Peltotukien peruminen 2024

Julkaisupäivä: 3. kesäkuuta 2024

Peltotukien hakuopas
Hakemuksen muuttaminen 2024

Voit perua hakemiasi toimenpiteitä ja tukia hakuajan päätyttyä tietyin edellytyksin itse Vipu-palvelussa tai ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen 2.10. asti. Alla on kerrottu tarkemmin eri vaihtoehdoista. Muista käydä tarkistamassa muutosten jälkeen, ettei Vipuneuvojaan jää huomautuksia.

Miten voin perua kasvulohkolta muutosvaiheen aikana  

A) yhden tai useamman hakemani tuen tai toimenpiteen?

 • Vaihda peltotukihakemuksen lohkotiedoissa Vipu-palvelussa kasvulohkon kasvi (esimerkiksi luonnonhoitonurmi rehunurmeksi). Jos peruslohkolla on useampi kasvulohko, muuta tieto vain niille kasvulohkoille, joita peruminen koskee. Voit tarvittaessa muokata kasvulohkon rajoja tai tehdä uusia kasvulohkoja.
 • Ympäristökorvauksen kasvulohkokohtainen toimenpide: Poista lohkolta valitsemasi toimenpide. Toimenpiteitä ovat kerääjäkasvi, maanparannus ja saneerauskasvit, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu sekä turvepeltojen nurmet.
 • Ekojärjestelmätuki: Poista viherlannoitusnurmelta ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi -valinta, jos et halua kasvulohkolle ekojärjestelmätukea.
 • Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus ja ympäristösopimukset: Jos haluat poistaa lohkon vuonna 2024 haetulta luomusitoumukselta tai ympäristösopimukselta lue tarkemmat ohjeet sivuilta luomusitoumusten muutosmahdollisuudet 2024 ja ympäristösopimusten muutosmahdollisuudet 2024.

B) kaikki hakemani tuet tai toimenpiteet?

 • Jos et tee kasvulohkolla maataloustoimenpiteitä, vaihda peltotukihakemuksen lohkotietoihin Vipu-palvelussa kasvulohkon kasviksi Tuen peruminen. Jos peruslohkolla on useampi kasvulohko, muuta tieto vain niille kasvulohkoille, joilta haluat perua tuet. Voit tarvittaessa muokata kasvulohkon rajoja tai tehdä uusia kasvulohkoja.
 • Jos kasvulohkon ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä muutosvaiheen aikana, vaihda peltotukihakemuksen lohkotietoihin kasvulohkon kasviksi Viljelemätön. Maatalouskäytöstä poistuvasta alasta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaalla luvussa Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.
 • Luomusitoumus ja ympäristösopimukset: Jos lohko on ympäristösopimus- tai luomusitoumuslohko, lue tarkemmat ohjeet sivuilta luomusitoumusten muutosmahdollisuudet 2024 ja ympäristösopimusten muutosmahdollisuudet 2024.

Miten voin perua kaikilta tilan kasvulohkoilta muutosvaiheen aikana

A) hakemani ympäristösitoumuksen tai ekojärjestelmätuen toimenpiteen?

 • Vaihda peltotukien hakemuksen lohkotietoihin Vipu-palvelussa kaikkien toimenpiteeseen ilmoittamiesi kasvulohkojen kasvi. Poista lisäksi toimenpiteen hakurasti Haettavat tuet -välilehdeltä.

B) hakemani tuen?

 • Et voi poistaa tukihakurasteja Vipu-palvelussa peltotukihakemukselta hakuajan päättymisen jälkeen. Tee vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos haluat perua hakemiasi tukia.

C) luomusitoumuksen tai ympäristösopimuksen

D) kaikki peltotukien haussa hakemani tuet?

 • Et voi poistaa tukihakurasteja Vipu-palvelussa peltotukihakemukselta hakuajan päättymisen jälkeen. Tee vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos haluat perua koko peltotukihakemuksesi.

Voinko perua tukia tai toimenpiteitä, jos olen saanut ilmoituksen valvonnasta?

Et voi tehdä muutoksia hakemuksen tietoihin Vipu-palvelussa, jos olet saanut ilmoituksen tilalla suoritettavasta valvonnasta.

Vaikka valvonnassa ei havaita laiminlyöntejä, et voi enää valvonnan jälkeen muuttaa hakemustasi. Et voi myöskään perua tukia tai toimenpiteitä muutoin kuin poikkeustapauksissa valvonnan jälkeen. Näitä poikkeustapauksia ovat:

 1. Olet ilmoittanut lohkolle kerääjäkasvin ja lohko on valvottu ennen kerääjäkasvin kylvön määräaikaa (15.8.). Jos päätät valvonnan jälkeen, että et kylvä kerääjäkasvia, voit perua kerääjäkasvi -toimenpiteen lohkolta.
 2. Olet ilmoittanut lohkolle välikasvin, mutta et kylväkään välikasvia esimerkiksi sääolosuhteista johtuvista syistä. Voit perua ilmoituksen välikasvista.

Ilmoita edellä mainituissa tapauksissa perumisesta kuntaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.

Voinko perua tukia tai toimenpiteitä muutosvaiheen jälkeen?

Et voi perua tukia tai toimenpiteitä enää peltotukien muutosvaiheen jälkeen.  

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumusten ja ympäristösopimusten muuttaminen on joissakin tapauksissa mahdollista vielä peltotukien muutosvaiheen jälkeen. Lue tarkemmat ohjeet sivuilta luomusitoumusten muutosmahdollisuudet 2024 ja ympäristösopimusten muutosmahdollisuudet 2024.