaminen (naudat)

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa. Tuen ennakko maksetaan hakuvuoden huhtikuussa ja loppuosa hakuvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.              

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Hae tukea vuosittain. Aiemmin käytössä olleet osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. Tukea ja tuen ennakkoa haetaan Vipu-palvelussa samaan aikaan. Hakuaika on kevättalvella.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen ja eläinrekisteritietojen perusteella.

Osalle tukea hakeneista tiloista tehdään lisäksi valvontakäynti. Valvontakäynnillä ELY-keskuksen tarkastaja toteaa eläinten määrän, vertaa sitä eläinrekisteriin ilmoittamiisi tietoihin sekä tarkastaa, että korvamerkit on kiinnitetty. Valvontakäynnillä tarkastetaan myös asiakirjoja.

Lue tarkemmin eläintukien valvonnoista 

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Säädökset

Eläintukien säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2024