EU-tukitietojen verkkopalvelu

Mitä tietoa palvelusta on saatavissa?

EU-tukitietojen verkkopalvelussa näet tuet, jotka on maksettu Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä.

Verkkopalvelussa julkaistaan

  • tuensaajan nimi
  • verotuskunta
  • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei julkaista verkkopalvelussa. Jos haluat yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset kansallisten tukien tiedot, saat ne kunnasta tai ELY-keskuksesta.

Komission linjausten mukaisesti enintään 1 250 euroa tukia saaneiden nimiä ei julkaista. 

Useampaa tuensaajaa koskevat tiedot on mahdollista pyytää Ruokavirastosta. Ohjeet tietojen pyytämiseen saat Ruokaviraston tiedonluovutuksesta.

Näin käytät verkkopalvelua

Valitse joko kalenterivuosi tai EU:n varainhoitovuosi (16.10.–15.10.). Klikkaa Hae-painiketta. Tulokset lajitellaan siten, että eniten tukia saaneet ovat listassa ensimmäisinä.

Kalenterivuosi

Voit tehdä rajauksia Valinnat-painikkeella tai kirjoittamalla nimen tai kunnan sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Tehdyt valinnat -painikkeen takaa näet tekemäsi rajaukset. Lisätietoa tuista -painike tarjoaa tukityyppien kuvaukset ja selitteet. Tarkemman tukityyppijaottelun saat esille klikkaamalla kuntatiedon jälkeen olevaa +-painiketta. Pääset liikkumaan taulukkonäkymän ja kuvaajan välillä sivun oikeassa alareunassa olevan painikkeen avulla.

Varainhoitovuosi

Voit tehdä valintoja Tuensaaja- ja Kunta-painikkeilla tai kirjoittamalla nimen tai kunnan sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Tukisummarajauksen voit tehdä Tuet yhteensä -kohdassa. Näytettäviä rahastoja voit muuttaa Valitse näytettävät rahastot -painikkeilla.

Kaikki valinnat saat poistettua yläreunassa olevan Poista valinnat -painikkeen kautta.

Tarkemman tukityyppijaottelun saat esille klikkaamalla kuntatiedon jälkeen olevaa +-painiketta.

Kysymyksiä ja vastauksia tukitietojen julkaisusta

Miksi Ruokavirasto julkaisee myös yksityishenkilöiden tukitiedot?

Verkkopalvelussa julkaistaan myös yksityishenkilöiden tukitiedot.  EU-lainsäädäntö edellyttää kaikkien tuensaajien tietojen julkaisemista. Tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä. 

Miksi Ruokavirasto ei julkaise tietoja kansallisista tuista?

EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Tietoja kokonaan kansallisesti rahoitetuista tuista ei julkaista verkkopalvelussa, koska tukitietojen julkaisemisesta ei ole säädetty kansallisessa lainsäädännössä.

Milloin tuet julkaistaan?

Tukitiedot julkaistaan viimeistään 31. toukokuuta EU:n varainhoitovuotta seuraavana vuonna. EU:n varainhoitovuosi alkaa 16. lokakuuta ja päättyy seuraavana vuonna 15.10.

Mihin tukitietojen julkaiseminen perustuu?

EU-rahoituskauden 2014–2022 osalta tukien julkisuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2013/1306 ja komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2014/908.
EU-rahoituskauden 2023–2027 osalta tukien julkisuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/2116 ja komission täytäntöönpanoasetuksiin (EU) 2022/128 sekä 2023/860.

Miten tukisummat lasketaan?

Verkkopalvelun tiedot perustuvat kalenteri- tai varainhoitovuotena suoritettuihin maksuihin. Jos tuensaaja on palauttanut maksettuja tukia takaisin esimerkiksi eläinmäärä- tai pinta-alamuutoksien vuoksi, palvelussa näkyy nettosumma.

Tiedoissa voi olla mukana eri tukivuosien maksuja tai palautuksia. Tukisummiin sisältyvät sekä kokonaan EU-rahoitteiset tuet että tuet, joissa on kansallista rahoitusta, kuten ympäristökorvaukset sekä yritys- ja hanketuet.

Virheellisiä tietoja?

Tuensaajalla on oikeus saada virheelliset tietonsa korjatuiksi. Jos huomaat virheen, voit ottaa yhteyttä Ruokavirastoon virheen korjaamiseksi.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2023