Peltotukien peruminen

Julkaisupäivä: 16. elokuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas

Voit perua hakemiasi toimenpiteitä ja tukia hakuajan päätyttyä tietyin edellytyksin itse Vipu-palvelussa tai ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen. Alla on kerrottu tarkemmin eri vaihtoehdoista. Muista käydä tarkistamassa muutosten jälkeen, ettei Vipuneuvojaan jää punaisia huomautuksia.

Kuinka voin perua YHDELTÄ kasvulohkolta muutosaikana 16.6.–2.10.

 1. yhden tai useamman hakemani tuen tai toimenpiteen?
  • Vaihda peltotukihakemuksen lohkotiedoissa Vipu-palvelussa kasvulohkon kasvitietoa tai valittua toimenpidettä. Jos peruslohkolla on useampi kasvulohko, muuta tieto vain niille kasvulohkoille, joita muutos koskee. Voit tarvittaessa muokata kasvulohkoja tai piirtää kasvulohkot uudelleen.
  • Jos haluat perua tuen korvauskelpoiselta luomusitoumuslohkolta tai poistaa lohkon kokonaan luomusitoumukselta, tee ELY-keskukseen vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus ja anna poistolle peruste.
  • Jos haluat perua tuen ympäristösopimuslohkolta tai poistaa lohkon sopimukselta, ilmoita muutoksesta ELY-keskukseen kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella.
 2. kaikki hakemani tuet tai toimenpiteet?
  • Vaihda peltotukihakemuksen lohkotietoihin Vipu-palvelussa kasvulohkon kasviksi kasvilistalta vaihtoehto Tuen peruminen. Jos peruslohkolla on useampi kasvulohko, muuta tieto vain niille kasvulohkoille, joilta haluat perua tuen. Voit tarvittaessa muokata kasvulohkoja tai piirtää kasvulohkot uudelleen.
  • Jos kasvulohkon ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä muutosaikana, vaihda peltotukihakemuksen lohkotietoihin kasvulohkon kasviksi kasvilistalta vaihtoehto Viljelemätön. Maatalouskäytöstä poistuvasta alasta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaalla luvussa Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.
  • Jos lohko on ympäristösopimus- tai luomusitoumuslohko, ilmoita muutoksesta myös ELY-keskukseen vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.

Kuinka voin perua KAIKILTA tilan kasvulohkoilta muutosaikana 16.6.–2.10.

 1. hakemani ympäristösitoumuksen tai ekojärjestelmätuen toimenpiteen?
  • Vaihda peltotukihakemuksen lohkotietoihin Vipu-palvelussa kaikkien toimenpiteeseen ilmoittamiesi kasvulohkojen kasvi tai poista lohkojen kasvulohkotiedoista toimenpiteen rasti. Poista tarvittaessa myös toimenpiteen hakurasti Hakemus-välilehdeltä.
 2. hakemani tuen?
  • Et voi poistaa tukihakurasteja Vipu-palvelussa peltotukihakemukselta hakuajan päättymisen jälkeen. Ota yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen, jos haluat perua koko hakemuksen tai yksittäisen tuen tilan kaikilta lohkoilta.
  • Jos haluat perua koko ympäristösopimushakemuksen tai luomusitoumushakemuksen, lähetä perumisesta ELY-keskukseen kirjallinen vapaamuotoinen ilmoitus.
 3. kaikki hakemani tuet?

Voinko perua tukia tai toimenpiteitä, jos olen saanut ilmoituksen tarkastuksesta?

Et voi tehdä muutoksia hakemuksen tietoihin Vipu-palvelussa, jos olet saanut ilmoituksen tilalla suoritettavasta valvonnasta, hallinnollisesta valvonnasta, maastokatselmoinnista tai laadunarvioinnista. Jos valvonnassa ei havaita laiminlyöntejä, voit perua tukia tai  muuttaa hakemuksen tietoja joissakin tilanteissa valvonnan jälkeen ottamalla yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Voinko perua tukia tai toimenpiteitä muutosajan jälkeen?

Yksittäisten muutosten tekeminen saattaa olla mahdollista. Ota yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen tai ELY-keskukseen, jos muutos koskee lohkoja, joilla on luomusitoumus tai ympäristösopimus.