Seuraamukset

Seuraamuksilla tarkoitetaan hakemiisi tukiin kohdistuvia rahallisia vähennyksiä.

Seuraamuksilla tarkoitetaan hakemiisi tukiin kohdistuvia rahallisia vähennyksiä.

Hakemaasi eläintukeen aiheutuu seuraamuksia, jos tarkastaja hylkää eläimen tai havaitsee tukiehtojen noudattamisessa puutteita. Tilavalvonnan lisäksi hakemiisi tukiin saattaa tulla seuraamuksia hallinnollisesta tarkastuksesta.

Tällä sivulla on kerrottu tukiseuraamuksista, jos

Seuraamukset tukiin, jos eläin hylätään

Eläinten hylkäyssyitä ovat:

 • naudoilla, lampailla ja vuohilla eläinten puuttuvat tunnistimet sekä virheelliset tiedot eläinrekisterissä tai tukihakemuksella. Jo yhdenkin tunnistimen puuttuminen aiheuttaa eläimen hylkäämisen, jos puutteellisesti merkittyjä eläimiä on yli 20 prosenttia eläimistä. Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen kohdalla eläinkohtaisten sopimusehtojen noudattamatta jättäminen aiheuttaa eläimen hylkäämisen.
 • sioilla virheelliset tiedot eläinrekisterissä, eläinkirjanpidossa tai tukihakemuksella.
 • siipikarjalla ja hevosilla virheelliset tiedot eläinkirjanpidossa tai tukihakemuksella. Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen kohdalla eläinkohtaisten tai parvikohtaisten sopimusehtojen noudattamatta jättäminen aiheuttaa eläimen tai parven hylkäämisen.

Hylätyistä eläimistä aiheutuviin seuraamuksiin vaikuttaa

 • paljonko hylättyjä eläimiä tilalla on
 • mitä tukia tila on hakenut. Eri tuissa seuraamusten laskenta perustuu eri säädöksiin.

Valvonnassa hylätyn naudan, lampaan tai vuohen vaikutus tukiin

Eläinten hyvinvointikorvaus, eläinpalkkiot ja alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus

Hylätyt eläimet vaikuttavat

 • eläinpalkkioissa koko tukeen
 • eläinten hyvinvointikorvauksessa haettuun toimenpiteeseen
 • alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksessa rotukohtaisesti maksettavaan korvaukseen.

Jos valvonnassa hylättyjä eläimiä on 1–3 ja ne ovat olleet valvonnassa yksilöllisesti tunnistettavissa, tuki maksetaan hyväksytyn eläinmäärän mukaisena. Hylätyistä eläimistä ei makseta tukea, mutta seuraamuksia ei aiheudu.

Jos hylätty eläin ei ole yksilöllisesti tunnistettavissa tai hylättyjä eläimiä on yli 3, hylätyistä eläimistä ei makseta tukea. Lisäksi aiheutuu seuraamus eli sinulle maksettavan tuen määrä alenee taulukon 1 mukaisesti. Jos seuraamusta ei saada kokonaisuudessaan vähennettyä kyseisen hakuvuoden tuesta, loppuosa vähennetään seuraavan kolmen vuoden aikana maksettavista tuista

Taulukko 1. Hylättyjen eläinten vaikutus tuen määrään.

Hylättyjen eläinten määrä

Eroprosentti
(hylätty määrä / hyväksytty määrä)

Tuen määrä

1–3 kpl + eläimet voidaan tunnistaa yksilöllisesti

-

Tuki maksetaan hyväksytylle eläinmäärälle

yli 3 kpl + eläimet voidaan tunnistaa yksilöllisesti

enintään 50

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (1,5 x hylättyjen eläinten määrä).

yli 3 kpl + eläimet voidaan tunnistaa yksilöllisesti

yli 50

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (2 x hylättyjen eläinten määrä)

1 tai useampi tunnistamaton eläin

enintään 50

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (1,5 x hylättyjen eläinten määrä)

1 tai useampi tunnistamaton eläin

yli 50

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (2 x hylättyjen eläinten määrä)

Pohjoinen kotieläintuki

Pohjoisen kotieläintuen seuraamusten laskennassa käytetään taulukon 2 mukaista, tuenhakijan kannalta edullisinta vaihtoehtoa.

Taulukko 2. Hylättyjen eläinten vaikutus pohjoisiin kotieläintukiin.

Hylättyjen eläinten määrä

Eroprosentti
(hylätty määrä / hyväksytty määrä)

Tuen määrä

0–2 kpl

enintään 5

Tuki maksetaan hyväksytylle eläinmäärälle

3–4 kpl

yli 5, enintään 20

= hyväksyttyjen eläinten määrä – hylättyjen eläinten määrä

vähintään 5 kpl

yli 20, enintään 40

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (2 x hylättyjen eläinten määrä)

vähintään 5 kpl

yli 40

Tukea ei makseta.

Tila on hakenut pohjoista kotieläintukea 19 eläimestä, joista hylätään valvonnassa 4.

Eläimiä

Ruokintapäiviä (kpl)

Eläinmäärä (kpl)

Haettu eläinmäärä
= 19 kpl

2436

2436 / 365 = 6,67

Valvonnassa hylätty eläinmäärä
= 4 kpl

1031

1031 / 365 = 2,82

Hyväksytty eläinmäärä
= 19 kpl – 4 kpl =  15 kpl

2436 – 1031
= 1405

1405 / 365 = 3,85

Taulukon 2 perusteella:

 • Eroprosentti: 2,82 /3,85 x 100 % = 73,25 % eli suurempi kuin 40 %
 • Hylättyjen eläinten määrä: 3 – 4 kpl.
 • Seuraamusten laskennassa käytetään viljelijälle edullisempaa vaihtoehtoa eli tuen määrä lasketaan eroprosentin sijasta valvonnassa hylätyn eläinmäärän (4 kpl) perusteella
  • =hyväksyttyjen eläinten määrä – hylättyjen eläinten määrä.

Pohjoinen kotieläintuki maksetaan: 3,85 – 2,82 = 1,03 sonnista.

 

Valvonnassa hylättyjen sikojen ja siipikarjan vaikutus tukiin

Eläinten hyvinvointikorvaus

Jos valvonnassa hylättyjä eläimiä on 0–10 eläinyksikköä, eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan hyväksytyn eläinmäärän perusteella. Hylätystä eläinmäärästä ei makseta tukea, mutta seuraamuksia ei aiheudu.

Jos hylätty eläinmäärä on yli 10 eläinyksikköä, hylätystä eläinmäärästä ei makseta tukea. Lisäksi aiheutuu seuraamus eli sinulle maksettavan tuen määrä alenee taulukon 3 mukaisesti.

Jos sanktiota ei saada kokonaisuudessaan vähennettyä kyseisen hakuvuoden tuesta, loppuosa vähennetään kolmen vuoden aikana maksettavista tuista.

Taulukko 3. Hylättyjen eläinten vaikutus sioista ja siipikarjasta maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen määrään.

Hylättyjen eläinten määrä (ey)

Eroprosentti
(hyväksytty määrä / hylättyjen määrä)

Tuen määrä

0–10

-

Tuki maksetaan hyväksytylle eläinmäärälle

yli 10

enintään 50

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (1,5 x hylättyjen eläinten määrä)

yli 10

yli 50

= hyväksyttyjen eläinten määrä – (2 x hylättyjen eläinten määrä)

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus maatiaiskanoista

Tukea ei makseta, jos valvonnassa todetaan, että parvessa on alle 20 maatiaiskanaa. Parvessa on oltava vähintään yksi kukko.

Puutteet tavanomainen tuotantotavan noudattamisessa

Eläinpalkkiot

Tukea ei makseta, jos et noudata tavanomaista tuotantotapaa eli et myy maitoa, eläimiä tai eläimistä saatavia tuotteita.

Kansalliset kotieläintuet

Tukea ei makseta, jos havaitaan puutteita seuraavissa vaatimuksissa:

Kotieläintukien maksamisen edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta kullekin tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti.

Tavanomaisella tuotantotavalla tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että emolehmiä pidetään lihantuotantoa varten kasvatettavien vasikoiden tuottamiseen, muita lihanautoja pidetään myytäväksi eloon tai teuraaksi ja uuhia pidetään lihantuotantoa varten kasvatettavien karitsoiden tuottamiseen.

Lammastalouden tavanomaisena tuotantotapana pidetään tuotantoa, jossa lampaita pidetään myytäväksi teuraaksi tai elävinä.

Kuttujen tavanomaisena tuotantotapana pidetään tuotantoa, jossa kuttuja lypsetään ja tuen hakija pääsääntöisesti toimittaa vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin.

Puutteet eläinsuojelulainsäädännön noudattamisessa

Eläinten hyvinvointikorvaus

Toimenpiteestä maksettavaa tukea vähennetään, jos tilalla havaitaan eläinsuojelulainsäädännön noudattamisessa puutteita. Vähennyksen määrään vaikuttavat puutteen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Vähennys on kuitenkin aina vähintään 20 %. Jos toimenpiteen tukea vähennetään yli 50 %, toimenpiteen tukea ei makseta. Jos hyvinvointisuunnitelma-toimenpiteen tukea ei makseta, mistään kyseisen eläinlajin toimenpiteestä ei makseta tukea.

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus

Maksettavaa korvausta vähennetään, jos tilalla havaitaan eläinsuojelulainsäädännön noudattamisessa puutteita. Leikkaus kohdistuu kaikkiin kyseisen eläinlajin rotuihin, joista tilalla on alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus. Vähennyksen määrään vaikuttavat puutteen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Vähennys on aina vähintään 20 %. Jos tukea vähennetään yli 50 %, eläinlajista ei makseta tukea.

Puutteet muiden tukiehtojen noudattamisessa

Eläinten hyvinvointikorvaus

Toimenpiteestä maksettavaa tukea vähennetään, jos toimenpiteen tukiehtojen noudattamisessa on puutteita. Vähennyksen määrään vaikuttavat puutteen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Vähennys on kuitenkin aina vähintään 10 %. Jos toimenpiteen tukea vähennetään yli 50 %, toimenpiteen tukea ei makseta. Jos hyvinvointisuunnitelma-toimenpiteen tukea ei makseta, mistään kyseisen eläinlajin toimenpiteestä ei makseta tukea.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Jos valvonnassa havaitaan, että tuen saamisen perusteena oleva 0,35 ey/ha eläintiheys ei täyty esim. puuttuvien sikarekisterin eläinmääräilmoitusten vuoksi, tukea ei makseta.

Seuraamukset peltotuissa

Tällä sivulla on kerrottu tukiseuraamuksista

Seuraamuksilla tarkoitetaan hakemiisi tukiin kohdistuvia huomautuksia ja rahallisia vähennyksiä.

Seuraamuksia voi tulla paikalla tehtävässä valvonnassa, hallinnollisissa tarkastuksissa, laadunarvioinnissa sekä satelliittiseurannan perusteella. Tukeen voi kohdistua seuraamus sen vuoksi, että hakemuksella ilmoittamasi pinta-ala on suurempi kuin valvonnassa hyväksytty pinta-ala, tai tukiehtoja tai ehdollisuuden vaatimuksia ei ole noudatettu.

Seuraamukset kohdistuvat tukeen ja toimenpiteeseen, jonka vaatimuksena kyseinen ehto on. Seuraamuksista on kerrottu tarkemmin  ELY-keskuksille laaditussa valvontaohjeessa.

Pinta-alaerosta aiheutuvat vähennykset

Pinta-alaeroa voi muodostua, jos lohkojen rajaus on virheellinen tai lohkolla tai sen osalla ei ole noudatettu haettuun tukeen liittyvää ehtoa tai vähimmäistason vaatimusta. Pinta-alaeroa muodostuu myös silloin, jos satelliittiseurannassa havaitaan, että satelliitilla seurattavaa tukiehtoa ei ole noudatettu, eikä viljelijä ole reagoinut asiasta lähetettyyn selvityspyyntöön tai lähetetystä kuvavastauksesta ei voida ehdon noudattamista todeta.

Pinta-alaero lasketaan tilatasolla tuittain, kasvilajiryhmäkohtaisesti. Yhtä kasvilajiryhmää ovat pääsääntöisesti ne kasvit, joilla on kyseisessä tuessa sama tukitaso. Pinta-alaeroa voi aiheutua siis myös silloin, jos kahden kasvulohkon välinen raja on väärässä kohdassa.

Taulukko 1. Pinta-alaeron vaikutus tuen määrään.

Pinta-alaero

Tuen määrä

Todettu enemmän pinta-alaa kuin on ilmoitettu.

​Maksetaan haetun mukaisesti. Tukea ei voida maksaa enempää kuin sitä on haettu.

​Pinta-alaero enintään 3 % tai 2 ha

​Maksetaan hyväksytyn alan mukaisesti.

​Pinta-alaero yli 3 % tai 2 ha, mutta enintään 50 %

​Hyväksytty ala – (hyväksytty ala  * 1,5 * pinta-alaeroprosentti)

​Pinta-alaero yli 50 %

​Hyväksytty ala – (hyväksytty ala * 2 * pinta-alaeroprosentti)

Tukea ei tällöin makseta.

EU:n kokonaan tai osittain rahoittamiin tukiin tulee lisäksi siirtyvä seuraamus *).

*) Siirtyvä seuraamus kohdistuu seuraaviin tukiin: perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio, erikoiskasvipalkkio, ekojärjestelmätuki, luonnonhaittakorvaus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, ympäristösopimukset. Jos pinta-alaero on yli 50 %, seuraamusta ei aina voida periä kokonaan sinä vuonna, jolloin seuraamus on tullut. Loppuosa seuraamuksesta peritään kolmen seuraavan vuoden aikana maksuun tulevista tuista.

Esimerkki 1. Pinta-alaeron vaikutus tukiin

Tila on ilmoittanut 10 hehtaaria rypsiä. Paikalla tehtävässä valvonnassa todetaan, että samalla peruslohkolla olevien kauran ja rypsin välinen kasvulohkoraja on väärässä kohdassa ja rypsiksi ilmoitetusta alasta onkin 1 hehtaari kauraa. Tila on hakenut perustulotukea, luonnonhaittakorvausta, erikoiskasvipalkkiota, ympäristökorvausta ja luomukorvausta.

  • Perustuessa, luonnonhaittakorvauksessa, ympäristökorvauksessa ja luomukorvauksessa pinta-alaeroa ei tule lainkaan, sillä molemmat kasvit ovat näissä kaikissa tuissa samaa kasvilajiryhmää. Nämä tuet maksetaan haetun mukaisesti.
  • Erikoiskasvipalkkioon tulee pinta-alaeroa 1 hehtaari, koska sitä ei makseta kauralle. Tila ei ole ilmoittanut muita erikoiskasvipalkkioon oikeuttavia aloja, joten pinta-alaero on 11 % (pinta-alaero 1 ha / hyväksytty ala 9 ha). Tämä tarkoittaa, että erikoiskasvipalkkioon tulee seuraamus taulukon 1 mukaisesti:
   • Hyväksytty ala – (hyväksytty ala * 1,5 * pinta-alaeroprosentti)
    9 ha – (9 ha*1,5*0,11) = 7,5 ha
  • Erikoiskasvipalkkio maksetaan 7,5 ha:lle

Ekojärjestelmätuen, ympäristökorvauksen sekä ympäristösopimusten vähimmäistason vaatimusten ja tukiehtojen seuraamukset lasketaan pääosin pinta-alaerona eli tukiehtojen laiminlyöntien seurauksena ala hylätään tuesta ja lisäksi tukeen voi kohdistua seuraamus, jonka suuruus riippuu haetun ja hyväksytyn alan pinta-alaerosta (Taulukko 1). Myös kansallisissa pinta-alatuissa seuraamukset lasketaan pääosin pinta-alaerona.

Esimerkki 2: Tukiehtopuutteesta johtuvan pinta-alaeron vaikutus ekojärjestelmätukeen

Tila on ilmoittanut 5 hehtaaria ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmea. Paikalla tehtävässä valvonnassa todetaan, että yhdellä 1,5 hehtaarin lohkolla käytetty siemenseos ei vastaa toimenpiteen vaatimuksia (siemenseoksessa on vain kaksi lajia, vaaditun neljän lajin sijaan).

  • Haetun ja hyväksytyn alan pinta-alaero: (5 ha – 3,5 ha)/ 3,5 ha * 100 % = 43 %
  • Viherlannoitusnurmen toimenpiteen tukea maksetaan taulukon 1 mukaisesti: 3,5 ha – (3,5 ha *1,5 *0,43) = 1,24 ha alalle

Esimerkki 3: Tukiehtopuutteesta johtuvan pinta-alaeron vaikutus ympäristökorvaukseen

Tilalle tehdään valvonta 15.9. ja todetaan, että kaikilta suojavyöhykkeiltä ei ole satoa korjattu pois. Ehtojen mukaan sato pitää korjata pois viimeistään 31.8. Tila on ilmoittanut suojavyöhykettä 7,5 hehtaaria. Laiminlyönnin todetaan olevan 3 hehtaarin alalla.

  • Haetun ja hyväksytyn alan pinta-alaero: (7,5 ha – 4,5 ha)/ 4,5 ha * 100 % = 66,7 %
  • Suojavyöhykkeen toimenpiteen tukea ei makseta, koska pinta-alaero on yli 50 %. Lisäksi taulukon 1 mukaisesti aiheutuu siirtyvä seuraamus suojavyöhykkeen tukeen seuraavalle vuodelle. Siirtyvä seuraamus on 4,5 ha – (4,5 ha * 2 *0,667) = -1,50 ha. Seuraavana vuonna hakemistasi tuista siis vähennetään 1,5 ha:n suojavyöhykkeen korvausta vastaava euromäärä. Vähennys voidaan tehdä myös jostain muusta tuesta kuin suojavyöhykkeen tuesta. 

Muut seuraamukset

Korjuu- ja markkinakelpoinen sato

Jos lohkolla viljellään sellaista kasvia, jota yleisesti kasvatetaan sadontuottotarkoituksessa (esimerkiksi viljat ja rehunurmet), sillä on vaatimuksena pyrkiä tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Jos valvonnassa todetaan, että näin ei ole toimittu, vaan esimerkiksi pääosa kasvustosta on rikkakasveja, vähennetään lohkon tukea laiminlyönnin vakavuudesta riippuen 50 % tai 100 %. Vähennys kohdistuu kaikkiin tukiin, joita kyseiselle alalle maksettaisiin.

Ekojärjestelmätuki

Mikäli luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien tai monimuotoisuuskasvien siemenseoksista ei ole tehty viljelymuistiinpanoja tai ne ovat puutteelliset, tulee toimenpiteeseen joko 5 % tai 10 % seuraamus, tai jos puute on vähäinen, voidaan antaa huomautus.

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukeen voi kohdistua 20 % seuraamus, jos tuenhakija on ilmoittanut toimenpiteeseen pysyvän nurmen alaa, mutta vähentää sellaista pysyvän nurmen alaa maatilallaan, jolle tukea ei ole haettu. Jos puute on vähäinen, voidaan antaa huomautus.

Lisäksi talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukeen voi kohdistua 20 % seuraamus, jos ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimus ei täyty. Myös tällöin voidaan vähäisestä puutteesta antaa huomautus.

Ympäristökorvaus

Tilakohtaisen toimenpiteen valinnaisissa vaihtoehdoissa todetuista laiminlyönneistä aiheutuu joko huomautus tai 20 % seuraamus tilakohtaisen toimenpiteen korvaukseen.

Tilakohtaisen toimenpiteen lohkokohtaisten muistiinpanojen ja viljavuustutkimusten laiminlyönneistä aiheutuva seuraamusprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka suurella alalla tukiehtoja ei ole noudatettu ja kuinka suurta alaa ehto koskee. Jos puute on vähäinen, voidaan antaa huomautus.

Ympäristökorvauksen kerääjäkasvitoimenpiteessä on vähimmäistason vaatimuksena viljelykiertovaatimus ja turvepeltojen nurmissa ehdollisuuden vähimmäismaanpeite. Näiden seuraamusprosentti lasketaan sen perusteella, kuinka suurella alalla näitä vaatimuksia ei ole noudatettu. Seuraamusprosentissa huomioidaan ala, joka alittaa näissä vaatimuksissa olevan 33 prosentin rajan. Tukilaskenta laskee seuraamuksen tiedossa olevien pinta-alojen perusteella.

Lisäksi ympäristökorvauksessa on vähimmäistason vaatimuksia, joissa tarkastajan on itse määritettävä seuraamusprosentti laajuuden, vakavuuden ja jatkuvuuden perusteella.

