Nuorten viljelijöiden tuki

Nuorten viljelijöiden tukea maksetaan Pohjois-Suomessa tukialueella C maatalous-, pelto- ja energiakasvien alan perusteella.

Kuka voi saada tukea

Voit saada nuorten viljelijöiden kansallista tukea, jos olet yli 18-vuotias ja sinulla on vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Maatalousmaan on oltava korvauskelpoista.

Kun haet nuorten viljelijöiden tukea ensimmäistä kertaa, sinun on oltava enintään 40-vuotias ja täytettävä tuen ehtona oleva ammattitaitovaatimus 31.8. mennessä.

Ammattitaitovaatimus ei koske lainkaan tukivuonna 2022 tai aikaisemmin tukea ensi kertaa saaneita. Vuonna 2023 tukea ensi kertaa saanutta koskee tukivuoden 2023 ammattitaitovaatimus. Vuonna 2024 tukea ensi kertaa hakenutta koskee tukivuoden 2024 ammattitaitovaatimus, jossa yhteisön ja luonnollisten henkilöiden ryhmän edellytykset ovat muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukeen oikeuttavaan pinta-alaan. Tukea maksetaan 5 vuotta peräkkäin.

Tuen määrä on 50 euroa hehtaarilta.

Ruokavirasto maksaa tuen yhdessä erässä joulukuussa. Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko-kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Voit muuttaa antamiasi tietoja peltotukien muutosvaiheen aikana.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Peltotukien valvonta

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi.
Hae yhteystiedot

Säädökset

Peltotukien säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024