Tukiehdot: nuorten viljelijöiden tulotuki 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Nuorten viljelijöiden tulotuki on EU:n kokonaan rahoittama, tuotannosta irrotettu suora tuki. Tuen tarkoituksena on helpottaa maataloustuotannon aloittamista ja maatalouden rakennekehitystä. Tukea maksetaan koko maassa. Tuki maksetaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen. Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta.

Tukiehdot

Voit saada tukea, jos

 • olet aktiiviviljelijä
 • olet aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä
 • sinulla on määräysvalta tilallasi
 • täytät tuen ikä- ja koulutusvaatimukset.

Voit saada tukea vain ensiksi aloitettuun maataloustoimintaan.

Ikävaatimus ja tilanpidon aloittaminen

Tukea maksetaan viitenä peräkkäisenä kalenterivuotena ensimmäisestä nuoren viljelijän tuen tukihakemuksesta lähtien, jos muut tukiehdot täyttyvät. Sinun on haettava tukea ensimmäisen kerran aloitusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana. Ikäraja tarkastellaan vain ensimmäisenä hakuvuonna, joten voit olla yli 40-vuotias ensimmäisen tarkasteluvuoden jälkeen. 

Hakija voi saada tukea vain, jos täyttää jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Uusi viljelijä
  • Aloitit tilan pääasiallisena yrittäjänä vuonna 2024.
  • Olet syntynyt vuonna 1984 tai sen jälkeen.
  • Haet perustulotukea.
 2. Haet nuoren viljelijän tukea ensimmäistä kertaa
  • Olet aloittanut tilan pääasiallisena yrittäjänä vuonna 2019 tai sen jälkeen.
  • Olit alle 40-vuotias sinä vuonna, jona hait ensimmäistä kertaa perustukea tai perustulotukea (2019–2023).
  • Haet perustulotukea tänä vuonna.
 3. Olet hakenut nuoren viljelijän tukea jo aiemmin ja viiden vuoden tukikelpoista jaksoa on jäljellä.

Taulukko 1. Tukikelpoisten vuosien määräytyminen tilanpidon aloitusvuoden mukaan

Tilanpidon aloittaminen pääasiallisena yrittäjänä

Tukikelpoisten vuosien kokonaismäärä

Tuki haettava ensimmäisen kerran

Tukikelpoinen jakso/tukea maksetaan

1.1.2015 – 31.12.2015

5

2015–2020 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2016 – 31.12.2016

5

2016–2021 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2017 – 31.12.2017

5

2017–2022 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2018 – 31.12.2018

5

2018–2023 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2019 – 31.12.2019

5

2019–2024 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2020 – 31.12.2020

5

2020–2025 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2021 – 31.12.2021

5

2021–2026 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2022 – 31.12.2022

5

2022–2027 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2023 – 31.12.2023

5

2023–2028 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

1.1.2024 – 31.12.2024

5

2023–2028 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta.

Esimerkki 1. Viljelijä aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä 1.3.2016 ja haki nuoren viljelijän tukea 2017. Viljelijä oli oikeutettu nuoren viljelijän tukeen vuosina 2017–2021.  Tukea ei makseta, koska 5-vuoden tukikelpoinen jakso on käytetty.

Esimerkki 2. Viljelijä aloitti tilanpidon sen pääasiallisena yrittäjänä 1.1.2019 ja haki nuoren viljelijän tukea ensimmäisen kerran vasta 2020. Viljelijä on oikeutettu nuoren viljelijän tukeen vuosina 2020–2024. Ikäehto tarkasteltiin vuodelta 2019, koska hän jätti ensimmäisen perustukihakemuksen vuonna 2019.

Esimerkki 3. Viljelijä aloitti tilanpidon sen pääasiallisena yrittäjänä 1.8.2022. Perustukihakemus siirrettiin hänen nimiinsä koko tilan hallinnan siirron yhteydessä ja perustuki maksettiin hänelle vuonna 2022. Viljelijä hakee nuoren viljelijän tukea ensimmäistä kertaa vuonna 2024. Viljelijä on oikeutettu nuoren viljelijän tukeen vuosina 2024–2028. Ikäehto tarkasteltiin vuodelta 2022, koska hän jätti ensimmäisen perustukihakemuksen jo vuonna 2022.

Ammattitaitovaatimus

 • Vaatimus ei koske sinua, jos olet saanut nuoren viljelijän tukea vuonna 2022 tai aiemmin.
 • Hakijoiden, jotka hakevat nuorten viljelijöiden tulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2023 tai myöhemmin, on täytettävä ammattitaitovaatimus.
 • Vuodesta 2024 alkaen ammattitaitovaatimus muuttuu, jos tilalla on useampi hakija.

Palauta peltotukien hakemuksen liitteenä * tai viimeistään 16.9.2024 kuntaan todistus suoritetusta tutkinnosta tai työkokemuksesta ja suoritetuista opinnoista. Voit todistaa käytännön kokemuksen esimerkiksi palkkakuiteilla, työtodistuksella tai todistuksella kotitilasi töihin osallistumisesta.

*Täydennetty 18.6.2024: tai viimeistään 16.9.2024 kuntaan.

Luonnonvara-alalla tarkoitetaan esimerkiksi maa-, kotieläin-, puutarha-, metsä- ja biotalouden tai ympäristöalan koulutuksia.

Ammattitaitovaatimus, kun hakijana on

Ammattitaitoa koskeva vaatimus täyttyy, jos

 • hakijalla on toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto
  TAI
 • kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus JA lisäksi vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuinen luonnonvara-alan koulutus.

Koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on oltava talousopintoja

Ammattitaitoa koskeva vaatimus täyttyy, jos

 • jokaisella yhteisön määräysvaltaisella jäsenellä on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai vähintään kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus
  JA
 • vähintään puolella käytännön kokemuksen perusteella hyväksyttävistä on lisäksi vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuinen luonnonvara-alan koulutus.
  • Koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on oltava talousopintoja.

Voit todistaa käytännön kokemuksen esimerkiksi palkkakuiteilla, työtodistuksella tai todistuksella osallistumisestasi kotitilasi töihin.

Viiden vuoden tukikelpoisen jakson aikana tilalle lisättävien tukeen liittyvien henkilöiden (esimerkiksi yhtymän uusi jäsen) on täytettävä vuoden 2024 ammattitaitovaatimus.

Ammattitaitoa koskeva vaatimus täyttyy, jos

 • jokaisella yhteisön määräysvaltaisella jäsenellä on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto.
  TAI
 • puolella heistä on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemuksen JA lisäksi vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuinen luonnonvara-alan koulutus.
  • Koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on oltava talousopintoja.

Voit todistaa käytännön kokemuksen esimerkiksi palkkakuiteilla, työtodistuksella tai todistuksella osallistumisestasi kotitilasi töihin.

Viiden vuoden tukikelpoisen jakson aikana tilalle lisättävien tukeen liittyvien henkilöiden (esimerkiksi yhtymän uusi jäsen) tulee täyttää vuoden 2023 ammattitaitovaatimus.

Tuen hakeminen

Hae tukea peltotukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa. Peltotukien hakemisesta ja päivämääristä on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaalla.

Hae tukihakemuksella nuorten viljelijöiden tulotukea ja ilmoita tukea koskevat lisätiedot. Kerro lisätiedoissa tilanpidon aloittamisvuosi ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä sekä kaikki tukeen liittyvät henkilöt. Toimita tarvittavat liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Nuoren viljelijän tuki maksetaan ainoastaan, jos haet myös perustulotukea. Et voi saada tukea, jos et ole hakenut perustulotukea.

Jos olet hakenut nuoren viljelijän tukea aiemmin, sinun ei tarvitse palauttaa liitteitä uudelleen. Mikäli maatilan omistus- tai hallintasuhteissa on tapahtunut muutoksia tai tilan toimintamuoto on muuttunut niin, että viime vuoden hakemuksen lisätiedot ovat muuttuneet, tee tarvittavat muutokset lisätietoihin ja palauta ajantasaiset liitteet.

Tukiehtojen on täytyttävä jokaisena tuen hakuvuonna. Muista hakea tukea joka vuosi. Myös ne vuodet, joina et hae tukea, lyhentävät viiden vuoden tukikelpoista jaksoa.

