Vipu-ohje: Petovahinkokorvaus

Julkaisupäivä: 24. helmikuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

1. Yleistä

Vipu-palvelussa voit ilmoittaa ja hakea korvausta vahingosta, jonka suurpeto on aiheuttanut:

 • koiralle, kotieläimelle ja mehiläispesille
 • pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
 • eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
 • muulle elottomalle irtaimistolle.

Suurpedoiksi lasketaan ahma, ilves, karhu ja susi. 

Suurpedon aiheuttama viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinko voidaan korvata jokaiselle vahingonkärsijälle tai hänen oikeudenomistajalleen. Vahinko korvataan, jos suurpetojen tai hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma hakijaa kohden on enemmän kuin 170 euroa kalenterivuodessa.

Lisätietoa petovahinkojen korvaamisesta löydät Ruokaviraston sivulta Petovahingot.

1.1 Jätä ilmoitus viipymättä vahingon havaittuasi

Korvauksen saamiseksi ilmoita vahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tee ilmoitus joko Vipu-palvelussa tai Ruokaviraston lomakkeella 131. Näin vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus.

Jos ilmoitat vahingosta kuntaan puhelimitse tai sähköpostilla, jätä lisäksi hakemus joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131 yhden kuukauden kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen laatiman arviokirjan valmistumisesta.

Ilmoittamasi vahinkotiedot voivat perustua omaan arvioosi ilmoitushetken tilanteesta.

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteystiedot löydät Ruokaviraston sivulta Hae kuntien, ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteystietoja.

1.2 Kaikki vahingot maastotarkastetaan

Maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää ilmoituksesi saatuaan viipymättä paikan päällä maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon. Maastotarkastukseen kutsutaan korvauksenhakijan lisäksi myös riistanhoitoyhdistyksen edustaja.

Maaseutuelinkeinoviranomainen laatii maastotarkastuksesta arviokirjan. Sinulla korvauksenhakijana sekä riistanhoitoyhdistyksen edustajalla on mahdollisuus kirjata oma näkemyksenne vahingosta arviokirjaan. Maastotarkastuksessa todettu, korvauksen perusteena oleva vahingon määrä voi olla pienempi tai suurempi kuin mitä olet itse arvioinut hakemuksessa. 

Kunta voi periä maastotarkastuksen suorittamisesta ja vahingon arvioimisesta enintään omakustannusarvon suuruisen maksun. Jos vahinko korvataan, korvataan myös maksamasi maastotarkastusmaksu.

2. Näin kirjaudut Vipu-palveluun

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa https://vipu.ruokavirasto.fi

Kuvakaappaus Vipu-palvelun etusivusta. Valitse Sähköinen tunnistautuminen kirjautuaksesi palveluun.Kuva 1. Vipu-palvelun kirjautumissivu.

Valitse Sähköinen tunnistautuminen. Voit tunnistautua palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Lisätietoa kirjautumisesta ja Vipu-palvelun käytöstä löydät kirjautumissivulta.

Kun olet kirjautunut Vipu-palveluun, palvelu pyytää sinua tarkistamaan omat tietosi. Merkitse puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi niille varattuihin kenttiin tai päivitä tarvittaessa olemassa olevat tiedot. Voit tarkastella kaikkia omia tietojasi oikean yläreunan painikkeesta Omat tiedot > Tiedot asiakasrekisterissä. Tallenna omiin tietoihin myös tilinumerosi.

Kuvakaappaus Vipusta: Tarkista omat tiedot ja anna ajantasainen puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.Kuva 2. Omien tietojen tarkistaminen.

Valitse Etusivulla kohta Sähköinen asiointi tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia.

Kuva 3. Valitse Sähköinen asiointi tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia.

Valitse avautuvasta luettelosta Petovahinkokorvaus.

Voit asioida y-tunnuksellisen yhteisön puolesta, jos sinulla on yhteisön nimenkirjoitusoikeus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä yhdistysrekisterissä tai kaupparekisterissä. Valitse Henkilöhakija-välilehden pudotusvalikosta haluamasi y-tunnuksellinen hakija. Valinnan jälkeen sivun ylälaidassa näkyy merkintä Puolesta asiointi ja Henkilöhakijan tilalla näkyy Yhteisöhakija.

