Uudelleenjakotulotuki

Uudelleenjakotulotuen tarkoitus on kohdentaa enemmän tukea pienille tiloille.

Kuka voi saada tukea

Voit saada uudelleenjakotulotukea, jos olet aktiiviviljelijä ja saat myös perustulotukea. Tuki maksetaan samalle alalle kuin perustulotuki.

Pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria. Tuen maksamisen edellytys on, että maksettavien suorien tukien yhteismäärä on tukivuodelta vähintään 500 euroa.

Tuen määrä

Vuonna 2024 tukea maksetaan arviolta 17,75 euroa hehtaarille.

Tukea maksetaan enintään 50 hehtaarista. Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa maksetaan hakuvuoden joulukuussa ja loppuosa hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko–kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024