Alla on kuvattu hakijatyypeittäin tarkemmin, miten tilanpidon aloittamisvuosi, pääasiallinen yrittäjyys ja määräysvalta määräytyvät erilaisilla maatiloilla sekä kerrotaan tukeen liittyvien henkilöiden ilmoittamismenettelyt ja tarvittavat liitteet. Ehtojen on täytyttävä hakuvuonna 18.6.–31.12., jotta tuki voidaan myöntää.

Sinun katsotaan toimivan maatilasi pääasiallisena yrittäjänä, jos tila on hallinnassasi ja omistat maatilasi yksin tai olet vuokrannut hallitsemasi maatilan toiminnan.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä sekä nimesi tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilanpidon aloitusvuoden ja maatilan omistuksen.
 • maatilan kirjallinen vuokrasopimus, jos olet vuokrannut maatilasi toiminnan. Huomioi, että vuokrasopimus on tehtävä koko maatilasta.

Jos olet toimittanut liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, liitteitä ei tarvitse palauttaa uudelleen, ellei omistus- tai hallintasuhteissa ole tapahtunut muutoksia.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos sinulla on

 • vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • kolme vuotta käytännön kokemusta luonnonvara-alalta, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Jos sinä ja puolisosi olette molemmat omistajina ja haltijoina maatilalla tai hallitsette vuokrattua maatila, molempien

 • on täytettävä tuen ehdot ja ikävaatimus, jotta voitte saada tukea.
 • katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Jos olette aloittaneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri ajankohtina, ilmoita se vuosi, jolloin puolisoista ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita molempien nimet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilanpidon aloitushetken ja maatilan omistuksen.
 • maatilan kirjallinen vuokrasopimus, jos maatilasi on vuokrattu.
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Jos olet toimittanut liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen, ellei omistus- tai hallintasuhteissa ole tapahtunut muutoksia.

Jos tuenhakijana on maatalousyhtymä, kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä tuen ehdot. Maatilan on oltava yhtymän osakkaiden hallinnassa. Yhtymän osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki yhtymän osalliset täyttävät tuen ehdot. Kaikkien osakkaiden on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita maatalousyhtymä tuenhakijaksi. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Jos yhtymän osakkaat ovat aloittaneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri aikoina, ilmoita se vuosi, jolloin osakkaista ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita yhtymän osakkaat tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilanpidon aloitushetken ja maatilan omistuksen.
 • maatilan kirjallinen vuokrasopimus, jos maatila on vuokrattu.
 • ajantasainen selvitys yhtymän osakkaista (esimerkiksi verolomakkeilla 2Y tai 36A). Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti yhtymän osalliset.
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Jos olet toimittanut liitteitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen, ellei niissä ole tapahtunut muutoksia.

Jos tuenhakijana on jakamaton kuolinpesä, kaikkien kuolinpesän osakkaiden on täytettävä tuen ehdot

Maatilan on oltava kuolinpesän hallinnassa. Kuolinpesän osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki kuolinpesän osakkaat täyttävät tuen ehdot. Kaikkien osakkaiden on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat aloittaneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri aikoina, ilmoita se vuosi, jolloin osakkaista ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita kuolinpesän osakkaat tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä perukirja tai muu ajantasainen selvitys kuolinpesän osakkaista. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kuolinpesän osakkaat.

Jos olet toimittanut liitteitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen, ellei niissä ole tapahtunut muutoksia.

Osakeyhtiö voi hakea tukea, jos tuen ehdot täyttävillä osakkailla on hallinnassaan yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja heidän omistamansa osakkeet tuottavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä. Jos ehto täyttyy, osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Lisäksi heidän kaikkien on täytettävä ikävaatimus ja muut tuen ehdot.

Ilmoita tuenhakijaksi osakeyhtiö. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona ehdot täyttävistä osakkaista ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon täyttävät osakkaat tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • kaupparekisteriote
 • yhtiöjärjestys
 • osakasluettelo
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti osakeyhtiön osakkaiden nimet, syntymäajat, osakkeiden määrä ja niiden äänivalta.

