Vipuneuvojan tarkisteet 2023

Lähetyksen estävät huomautukset, näytetään sekä Lohkotiedot- välilehdellä että Vipuneuvojassa

 • Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa. 
 • Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja.
 • Vuokratuksi merkityltä peruslohkolta puuttuu vuokranantajan nimi. 
 • Peruslohkon maankäyttölajin ja kasvikoodin välillä on ristiriita.
 • Lohkon kasvin ja tuenhakijan hukkakaurailmoituksen välillä on ristiriita. Tarkista kasvi tai poista hukkakaurattomuustarkastuspyyntö.
 • Peruslohkolta puuttuu hukkakauratieto.
 • Kasvulohkolta puuttuu kasvi. 
 • Lajiketta ei ole valittu.
 • Siemenmäärä puuttuu.
 • Suunniteltu kylvöpäivämäärä puuttuu.
 • Luomun vaihe puuttuu.
 • Kasvulohkon lisätiedot puuttuvat.
 • Perustamisaika puuttuu.
 • Kasvinsuojelumenetelmä puuttuu.
 • Peruslohkolla ei saa olla sekä tavanomaista että luomuviljelyä. Vaihda luomun vaihe tai jaa peruslohko. 
 • Et voi ilmoittaa raivion nurmikasvivaatimuslohkolle luonnonhoitonurmia, ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmea, turvepeltojen nurmia tai suojavyöhykenurmia. Vaihda kasvulohkolle jokin toinen nurmi.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle suojavyöhykettä, mutta kasvulohkolla ei ole yhtään tukeen oikeuttavaa alaa. Vaihda kasvulohkon kasvi.
 • Et voi ilmoittaa Natura-alaa olevalle pysyvän nurmen kasvulohkolle luonnonhoitonurmea tai ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmea. Vaihda kasvulohkon kasvi. 

Lähetyksen sallivat huomautukset, näytetään sekä Lohkotiedot- välilehdellä että Vipuneuvojassa.

 • Kasvulohkojen pinta-alat päivittyvät oikeiksi sen jälkeen kun yhteiskäyttölohkon hallinnoija on kohdentanut kasvulohkot.
 • Olet ilmoittanut luomun 3. vuoden siirtymävaiheen kasville, jolla kyseistä vaihetta ei käytetä. Vaihda kasvulohkolle ilmoittamasi siirtymävaihe. Lisätietoa luomun vaiheiden ilmoittamisesta löydät Hakuoppaasta.
 • Peruslohko ei ole tällä hetkellä korvauskelpoinen, joten et saa korvausta kasvulohkolle ilmoittamastasi toimenpiteestä. Korvaus voidaan myöntää, jos olet hakenut korvauskelpoisuuden vaihtoa peruslohkolle.
 • Peruslohkolla on ehdollisuuden nurmikasvivaatimus. 

Lähetyksen estävät huomautukset Vipuneuvojassa

 • Et ole hakenut yhtäkään tukea. 
 • Peruslohkomuutoksia ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä peruslohkomuutokset käsiteltäväksi ensin. Sen jälkeen voit palauttaa hakemuksen.
 • Maatalouskäytöstä poistoa ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä poisto käsiteltäväksi ensin. Sen jälkeen voit palauttaa hakemuksen.
 • Pankkitilinumero puuttuu. Syötä tuenhakijan tilinumero, jotta voit lähettää hakemuksen.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle luonnonhoitonurmea, mutta et ole hakenut toimenpiteestä ekojärjestelmätukea.  Hae toimenpiteestä tukea tai vaihda kasvulohkolle kasvi.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle monimuotoisuuskasvin, mutta et ole hakenut toimenpiteestä ekojärjestelmätukea. Hae toimenpiteestä tukea tai vaihda kasvulohkolle kasvi.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle ekojärjestelmän viherlannoitusnurmea, mutta et ole hakenut toimenpiteestä ekojärjestelmätukea. Hae toimenpiteestä tukea tai poista kasvulohkolta ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmen valinta. 
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu suojavyöhyke, mutta et ole valinnut ympäristökorvauksen suojavyöhyke-toimenpidettä. Hae toimenpiteestä korvausta tai vaihda kasvulohkolle kasvi.
 • Valitsemasi pölyttäjien ravintokasvit -toimenpiteen ehdot eivät täyty. Vaihda ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide tai tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot.
 • Valitsemasi maaperän seuranta -toimenpiteen ehdot eivät täyty. Vaihda ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide tai tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot.
 • Valitsemasi monivuotiset monimuotoisuuskaistat -toimenpiteen ehdot eivät täyty.  Vaihda ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide tai tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot.
 • Olet hakenut luonnonmukaisen tuotannon korvausta, mutta et ole antanut sitoumustietoja etkä valinnut yhtään lohkoa sitoumukselle. Anna sitoumustiedot ja lisää lohkoja sitoumukselle tai poista luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksun haku.
 • Olet hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksesta korvausta, mutta et ole antanut sopimustietoja etkä valinnut yhtään lohkoa sopimukselle. Anna sopimustiedot ja lisää lohkoja sopimukselle tai poista maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen korvauksen maksun haku.
 • Olet hakenut kosteikkojen hoitosopimuksesta korvausta, mutta et ole antanut sopimustietoja etkä valinnut yhtään lohkoa sopimukselle. Anna sopimustiedot ja lisää lohkoja sopimukselle tai poista kosteikkojen hoitosopimuksen korvauksen haku.