Ympäristökorvauksessa on käytössä huomautus, jota voi käyttää, jos noudattamatta jättäminen on vähäinen. Vähäisellä noudattamatta jättämisellä ei ole vaikutusta toimenpiteen tavoitteiden toteutumiseen.

Ympäristösopimukset

Jos maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen mukaiset lohkokohtaiset muistiinpanot puuttuvat kokonaan, maksettavaa korvausta vähennetään 25 %. Jos muistiinpanoissa on osittaisia puutteita, vähennys on laiminlyönnin arvion perusteella 10 tai 20 %, vähäisestä puutteesta voidaan antaa huomautus.

Jos vaadittuja hoitotoimenpiteitä ei ole toteutettu kosteikkojen hoitoa koskevan ympäristösopimuksen mukaisesti tai hoidosta ei ole pidetty kirjaa, ympäristösopimuksen perusteella maksettavaa korvausta vähennetään laiminlyönnin arvioinnin perusteella 20, 40, 60, 80 tai 100 %. Jos laiminlyönti on vähäinen, tuenhakijalle voidaan antaa huomautus.

Vakava tuen ehdon laiminlyönti

Ekojärjestelmätuessa, ympäristökorvauksessa sekä ympäristösopimuksissa on käytössä vakava tuen ehdon laiminlyönti, jota voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun toimenpidettä ei ole toteutettu suurimmalla osalta pinta-alasta tai ei lainkaan. Tukea ei makseta kyseisestä toimenpiteestä valvontavuodelta ja lisäksi myös seuraavan vuoden tuki hylätään.

Kansalliset pinta-alatuet

Mikäli pohjoisten tukien (pohjoinen hehtaarituki, yleinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki) vaatimuksena olevia ympäristöehtoja ei ole noudatettu, aiheutuu siitä pääsääntöisesti huomautus, tai 1, 3 tai 5 % seuraamus tukeen. Jos laiminlyönti on tahallinen, voidaan tukea alentaa 15–100 %.

Jos avomaanvihanneksia ei käytetä ihmisravinnoksi, ei pohjoista hehtaaritukea makseta kyseiselle alalle. Jos tämän vaatimuksen laiminlyönti koskee yli 50 % alasta, ei pohjoista hehtaaritukea makseta lainkaan. 

Jos lohkolle on ilmoitettu pohjoiseen tukeen oikeuttavaa kasvia, mutta valvonnassa todetaan, että kasvi on pohjoiseen hehtaaritukeen oikeuttavaa, mutta matalamman tukitason kasvia, vähennetään tukea 20 %.

Ehdollisuuden seuraamukset

Jos tilalla havaitaan ehdollisuuden laiminlyönti, sen vakavuus, laajuus, jatkuvuus, tahallisuus ja toistuvuus arvioidaan. Tahattoman laiminlyönnin seuraamus on 1 % tai 3 % vähennys kaikkiin tukiin, joiden vaatimuksena ehdollisuus on. Satelliittiseurannan kautta havaitun tahattoman laiminlyönnin seuraamus voi olla myös 0,5 %. Jos tahaton laiminlyönti on vakava, on sen seuraamus 5 % tai 10 %. Jos sama laiminlyönti toistuu uudelleen kolmen kalenterivuoden aikana, tulee tästä 7 % tai 10 % seuraamus. Tuenhakija voi menettää tuet kokonaan, jos laiminlyönti on tahallinen. Laiminlyöntiä voidaan pitää myös vähäisenä, jolloin siitä ei seuraa vähennystä tukiin. Jos tilalla havaitaan useita laiminlyöntejä, lasketaan seuraamukset yhteen. Lopullisen seuraamusprosentin muodostumisesta voit lukea tarkemmin ehdollisuuden oppaalta.

Tukivähennyksen euromääräinen suuruus lasketaan sen vuoden tai vuosien tukien kokonaismäärästä, jolloin laiminlyönti tapahtui tai oli olemassa. Vuonna 2024 vähennys voi kohdistua vuosien 2024, 2023 ja/tai 2022 tukien kokonaismäärään. Jos laiminlyönti on tapahtunut vuonna 2022, noudatetaan seuraamuksen arvioinnissa ja lopullisen seuraamusprosentin laskennassa täydentävien ehtojen sääntöjä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023