EU-tukitietojen verkkopalvelu

Mitä tietoa palvelusta on saatavissa?

Verkkopalvelussa julkaistaan

  • tuensaajan nimi
  • verotuskunta
  • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei julkaista verkkopalvelussa. Jos haluat yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset kansallisten tukien tiedot, saat ne kunnasta tai ELY-keskuksesta.

Komission linjausten mukaisesti enintään 1 250 euroa tukia saaneiden nimiä ei julkaista. 

Useampaa tuensaajaa koskevat tiedot on mahdollista pyytää Ruokavirastosta.  Ohjeet tietojen pyytämiseen saat Ruokaviraston tiedonluovutuksesta.

Näin käytät verkkopalvelua

Valitse joko kalenterivuosi tai EU:n varainhoitovuosi (16.10.–15.10.). Klikkaa Hae-painiketta. Tulokset lajitellaan siten, että eniten tukia saaneet ovat listassa ensimmäisinä.

Kalenterivuosi

Voit tehdä rajauksia Valinnat-painikkeella tai kirjoittamalla nimen tai kunnan sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Tehdyt valinnat -painikkeen takaa näet tekemäsi rajaukset. Lisätietoa tuista -painike tarjoaa tukityyppien kuvaukset ja selitteet. Tarkemman tukityyppijaottelun saat esille klikkaamalla kuntatiedon jälkeen olevaa +-painiketta. Pääset liikkumaan taulukkonäkymän ja kuvaajan välillä sivun oikeassa alareunassa olevan painikkeen avulla.

Varainhoitovuosi

Voit tehdä valintoja Tuensaaja- ja Kunta-painikkeilla tai kirjoittamalla nimen tai kunnan sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Tukisummarajauksen voit tehdä Tuet yhteensä -kohdassa. Näytettäviä rahastoja voit muuttaa Valitse näytettävät rahastot -painikkeilla.

Kaikki valinnat saat poistettua yläreunassa olevan Poista valinnat -painikkeen kautta.

Tarkemman tukityyppijaottelun saat esille klikkaamalla kuntatiedon jälkeen olevaa +-painiketta.

Kysymyksiä ja vastauksia tukitietojen julkaisusta

Miksi Ruokavirasto julkaisee myös yksityishenkilöiden tukitiedot?

Verkkopalvelussa julkaistaan myös yksityishenkilöiden tukitiedot.  EU-lainsäädäntö edellyttää kaikkien tuensaajien tietojen julkaisemista.  Tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä. 

Miksi Ruokavirasto ei julkaise tietoja kansallisista tuista?

EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Tietoja kokonaan kansallisesti rahoitetuista tuista ei julkaista verkkopalvelussa, koska tukitietojen julkaisemisesta ei ole säädetty kansallisessa lainsäädännössä.

Milloin tuet julkaistaan?

Tukitiedot julkaistaan viimeistään 31. toukokuuta EU:n varainhoitovuotta seuraavana vuonna. EU:n varainhoitovuosi alkaa 16. lokakuuta ja päättyy seuraavana vuonna 15.10.

Miten tukisummat lasketaan?

Verkkopalvelun tiedot perustuvat kalenteri- tai varainhoitovuotena suoritettuihin maksuihin. Jos tuensaajalle on maksettu tukia, mutta tuensaaja on palauttanut tukia takaisin esimerkiksi eläinmäärä- tai pinta-alamuutoksien vuoksi, palvelussa näkyy nettosumma.

Tiedoissa voi olla mukana eri tukivuosien maksuja tai palautuksia. Tukisummiin sisältyvät sekä kokonaan EU-rahoitteiset tuet että tuet, joissa on kansallista rahoitusta, kuten ympäristökorvaukset sekä yritys- ja hanketuet.

Miksi tuensaajina on yrityksiä ja viranomaisia?

Suuri osa verkkopalvelun tuensaajina olevista organisaatioista on saanut esimerkiksi maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia markkinatukia, tukea tiedottamiseen ja menekin edistämiseen sekä tukea kehittämishankkeisiin. Hakupalvelussa tuensaajina näkyvät kehittämisorganisaatiot toteuttavat kehittämishankkeita, joiden lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat. 

Virheellisiä tietoja?

Tuensaajalla on oikeus saada virheelliset tietonsa korjatuiksi. Jos huomaat virheen, voit ottaa yhteyttä Ruokavirastoon virheen korjaamiseksi.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2021