Tukiehdot: sokerijuurikkaan kansallinen tuki 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tarkoitettu sokerijuurikkaan viljelijöille. Tukea maksetaan koko maan alueella.

1. Tuen hakeminen

Voit hakea sokerijuurikkaan kansallista tukea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa. Lue yleisistä tuen hakemiseen liittyvistä asioista Peltotukien hakuoppaan luvussa Peltotukien hakeminen.

2. Tuen määrä

Tuen maksun perusteet

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan tilasi sokerijuurikasaloista. Pienin kasvulohko, josta tukea maksetaan, on 0,05 hehtaaria.

Tukitasot

Tukea maksetaan 350 euroa/hehtaari koko maassa.

3. Tukiehdot

Hakijan ikävaatimus

Hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla 31.12.2023 vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos hän on solminut avioliiton, harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikävaatimuksesta poikkeamiseen on erityinen syy. Jos maataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, vähintään yhden osallisen on täytettävä ikävaatimus. Ikäehto ei koske julkisyhteisöjä.

Maatalousmaa ja maataloustoiminta

Huolehdi maatalousmaan viljelykunnosta ja harjoita maataloustuotteiden tuottamista. Vaaditut toimet vaihtelevat ilmoitetun kasvin mukaan. Lue lisää vaatimuksista Peltotukien hakuoppaan luvuista Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot ja Maataloustoiminta.

Vähimmäisala ja alan hallinta

Sinulla tulee olla vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Vähimmäisalaan luetaan mukaan 0,01 hehtaaria ja sitä suuremmat lohkot. Maatalousmaan on oltava hallinnassasi viimeistään 18.6.2024 ja koko kasvukauden ajan.