Maataloushallinnon rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen

Julkaisupäivä: 20. joulukuuta 2023

↵  Eläintukien hakuopas 2024
↵  Peltotukien hakuopas 2024

Pääosa ruokahallinnon tietovarantoon tallennetuista tiedoista on julkisia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta mahdollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) ja *lakia Ruokahallinnon tietovarannosta (560/2021).

Ruokavirasto julkaisee Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet EU-tukitietojen verkkopalvelussa. Tietoja voi tarkastella verkkopalvelussa joko kalenteri- tai varainhoitovuosittain. EU:n varainhoitovuosi on vuoden mittainen jakso (16.10.–15.10.).

Tuensaajan nimeä  ei julkaista, jos hän on saanut kaikkien em. rahastojen kautta vuodessa on enintään 1250 euroa. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei julkaista, koska EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Komission tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että myös yksityishenkilöiden tukitiedot julkaistaan.

*Tiedot esitetään varainhoitovuosittain ja voit tarkastella niitä verkkopalvelussa kahden vuoden ajan. Voit ladata sähköisesti varainhoitovuodesta 2023 alkaen maksettujen tukien tietoja.

Julkaistavat tiedot:

  • tuensaajan nimi
  • verotuskunta
  • y-tunnus (emoyhtiöt)*
  • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

*lisätty 5.4.2024

Tietojen luovuttaminen

Ruokahallinnon tietovarannossa olevien rekisteritietojen ja/tai asiakirjojen luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen (Ruokavirasto, ELY-keskus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) oman viranomaistehtävänsä osalta.

Henkilö- ja tukitietoja luovutetaan Euroopan unionin tarkastus- ja tutkintaelimille. Voit lukea tarkastuselimistä tarkemmin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilta eca.europa.eu/fi → Toimintamme → Julkinen tarkastus Euroopan unionissa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja viranomaiskäyttöön. Näihin käyttötarkoituksiin tietoja luovutetaan yleensä massa-aineistoina Ruokavirastosta. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinointitutkimuksia varten.

Turvakielto

Ruokavirasto saa tiedon väestötietorekisteriin ilmoittamastasi turvakiellosta asiakastietojärjestelmäänsä. Turvakiellon alaiset tiedot eivät siirry Ruokavirastoon. Lisätietoja turvakiellosta ja sen hakemisesta saat Digi- ja väestövirastosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Ruokahallinnon tietovarantoon kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterin­pitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat verkkosivuillaan järjestelmien tietosuojailmoitukset, joissa kuvataan tiedot henkilötietojen käsittely ja rekisteröityjen oikeudet. Ruokaviraston verkkosivuilla tietosuojailmoitukset ovat kohdassa Tietosuoja → Ruokaviraston rekisterit.

Sinulla on oikeus tarkastaa omat tietojärjestelmiin tallennetut tietosi. Voit muuttaa virheelliset tietosi itse asiointipalvelussa tai pyytää viranomaista korjaamaan ne. Tarkastuspyyntöä ei voi toteuttaa puhelimitse.  Voit käyttää oikeuttasi omien tietojesi tarkastamiseen täyttämällä osoitteesta ruokavirasto.fi/tietosuoja ladattavan lomakkeen Omien tietojen tarkastusoikeus ja palauttamalla sen Ruokaviraston kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Ruokavirasto, PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi.