Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

22. toukokuuta 2024

Ruokavirasto maksaa kesäkuussa vuoden 2023 viljelijätukia seuraavasti:

  • sokerijuurikkaan kuljetustuki (100 %)
  • ympäristökorvauksen loppuosa (noin 15 %) sekä koko korvaus toimenpiteistä kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja lintupellot (100 %)
  • eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosat yksilöeläimistä (noin 50 %) sekä eläinten hyvinvointikorvaus sioista ja siipikarjasta (100 %)
  • nautapalkkioiden loppuosat (noin 30 %) sekä koko tukiosuus teurashiehopalkkiosta (100 %)
  • lammas- ja vuohipalkkio (100 %)
  • loppuosat (noin 5 %) seuraavista tuista: perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuoren viljelijän tuki (EU), tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio sekä ekojärjestelmätuki. Lisäksi ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteen osuus maksetaan kesäkuussa kokonaisuudessaan.

Ruokavirasto aloittaa ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja eläinpalkkioiden maksamisen 6.6.2024. Sokerijuurikkaan kuljetustuen maksaminen alkaa 7.6.2024. Eläinpalkkioiden ja sokerijuurikkaan kuljetustuen maksaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista, jos valtioneuvosto hyväksyy tarvittavat asetukset 30.5.2024.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen sitä mukaa kuin kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

Ruokavirasto tiedottaa suorien pinta-alatukien eli perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuoren viljelijän tuen (EU), tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkion sekä ekojärjestelmätuen maksuaikataulusta tarkemmin, kun se on varmistunut.

Kesäkuussa 2024 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

Sokerijuurikkaan kuljetustuki

 2 500 000 €

Ympäristökorvaus

 40 300 000 €

Eläinten hyvinvointikorvaus

 50 700 000 €

Nautapalkkiot

 25 700 000 €

Lammas- ja vuohipalkkio

 2 900 000 €

Suorat pinta-alatuet

 Tiedotetaan myöhemmin

Tuensaajat voivat tarkistaa tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelusta.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Tukipäätöksiä lähetetään viljelijöille kesäkuusta alkaen

Ruokavirasto valmistelee kuntien ja ELY-keskusten käyttöön tukipäätökset viljelijätuista. Päätökset vuonna 2023 haetuista tuista valmistuvat kesäkuusta 2024 lähtien. Kun päätökset ovat valmiit, kunta tai ELY-keskus lähettää ne tuensaajille.

Arvio vuoden 2023 viljelijätukien tukipäätösten lähetysaikataulusta on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolla.

Tukipäätöksestä tuensaaja näkee perusteet tuen maksamiseen ja mahdolliset vähennykset, joita tukeen on tehty.

Viljelijätukien ehdot muuttuivat merkittävästi vuonna 2023, kun EU:n maatalouspolitiikka uudistui. Muutokset vaikuttivat myös viljelijätukien maksamiseen ja tukipäätösten valmistumisen aikatauluun.