3. Hakijan tiedot ja aikaisemmat hakemukset

Jos tilinumerosi puuttuu, Vipu huomauttaa asiasta Hakijan tiedot -välilehdellä. Pääset hakemuksella eteenpäin vasta kun olet tallentanut tilinumerosi.

Kuva 4. Hakijan tiedot -välilehti.

Jos olet jo aiemmin hakenut petovahinkokorvausta samana kalenterivuonna tapahtuneista vahingoista, kunnan käsittelyyn ottamat hakemukset näkyvät Aikaisemmat hakemukset -otsikon alla. Näytä hakemus -painikkeesta avautuu yhteenveto (pdf) hakemuksella ilmoittamistasi tiedoista.

Aikaisemmissa hakemuksissa näkyvät myös paperilomakkeella (lomake 131) jättämäsi hakemukset sellaisena kuin kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on ne tallentanut tietojärjestelmään. Luvusta 7 löydät lisätietoa hakemuksen lähettämisestä ja jo lähetetyn hakemuksen peruuttamisesta.

Jos hakemuksesi on jo otettu kunnassa käsittelyyn, mutta haluat korjata tai täydentää sitä, ota suoraan yhteyttä hakemusta käsittelevän yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Älä lähetä uutta hakemusta samasta vahinkotapahtumasta.

Kuva 5. Aikaisemmat hakemukset.

4. Vahinkotietojen tallentaminen

Aloita vahinkotietojen tallentaminen Vahinkotiedot-välilehdellä valitsemalla +Lisää vahinko.

Kuva 6. Vahinkotiedot-välilehti.

Yhdelle riville voit tallentaa vahingot, joilla on sama

 • vahingon sijainti
 • vahingon aiheuttaja ja ajankohta
 • vahingon kohde ja vahinkolaji.

Vahingon kohteet ja niiden sisältämät vahinkolajit on kuvattu luvussa 4.3.

4.1 Vahingon sijainti

Kuva 7. Vahinkokohtaiset tiedot -osio.

Merkitse vahinkopaikka kartalle Aseta vahinkopaikka -painikkeella. Voit lähentää tai loitontaa näkymää oikean alareunan + ja – painikkeista tai rullaamalla hiirellä samalla kun painat Ctrl-näppäintä. Voit myös ensin tarkentaa näkymän haluamasi kunnan alueelle.

Huomaa, että kun tallennat seuraavia vahinkoja samalle hakemukselle, oletussijaintina näytetään aina edellisen tallentamasi vahingon vahinkopaikka.

Kuva 8. Vahinkopaikan haku kartalla.

Kun olet merkinnyt vahinkopaikan kartalle, Aseta vahinkopaikka -painike näkyy sinisenä. Voit siirtää vahinkopaikkaa hiirellä tai tehdä uuden kuntahaun ja asettaa paikan alusta asti uudelleen.

Kuva 9. Vahinkopaikan asettaminen.

Vahinkopaikan koordinaatit ja vahinkokunta näkyvät kartan alapuolella. Voit kirjoittaa lisätietoja vahinkopaikasta tai sen sijainnista kartan alla olevaan kenttään. 

Kun olet asettanut vahinkopaikan, valitse Seuraava.

4.2 Vahingon aiheuttaja ja ajankohta

Valitse mikä suurpedoista (ahma, ilves, karhu, susi) on aiheuttanut vahingon. Jos olet epävarma aiheuttajasta, valitse todennäköisin aiheuttaja. Merkitse vahinkopäivä sekä päivä, jolloin havaitsit vahingon. Jos et tiedä tarkkaa vahinkopäivää, arvioi se.

Kuva 10. Vahingon aiheuttaja ja vahinkopäivä.

Valitse lopuksi Seuraava. Jos haluat palata Vahingon sijainti -näytölle, valitse Edellinen. Huomaa, että Peruuta-painikkeesta palaat Vahinkotiedot-välilehdelle eivätkä jo kirjaamasi tiedot tallennu.

4.3 Vahingon kohde

Valitse valikosta vahingon kohde.

Kuva 11. Valitse vahingon kohde.