Lähetyksen sallivat huomautukset Vipuneuvojassa

 • Tuenhakijalta puuttuu osoite. Käy ilmoittamassa osoite Vipun Omat tiedot-osiossa tai Maatilan osalliset-osiossa.
 • Y-tunnukselle ei ole enää saatavissa nimeä.
 • Täytä Y-tunnus ja ilmoita toimialasi sekä ALV-velvollisuutesi alkutuottajana. Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle todisteet maataloustoiminnan harjoittamisesta aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten tukihaun loppuun mennessä. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä.  ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija.
 • Ilmoittamasi tuenhakijan päätoimiala on muu kuin maataloustoiminnan harjoittaminen. Toimita tukihaun loppuun mennessä todisteet maatalouden harjoittamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä. Lisätietoja hakuoppaasta. ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija
 • Ilmoittamasi tuenhakija ei ole arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana. Toimita tukihaun loppuun mennessä todisteet maatalouden harjoittamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä. Lisätietoja hakuoppaasta. ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija
 • Peruslohkolle lisättyjen kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon alan. Tarkista, kuuluuko peruslohkon olla hallinnassasi. Jos ei, poista peruslohko tilasi hallinnasta.
 • Maksun hakija ei ole sama kuin sitoumuksen tai sopimuksen tekijä. Siirrä sitoumus tai sopimus lomakkeella 160.
 • Et ole hakenut ympäristökorvauksen ympäristösitoumusta etkä maksua, vaikka sinulla on korvauskelpoisia lohkoja.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle hamppua. Liitä hakemukseen hampun kylvösiemenen vakuustodistus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.

Vipuneuvoja ei anna huomautusta seuraavista asioista

 • Et ole hakenut perustulotukea.
 • Et ole hakenut uudelleenjakotulotukea.
 • Et ole hakenut erikoiskasvipalkkiota, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja. 
 • Et ole hakenut tärkkelysperunapalkkiota, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja. 
 • Et ole hakenut sokerijuurikkaan kansallista tukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Et ole hakenut luonnonhaittakorvausta. 
 • Et ole hakenut yleistä hehtaaritukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Et ole hakenut pohjoista hehtaaritukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet hakenut uudelleenjakotulotukea, mutta et ole hakenut perustulotukea. Voit saada uudelleenjakotulotukea vain, jos sinulle myönnetään perustulotukea.
 • Olet hakenut vain toista nuorten viljelijöiden tukea.
  Valittu lupiinilajike ei oikeuta erikoiskasvipalkkioon.
 • Peruslohko on hukkakaurarekisterissä. Kauran viljelyä lohkolla ei suositella.
 • Olet ilmoittanut peruslohkolle kasvin, joka ei täytä ehdollisuuden nurmikasvivaatimusta. 
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmi -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi  -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvit -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteen, mutta et ole hakenut perustulotukea. Voit saada tukea toimenpiteestä vain, jos sinulle myönnetään perustulotukea.
 • Et ole valinnut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpidettä. 
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle  monimuotoisuuskasvit (riista), mutta lohko on lähellä vilkasta tietä.
 • Tarkista onko kasvulohko liian lähellä tietä.
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu maanparannus- ja saneerauskasvit -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu kerääjäkasvit-toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu turvepeltojen nurmet -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Valitsemasi lintupellot -toimenpiteen ehdot eivät täyty. Tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot. 
 • Et ole valinnut ympäristökorvauksen kiertotalouden hyödyntäminen -toimenpidettä. 
 • Et ole hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta etkä sopimuksen maksua, vaikka sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja tai sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja, joita ei ole lisätty sopimukselle.
 • Et ole hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen maksua.
 • Et ole hakenut kosteikkojen hoitosopimusta etkä sopimuksen maksua, vaikka sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja tai sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja, joita ei ole lisätty sopimukselle. 
 • Et ole hakenut kosteikkojen hoitosopimuksen maksua, etkä ilmoittanut sopimukseen peruslohkoja. 
 • Olet hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta ja sen maksua, mutta sinulla ei ole yhtään korvaukseen oikeuttavaa lohkoa.
 • Olet hakenut kosteikkojen hoitosopimusta ja sen maksua, mutta sinulla ei ole yhtään korvaukseen oikeuttavaa lohkoa.
 • Et ole hakenut luomukorvauksen maksua, etkä ilmoittanut sitoumukseen peruslohkoja.
 • Et ole hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta etkä maksua, vaikka sinulla on luomun vaiheessa olevia lohkoja.   
 • Olet hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta, mutta olet ilmoittanut kasvulohkot tavanomaisesti viljellyiksi. Tarkista lohkojen luomun vaihe.
 • Et ole ilmoittanut myyntikasveja. 
 • Et ole ilmoittanut riittävästi myyntikasveja. Olet ilmoittanut myyntikasveja xx hehtaaria. Vaatimuksen täyttyminen vaatii xx hehtaaria.
 • Olet hakenut tärkkelysperunapalkkiota. Liitä hakemukseen tärkkelysperunan viljelysopimus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
 • Olet hakenut erikoiskasvipalkkiota. Liitä hakemukseen sokerijuurikkaan viljelysopimus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
 • Olet ilmoittanut luonnonmukaisen tuotannon kasvulohkolle tarhaherne (teoll.sop.tuotanto).  Liitä hakemukseen tarhaherneen viljelysopimus tai palauta kopio siitä ELY-keskukseen.
 • Olet hakenut ympäristösitoumuksen lohkokohtaista toimenpidettä turvepeltojen nurmet. Liitä hakemukseen viljavuustutkimus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.9. 
 • Olet hakenut ympäristösitoumuksen lohkokohtaista toimenpidettä valumavedet. Liitä hakemukseen tarvittaessa maa-analyysi tai viljavuustutkimus tai ojastokartasto tai palauta niistä kopio kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.9. 
 • Olet hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta, jossa on rehuntuotantosopimus. Liitä hakemukseen sopimus tai palauta siitä kopio ELY-keskukseen.
Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2023