Osakeyhtiö voi saada tukea korkeintaan 5 vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Osuuskunnan jäsenten katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä, jos enemmistö (yli puolet) osuuskunnan jäsenistä täyttää tuen ehdot. Kaikkien ehdon täyttävien jäsenten on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita osuuskunta tuenhakijaksi.  Ilmoita nuoren viljelijän hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona ehdot täyttävistä jäsenistä ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon täyttävät jäsenet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • jäsen- ja omistajaluettelo. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti osuuskunnan jäsenten nimet ja syntymäajat.
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Osuuskunta voi saada tukea korkeintaan 5 vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Kommandiittiyhtiö voi hakea tukea, jos tuen ehdot täyttävät viljelijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä ja heitä on enemmistö (yli puolet) yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä

Em. ehdon täyttyessä yhtiömiesten katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Kaikkein ehdon täyttävien yhtiömiesten on täytettävä ikävaatimus ja muut tuen ehdot.

Ilmoita kommandiittiyhtiö tuenhakijaksi. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona ehdot täyttävistä yhtiömiehistä ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon täyttävät yhtiömiehet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhtiömiesten nimet ja syntymäajat sekä yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet.
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Yhtiö voi saada tukea korkeintaan 5 vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Jos avoin yhtiö hakee tukea, kaikkien yhtiömiesten on täytettävä tuen ehdot

Avoimen yhtiön yhtiömiehet toimivat pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki osakkaat täyttävät tuen ehdot. Heidän on kaikkien täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita avoin yhtiö tuenhakijaksi.  Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona yhtiömiehistä ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita kaikki yhtiömiehet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä, kun haet tukea ensimmäistä kertaa

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhtiömiesten nimet ja syntymäajat.
 • todiste ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä.

Yhtiö voi saada nuoren viljelijän tukea korkeintaan 5-vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Maatalousyhtymät

Jos maatalousyhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä tuen ehtoja, voi ehdot täyttävä viljelijä olla oikeutettu tukeen silloin, kun yhtymä on purettu ja hän aloittaa maataloustoiminnan ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Vastaavasti, jos yhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä ehtoja, voi yhtymä olla oikeutettu nuoren viljelijän tukeen siitä lähtien, kun kaikki yhtymän jäsenet täyttävät ensimmäistä kertaa nuoren viljelijän tuen ehdot. Ikäraja tarkastellaan siltä vuodelta, kun aloitat ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Aloitusvuodeksi määräytyy vastaava vuosi.

Kuolinpesät, aviopuolisoina viljelevät ja avoimet yhtiöt tarkastellaan vastaavalla periaatteella.

Osakeyhtiö

Jos osakeyhtiö ei täytä tuen ehtoja (esim. nuorella viljelijällä on 49 % osakeyhtiön osakkeista ja niiden äänimäärästä), voi osakeyhtiö täyttää nuoren viljelijän tuen ehdot siitä lähtien, kun nuorella viljelijällä on yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja niiden äänivallasta. Ikäraja tarkastellaan siltä vuodelta, kun aloitat ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Aloitusvuodeksi määräytyy vastaava vuosi.

Osuuskunnat ja kommandiittiyhtiöt tarkastellaan vastaavalla periaatteella.

Tuen määrä ja maksaminen

Tilallesi myönnettyjen suorien tukien yhteismäärän pitää olla tukivuonna vähintään 500 euroa, jotta tuki voidaan maksaa. Suoria tukia ovat perustulotuen lisäksi ekojärjestelmätuki, eläinpalkkiot, erikoiskasvipalkkio, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja uudelleenjakotulotuki.

Kasvien tukikelpoisuuden perustulotuessa voit tarkistaa hakuoppaan luvusta Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot.

Nuorten viljelijöiden tulotukea voidaan maksaa vuosittain enintään 13,1 miljoonaa euroa.

Tukea maksetaan perustulotuen tukikelpoiselle pinta-alalle, kuitenkin tilakohtaisesti enintään 150 hehtaarille. Tuen määrä on korkeintaan 88 euroa/ha.

Tuettavien hehtaareiden lukumäärä vaikuttaa tukitasoon. Tuen määrää tarkennetaan ennen sen maksamista, kun tukikelpoinen pinta-ala on tiedossa.