Pelto- ja puutarhakasvit

Valitse Pelto- ja puutarhakasvit, jos suurpedot ovat aiheuttaneet vahinkoa pelto- tai puutarhakasviviljelmälle, valmiiksi kootulle sadolle tai puutarhakasvien taimille.

Kasvustovahinko on satoa tuottavan pelto- tai puutarhaviljelmän kasvustolle aiheutunut vahinko, jonka vuoksi korjattava sato tulee olemaan tavanomaista pienempi. Valitse kasvi luettelosta ja merkitse arviosi menettämäsi sadon määrästä kohtaan Menetetty sato, kg.

Koottu sato on valmiiksi korjattua ja varastoitua satoa, esimerkiksi säilörehua paaleissa. Valitse kasvi luettelosta ja merkitse arviosi tuhoutuneen sadon määrästä kohtaan Tuhoutunut sato, kg.

Taimivahinko on puutarha- tai taimitarhakasville aiheutunut vahinko, jonka seurauksena taimi on tuhoutunut siten, että se on korvattava uudella taimella. Valitse kasvi luettelosta ja merkitse arviosi taimien kappalemäärästä kohtaan Tuhoutuneet taimet, kpl.

Kuva 12. Vahinkokohtaiset tiedot pelto- ja puutarhakasveista.

Jos et löydä kasviluettelosta oikeaa kasvia, valitse Muu kasvi tai taimivahingossa Muu taimi, ja kirjoita kasvi Lisätietoja-kenttään.

Jos on selvää, että vahingon seurauksena on säästynyt tai säästyy korjuu-, kuivaus-, varastointi- tai muita vastaavia kustannuksia, valitse Kyllä ja kirjoita lyhyesti mitä, ja merkitse euromääräinen arviosi kohtaan Säästyneet kustannukset, €. Jos mitään säästöä ei mielestäsi synny, valitse Ei.

Kuva 13. Säästyneiden sadonkorjuu- tai muiden kustannusten ilmoittaminen.

Säästyneiden kustannusten vähentäminen voi olla perusteltua esimerkiksi tilanteissa, joissa kasvustovahinko on siten laaja-alainen ja täydellinen, ettei satoa tule korjattavaksi lainkaan. Säästyneiksi kustannuksiksi voidaan laskea tässä yhteydessä myös hyödyn arvo, jos esimerkiksi koottu sato voidaan hyödyntää jossain muussa tarkoituksessa. Lopullisen arvion vahingon määrästä ja mahdollisista säästyneistä kustannuksista tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen maastotarkastuksen perusteella.

Koirat

Ilmoita seuraavat, koiran käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavat tiedot:

 • onko koira puhdasrotuinen vai sekarotuinen
 • koiran rekisterinumero, jos koira on puhdasrotuinen
 • oliko koira vahingon tapahtuessa vähintään 1,5-vuotias ja koulutettu käyttökoiraksi metsästykseen, paimennukseen, vartiointiin tai muuhun näihin verrattavaan tehtävään.

Valitse Kuollut, jos koira on kuollut tai jouduttu vahingon vuoksi lopettamaan.

Kuva 14. Koira on kuollut.

Valitse Vahingoittunut, jos koira on vahingoittunut, mutta jäänyt eloon. Ilmoita lisäksi toteutuneet tai arvioimasi eläinlääkintäkustannukset. Liitä kuitit (pdf-muodossa) hakemuksen liitteeksi tai toimita ne kuntaan myöhemmin muulla tavoin. Eläinlääkintäkustannuksiksi lasketaan eläinlääkärin palkkio ja lääkekulut.

Kuva 15. Koira on vahingoittunut.

Valitse lopuksi kolmesta vaihtoehdosta, missä olosuhteissa vahinko tapahtui.

Kuva 16. Olosuhteet koiravahingon tapahtuessa.

Jos koira kuolee, korvataan se käyvästä arvostaan. Käypä arvo määräytyy eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista annetun asetuksen 834/2018 laskentasääntöjen mukaan. Koiran ansioiden todentamisessa hyödynnetään Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettuja tietoja.

