Viimeiset vuoden 2023 viljelijätuet maksuun 20.6.2024 alkaen

7. kesäkuuta 2024

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2023 perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen, tärkkelyskasvipalkkion, erikoiskasvipalkkion ja ekojärjestelmätuen loppumaksujen maksamisen maatiloille 20.6.2024. Loppumaksujen osuus on noin viisi prosenttia tuen kokonaismäärästä. Poikkeuksena on talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä maksettava ekojärjestelmätuki, joka tulee 20.6. alkaen maksuun kokonaisuudessaan.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen sitä mukaa kuin kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

EU:n maatalouspolitiikan uudistus toi muutoksia viljelijätukien maksuaikatauluun. Säädösten perussääntö on, että tukia voidaan maksaa hakuvuoden joulukuusta alkaen seuraavan vuoden kesäkuun loppuun asti.

Perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen, tärkkelyskasvipalkkion, erikoiskasvipalkkion ja ekojärjestelmätuen loppuosat ovat viimeisiä vuodelta 2023 maksettavia viljelijätukia. 

20.6.2024 alkaen maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

Perustulotuki

  15 000 000 €

Uudelleenjakotulotuki

  3 900 000 €

Nuorten viljelijöiden tulotuki

  650 000 €

Tärkkelysperunapalkkio

  200 000 €

Erikoiskasvipalkkio

  650 000 €

Ekojärjestelmätuki

·         Talviaikainen kasvipeite -toimenpide

·         Luonnonhoitonurmet-toimenpide

·         Viherlannoitusnurmet-toimenpide

·         Monimuotoisuuskasvit-toimenpide


72 000 000 €

300 000 €

50 000 €

510 000 €

Yhteensä

93 260 000

Tukipäätösten aikataulua voi seurata ruokavirasto.fi-sivustolla

Ruokavirasto valmistelee tukipäätökset viljelijätuista. Kun päätökset ovat valmiit, kunta tai ELY-keskus lähettää ne tuensaajille.

Arvio vuoden 2023 viljelijätukien tukipäätösten lähetysaikataulusta on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolla.

Tukipäätöksestä tuensaaja näkee perusteet tuen maksamiseen ja mahdolliset vähennykset, joita tukeen on tehty. Tiedot maksetuista tuista näkyvät tuensaajille Vipu-palvelussa ja Vipu-mobiilissa ajantasaisesti.  

Lisätietoja tuensaajalle:
Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset (ruokavirasto.fi)