Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvausta maksetaan korvauksena epäsuotuisista ilmasto-oloista, jotka aiheutuvat Suomen pohjoisesta sijainnista.

Tuen avulla turvataan maataloustuotannon jatkuminen ja maatalousmaan säilyminen viljelykäytössä.

Kuka voi saada tukea

Voit saada luonnonhaittakorvausta, jos olet aktiiviviljelijä ja sinulla on hallinnassasi vähintään viisi hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata.

Luonnonhaittakorvausta voi saada sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla. Tällä sivulla kerrotut tiedot koskevat Manner-Suomessa maksettavaa korvausta.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu korvauskelpoiseen pinta-alaan. Tuen määrä pienenee portaittain sen mukaan mitä suurempi maatilan kokonaispinta-ala on.

Tukialue

euroa/hehtaari

Tukialue AB

217

Tukialue C

242

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa. Ennakko (95 %a) maksetaan hakuvuoden joulukuussa ja loppuosa (5 %) hakuvuotta seuraavan vuoden keväällä.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea luonnonhaittakorvausta vuosittain Vipu-palvelussa touko–kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. 
Hae yhteystiedot 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024