Jos koira vahingoittuu, mutta jää eloon, korvataan toteutuneet eläinlääkintäkustannukset enintään koiran käypään arvoon asti. Eläinlääkintäkustannuksia ei korvata erikseen, jos koira hoidoista huolimatta kuolee tai joudutaan lopettamaan ja korvataan käyvästä arvostaan.

Mehiläiset

Valitse Mehiläiset, jos suurpeto on aiheuttanut vahinkoa mehiläispesille tai niiden osille, mehiläisille tai hunajasadolle. Merkitse vahingoittuneiden pesien tai niiden osien määrä. Huomaa, että 1-osastoisen pesä kattaa myös mehiläiset ja hunajan.

Kuva 17. Vahingon kohteena mehiläiset.

Jos vahingoittuneiksi ilmoittamiasi pesärakenteita, mehiläisiä tai hunajaa voi vielä käyttää hyödyksi, valitse Kyllä ja kirjoita lyhyesti mitä ja miten. Merkitse euromääräinen arviosi kohtaan Arvo, €. Lopullisen arvion vahingon määrästä tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen maastotarkastuksen perusteella.

Kuva 18. Säästynyt hyöty mehiläisvahingossa.

Mehiläispesien ja niiden osien käyvät arvot perustuvat eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista annettuun asetukseen 834/2018.

Kotieläimet

Valitse ensin vahingon kohteista eläinryhmä, johon kotieläin kuuluu:

 • Nautakarja
 • Vuohet ja lampaat
 • Hevoset
 • Siat
 • Villisiat
 • Siipikarja
 • Fasaanit, sorsat ja peltopyyt
 • Turkiseläimet
 • Muut tarhattavat eläimet
 • Muflonit
 • Porot (poronhoitoalueen ulkopuolella)

Seuraavaksi valitse vahinkolaji. Kuvassa on esitetty esimerkkinä Vuohet ja lampaat -ryhmän vahinkolajit. Jos et löydä valikosta haluamaasi eläinryhmää, valitse vahingon kohteeksi Muut eläimet ja vahinkolajiksi Muu eläin, ja kirjoita eläin Lisätiedot-kenttään.

Kuva 19. Vahingon kohteena kotieläimet.

Merkitse kuolleiden tai vahingon vuoksi lopetettujen eläinten lukumäärä kohtaan Kuollut.

Jos kuolleita eläimiä on voitu vielä käyttää jotenkin hyödyksi, valitse Kyllä ja kirjoita lyhyesti, miten. Merkitse euromääräinen arviosi hyödystä kohtaan Arvo, €. Muussa tapauksessa valitse Ei.

Kuva 20. Kotieläin on kuollut.

Merkitse vahingoittuneiden, mutta eloonjääneiden eläinten lukumäärä kohtaan Vahingoittunut. Ilmoita lisäksi näihin eläimiin kohdistuneet, toteutuneet tai arvioimasi eläinlääkintäkustannukset. Liitä kuitit (pdf-muodossa) eläinlääkintäkustannuksista hakemuksen liitteeksi tai toimita ne kuntaan myöhemmin muulla tavoin. Eläinlääkintäkustannuksiksi lasketaan eläinlääkärin palkkio ja lääkekulut.

Kuva 21. Kotieläin on vahingoittunut.

Jos eläin kuolee, korvataan se käyvästä arvostaan. Käyvät arvot vahinkolajeittain perustuvat eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista annettuun asetukseen 834/2018.

Jos eläin vahingoittuu, mutta jää eloon, korvataan toteutuneet eläinlääkintäkustannukset enintään eläimen käypään arvoon asti. Eläinlääkintäkustannuksia ei korvata erikseen, jos eläin hoidoista huolimatta kuolee tai joudutaan lopettamaan ja korvataan käyvästä arvostaan.

Irtaimisto

Valitse Eläintenpitoon käytetyt rakenteet, jos suurpeto on rikkonut tai muuten vahingoittanut
eläintenpitoon käytettyjä aitoja, rakennuksia tai muita vastaavia rakenteita. Vahingosta voidaan korvata näiden toteutuneet korjauskustannukset. Merkitse toteutuneet tai arvioimasi korjauskustannukset kohtaan Vahingon arvo. Liitä kuitit (pdf-muodossa) hakemuksen liitteeksi tai toimita ne kuntaan myöhemmin muulla tavoin. Oman työn osuutta ja matkakustannuksia ei korvata.

