Kosteikkojen hoitosopimus

Kosteikkojen hoitosopimus on monivaikutteisten kosteikkojen hoitoa edistävä ympäristösopimus.

Sopimus edistää vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kunkin kohteen sijainnin, laajuuden ja laadun mukaisesti.

Sopimus on lohkokohtainen ja se tehdään viideksi vuodeksi.

Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi

  • kosteikkoalueesta
  • suon kaltaiseksi alueeksi muutetusta turvepellosta
  • tulva-alueesta
  • luonnonmukaistetun uoman tai kaksitasouoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta
  • tulvatasanteesta tai tulvapellosta sekä hoidon kannalta riittävistä suoja-alueista
  • pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta ja hoidosta.

Kosteikkoalue ei ole sopimuksen tekemisen jälkeen enää maatalousmaata.

Kuka voi saada tukea

Voit tehdä sopimuksen ja saada kosteikkojen hoitoon tukea, jos

  • olet vähintään 18-vuotias
  • olet viljelijä tai edustat rekisteröityä yhdistystä tai vesioikeudellista yhteisöä
  • sinulla on vähintään 0,3 hehtaaria sopimukseen kelpaavaa pinta-alaa.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukikelpoiseen pinta-alaan, jonka ELY-keskus on hyväksynyt sopimukseen. Toimenpiteessä on yksi korvaustaso. Vuosittainen korvaus kaikille kosteikkojen hoitosopimukseen ilmoitetuille peruslohkoille on 500 €/hehtaari.

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot ja ohjeet

Näin haet tukea

Voit hakea kosteikkojen hoitosopimusta ja tukea/korvausta Vipu-palvelussa touko-kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella sekä paikan päällä tehtävällä peltovalvonnalla.

Peltukien valvonta

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Katso myös

Viljelijäuutiskirje 1.3.2024: Vinkkejä ympäristösopimukseen

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024