EU-tukitietojen verkkopalvelu

Mitä tietoa palvelusta on saatavissa?

EU-tukitietojen verkkopalvelussa julkaistaan tiedot tuista, jotka on maksettu Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. EU-lainsäädäntö edellyttää tietojen julkaisemista. Tavoitteena on lisätä EU-rahastojen käytön läpinäkyvyyttä.

Verkkopalvelussa julkaistaan

 • tuensaajan nimi
 • emoyrityksen nimi ja alv-tunniste
 • verotuskunta
 • toimenpiteen koodi
 • toimenpiteen erityistavoite
 • toimen alkamis- ja päättymispäivä
 • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

Komission linjausten mukaisesti enintään 1 250 euroa tukia saaneiden nimiä ei julkaista. Kunnan sijasta ilmoitetaan maakunta, jos kunnassa on alle 4 tuensaajaa.

Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei julkaista verkkopalvelussa. Jos haluat yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset kansallisten tukien tiedot, saat ne kunnasta tai ELY-keskuksesta.

Useampaa tuensaajaa koskevat tiedot on mahdollista pyytää Ruokavirastosta. Ohjeet tietojen pyytämiseen saat Ruokaviraston tiedonluovutuksesta.

Näin käytät verkkopalvelua

Tukitiedot julkaistaan Ruokaviraston avoimen tiedon palvelussa. Tietoja voi tarkastella joko EU:n varainhoitovuoden mukaan (16.10.–15.10.) tai kalenterivuosittain (vain yhteenvetotiedot).

EU-varainhoitovuosi

EU:n varainhoitovuodelta (16.10.–15.10.) julkaistaan komission vaatimusten mukaiset tuensaajakohtaiset tiedot. Tiedot julkaistaan tuensaajien nimien mukaan aakkosjärjestyksessä.

Voit suodattaa tietoja EU-varainhoitovuoden, tuensaajan, kunnan, toimenpiteen, emoyhtiön ja alv-tunnuksen perusteella.  Voit rajata näytettäviä tietoja myös maksettujen tukisummien perusteella kohdista Tuet yhteensä: alaraja tai Tuet yhteensä: yläraja.

Tukitiedot EU-varainhoitovuodelta

EU-tukitietojen verkkopalvelun käyttöohje

 1. Aloita valitsemalla EU-varainhoitovuosi vasemmasta ylälaidasta
 2. Valitse kieleksi suomi, ruotsi tai englanti viemällä hiiren osoitin valittavan kielen alapuolelle ja hyväksy valinta hiirellä.
 3. Solun tiedot saat kokonaan näkyviin, kun viet hiiren osoittimen kyseisen solun päälle.
 4. Voit muuttaa taulukon muotoa valitsemalla taulukon päällä hiiren oikean painikkeen ja painamalla ”View data” tai ”View chart”.
 5. Voit nollata valinnat Poista valinnat -painikkeella.
 6. Jos sivulla näkyvät kentät eivät näy kokonaan, voit skaalata näyttöä painamalla ctrl + tai ctrl –.
 7. Saat tarvittaessa puuttuvat sarakkeet näkyviin vierittämällä sivua oikeasta alalaidasta.

Kalenterivuosi

Kalenterivuoden aikana maksetuista tuista julkaistaan yhteenvetotietona kaavioita, joissa on mukana EU-tukien lisäksi kansallisesti rahoitetut tuet. Yksittäisten tuensaajien tietoja ei julkaista kalenterivuoden palvelussa.

Voit tarkastella tietoja alueittain, rahoituslähteittäin ja tukiryhmittäin. Lisäksi näet tuensaajien ja maatilojen lukumäärät sekä tarkemmat tiedot viljelijätuista. Pääset palveluun alla olevan linkin kautta.

Yhteenvetotiedot kalenterivuodelta

Kysymyksiä ja vastauksia tukitietojen julkaisusta

Miksi Ruokavirasto julkaisee myös yksityishenkilöiden tukitiedot?

Verkkopalvelussa julkaistaan myös yksityishenkilöiden tukitiedot. EU-lainsäädäntö edellyttää kaikkien tuensaajien tietojen julkaisemista. Tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä. 

Miksi Ruokavirasto ei julkaise tuensaajakohtaisia tietoja kansallisista tuista?

EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Tietoja kokonaan kansallisesti rahoitetuista tuista ei julkaista verkkopalvelussa, koska tukitietojen julkaisemisesta ei ole säädetty kansallisessa lainsäädännössä.

Milloin tuet julkaistaan?

Tukitiedot julkaistaan viimeistään 31. toukokuuta EU:n varainhoitovuotta seuraavana vuonna. EU:n varainhoitovuosi alkaa 16. lokakuuta ja päättyy seuraavana vuonna 15.10.

Mihin tukitietojen julkaiseminen perustuu?

EU-rahoituskauden 2014–2022 tukien julkisuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2013/1306 ja komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2014/908.
EU-rahoituskauden 2023–2027 tukien julkisuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/2116 ja komission täytäntöönpanoasetuksiin (EU) 2022/128 sekä 2023/860.

Miten tukisummat lasketaan?

Verkkopalvelun tiedot perustuvat varainhoitovuotena suoritettuihin maksuihin. Jos tuensaaja on palauttanut maksettuja tukia takaisin esimerkiksi eläinmäärä- tai pinta-alamuutoksien vuoksi, palvelussa näkyy nettosumma.

Tiedoissa voi olla mukana eri tukivuosien maksuja tai palautuksia. Tukisummiin sisältyvät sekä kokonaan EU-rahoitteiset tuet että tuet, joissa on myös kansallista rahoitusta, kuten ympäristökorvaukset sekä yritys- ja hanketuet.

Virheellisiä tietoja?

Tuensaajalla on oikeus saada virheelliset tietonsa korjatuiksi. Jos huomaat virheen, voit ottaa yhteyttä Ruokavirastoon virheen korjaamiseksi.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 23.4.2024