Valitse Muu eloton irtaimisto, jos suurpeto on rikkonut tai muuten vahingoittanut muuta elotonta irtaimistoa kuin edellä mainittujen eläintenpitoon käytettyjä rakenteita. Muulle elottomalle irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta voidaan korvata se arvo, joka irtaimistolla oli vahingon sattuessa. Merkitse arvioimasi irtaimiston arvo kohtaan Vahingon arvo. Lopullisen arvion vahingon arvosta tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen maastotarkastuksessa toteamansa perusteella.

Kuva 22. Vahingon kohteena irtaimisto.

4.4 Ilmoituksen lisätiedot

Toimenpiteet vahinkojen estämiseksi

Jos olet tehnyt toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi tai niiden rajaamiseksi, valitse Kyllä ja kirjaa mitä toimenpiteitä olet tehnyt. Muussa tapauksessa valitse En.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että olet käytettävissä olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Harkinta tehdään aina tapauskohtaisesti, joten korvaus voidaan myöntää, vaikka et olisi tehnyt mitään erityisiä toimenpiteitä.

Kuva 23. Toimenpiteet vahinkojen estämiseksi.

Vakuutus- tai muu korvaus

Jos sinulla on oikeus vakuutuskorvaukseen vahingosta, vakuutus on aina ensisijainen korvausmuoto.

Jos olet saanut tai tulet todennäköisesti saamaan vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella, valitse Kyllä ja ilmoita saamasi korvauksen määrä. Jos et vielä tiedä, oletko saamassa korvausta tai kuinka suuri korvaus on, voit jättää euromäärän ilmoittamatta ja toimittaa tiedon kuntaan myöhemmin muulla tavoin. Jos sinulla ei ole vakuutusta tai tiedät, ettet voi saada vakuutuksesta tai muuta kautta korvausta vahingosta, valitse En.

Kuva 24. Vakuutus- tai muun korvauksen ilmoittaminen.

Vahinkoa esittävät kuvat

Voit liittää ilmoitukseen vahinkoa esittäviä kuvia valitsemalla Valitse tiedosto. Kuvien on oltava joko jpg-, jpeg- tai png-muodossa.

Varmista, ettei kuvassa näy tunnistettavia henkilöitä tai muuta sellaista, joka voisi loukata yksityisyyden suojaa. Jos vahinko hyväksytään korvattavaksi, kuvat näkyvät osana vahinkotietoja myös maa- ja metsätalousministeriön riistavahinkorekisterissä. Riistavahinkorekisteri on riistahallinnon käyttämä järjestelmä, jossa vahinkotiedoista näytetään vahingon sijainti, vahingon aiheuttaja, vahinkopäivä, vahingon kohde ja euromäärä.

Kuva 25. Lisää kuva vahingosta.

Valitse lopuksi Tallenna.

5. Vahinkotietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Näet tallentamasi vahingon perustiedot Vahinkotiedot-välilehden taulukossa. Vahinkotiedoista näytetään vahingon aiheuttaja, vahinkopäivä, vahingon kohde, vahinkolaji ja vahingon määrä.

Voit tarkastella tai korjata juuri tallentamiasi tietoja valitsemalla Muokkaa. Voit siirtyä osioiden välillä valitsemalla joko Seuraava tai Edellinen tai klikkaamalla haluamasi osion nimeä. Jos muutat tietoja, etene viimeiseen, Ilmoituksen tiedot -osioon ja Tallenna. Jos haluat vain katsoa tietoja, valitse lopuksi Peruuta.

Voit poistaa koko rivin valitsemalla Poista.

Kuva 26. Lisätyn vahingon tarkasteleminen, muokkaaminen ja poistaminen.

Aloita uuden vahinkorivin tallentaminen valitsemalla +Lisää vahinko. Huomaa, että jos saman vahingon seurauksena on kuollut tai vahingoittunut esimerkiksi eri vahinkolajin lampaita kuten siitosuuhia ja siitoskaritsoita, nämä on kirjattava erillisille vahinkoriveille.

