Nuorten viljelijöiden tuki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Nuorten viljelijöiden tuki on Pohjois-Suomessa tukialueella C maksettava kansallinen pinta-alatuki nuorille viljelijöille.

Tukeen oikeuttavat kasvit

Tukeen oikeuttavat tilasi maatalous-, puutarha- ja energiakasvien viljelyala.

Viljelyssä tulee noudattaa paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioivaa viljelytapaa ja osaa täydentävistä ehdoista.

Kuka on nuori viljelijä?

Voit hakea tukea sinä vuonna. kun olet ensimmäistä kertaa maatilasi pääasiallinen yrittäjä. Ensimmäisenä hakuvuonna voit olla korkeintaan 40-vuotias.

Tuenhakijaa koskevat ehdot ovat pääosin samoja kuin EU:n nuoren viljelijän tuessa. Lue lisää tukiehdoista kohdasta nuoren viljelijän tuki.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea viljelijöiden päätukihaussa. Muista hakea tukea vuosittain.

Ruokavirasto maksaa tuen korkeintaan viiden vuoden ajalta vuosittain joulukuussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023