Kun aloitat uuden vahinkorivin tallentamista, Vahingon sijainti on oletuksena merkitty samaan paikkaan kuin edellinen vahinko. Voit siirtää vahinkopaikkaa hiirellä tai aloittaa vahinkopaikan asettamisen alusta tekemällä ensin kuntahaun.

6. Liitteiden lisääminen

Voit tarvittaessa liittää hakemukselle liitteitä pdf-muodossa. Tällaisia liitteitä ovat esimerkiksi

 • kuitit vahingoittuneen eläimen eläinlääkärin palkkiosta ja lääkekuluista
 • kuitit eläintenpitoon liittyvien rakenteiden korjauskustannuksista
 • eläinlääkärin lausunto koiravahingoissa.

Kuva 27. Liitteiden lisääminen hakemukselle.

7. Yhteenveto ja lähetys

7.1 Yhteenvetotuloste ja luonnoksen tallentaminen

Yhteenveto ja lähetys -välilehden Tulosta yhteenveto -painikkeesta näet esikatseluversion kaikista vahinkotietoihin tallentamistasi tiedoista ja voit tulostaa yhteenvedon.

Kuva 28. Tulosta hakemuksen yhteenveto esikatselua varten.

Jos et halua vielä lähettää hakemusta, voit tallentaa luonnoksen ja kirjautua ulos Vipu-palvelusta. Hakemuksesi tilana näkyy Luonnos tallennettu. Voit palata myöhemmin täydentämään ja lähettämään hakemuksen.

Kuva 29. Hakemuksen tilanne.

7.2 Hakemuksen lähettäminen

Kirjoita Lähetyksen lisätiedot -kohtaan sähköpostiosoite tai -osoitteet, joihin haluat vahvistusviestin hakemuksen lähettämisestä.

Kuva 30. Hakemuksen lähettäminen käsiteltäväksi.

Huomautukset-kohdassa näet sovelluksen antamat huomautukset. Tarkista huomautukset ennen hakemuksen lähettämistä.

Huomautusten alapuolella näet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, johon hakemuksesi on lähdössä käsiteltäväksi. Yhteistoiminta-alueen muodostaa yleensä useampi saman alueen kunta. Yhteistoiminta-alue määräytyy ensimmäisen tallentamasi vahingon mukaisen vahinkokunnan perusteella. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteystiedot löydät Ruokaviraston sivulta Hae kuntien, ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteystietoja.

Kuva 31. Hakemusta käsittelevä yhteistoiminta-alue.

Lähetä hakemus painikkeesta Lähetä käsiteltäväksi. Lähetyksen jälkeen varmista yhteenvetotulosteelta, että sivun oikeassa yläreunassa näkyy hakemuksen lähetysaika. Yhteenveto kannattaa tallentaa omalle koneelle tai tulostaa. Myös sähköpostiisi on saapunut vahvistusviesti lähetyksestä. Voit nyt palata etusivulle tai sulkea Sähköisen asioinnin ja kirjautua ulos palvelusta.

Kuva 32. Lähetys vastaanotettu -ilmoitus.

Kuva 33. Hakemuksen tilanne Hakemukset tai ilmoitukset -osiossa.

7.3 Lähetetyn hakemuksen peruuttaminen

Voit peruuttaa jo lähettämäsi hakemuksen valitsemalla Peruuta lähetys siihen asti, kun hakemus on otettu kunnassa käsiteltäväksi. Peruutettuasi hakemuksen voit tehdä siihen muutoksia ja lähettää uudelleen tai poistaa luonnoksen. Voit jättää uuden hakemuksen Vipu-palvelussa vasta, kun kunta on ottanut edellisen hakemuksesi käsittelyyn.

Kuva 34. Lähetetyn hakemuksen peruuttaminen.

Jos hakemuksesi on jo otettu kunnassa käsittelyyn, mutta haluat korjata tai täydentää hakemusta tai peruuttaa sen kokonaan, ota suoraan yhteyttä hakemusta käsittelevän yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Älä siis lähetä uutta hakemusta samasta vahinkotapahtumasta. Jos taas haluat ilmoittaa kokonaan uudesta vahinkotapahtumasta, jätä uusi hakemus.