Vipuneuvojan tarkisteet 2024

Lähetyksen estävät huomautukset, näytetään sekä Lohkotiedot- välilehdellä että Vipuneuvojassa

 • Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa. 
 • Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja.
 • Vuokratuksi merkityltä peruslohkolta puuttuu vuokranantajan nimi. 
 • Peruslohkon maankäyttölajin ja kasvikoodin välillä on ristiriita.
 • Lohkon kasvin ja tuenhakijan hukkakaurailmoituksen välillä on ristiriita. Tarkista kasvi tai poista hukkakaurattomuustarkastuspyyntö.
 • Peruslohkolta puuttuu hukkakauratieto.
 • Kasvulohkolta puuttuu kasvi. 
 • Lajiketta ei ole valittu.
 • Siemenmäärä puuttuu.
 • Suunniteltu kylvöpäivämäärä puuttuu.
 • Luomun vaihe puuttuu.
 • Kasvulohkon lisätiedot puuttuvat.
 • Perustamisaika puuttuu.
 • Kasvinsuojelumenetelmä puuttuu. Jos lohko on luomussa ja olet valinnut kasviksi yksivuotisen puutarhakasvin, vaihda kasvi tai luomun vaihe tai poista toimenpiteen valinta.
 • Peruslohkolla ei saa olla sekä tavanomaista että luomuviljelyä. Vaihda luomun vaihe tai jaa peruslohko. 
 • Et voi ilmoittaa raivion nurmikasvivaatimuslohkolle luonnonhoitonurmia, ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmea, turvepeltojen nurmia tai suojavyöhykenurmia. Vaihda kasvulohkolle jokin toinen nurmi.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle suojavyöhykettä, mutta kasvulohkolla ei ole yhtään tukeen oikeuttavaa alaa. Vaihda kasvulohkon kasvi.
 • Et voi ilmoittaa Natura-alaa olevalle pysyvän nurmen kasvulohkolle luonnonhoitonurmea tai ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmea. Vaihda kasvulohkon kasvi. 

Lähetyksen sallivat huomautukset, näytetään sekä Lohkotiedot- välilehdellä että Vipuneuvojassa.

 • Kasvulohkojen pinta-alat päivittyvät oikeiksi sen jälkeen, kun yhteiskäyttölohkon hallinnoija on kohdentanut kasvulohkot.
 • Olet ilmoittanut luomun 3. vuoden siirtymävaiheen kasville, jolla kyseistä vaihetta ei käytetä. Vaihda kasvulohkolle ilmoittamasi siirtymävaihe. Lisätietoa luomun vaiheiden ilmoittamisesta löydät Hakuoppaasta.
 • Peruslohko ei ole tällä hetkellä korvauskelpoinen, joten et saa korvausta kasvulohkolle ilmoittamastasi toimenpiteestä. Korvaus voidaan myöntää, jos olet hakenut korvauskelpoisuuden vaihtoa peruslohkolle.
 • Peruslohkolla on ehdollisuuden nurmikasvivaatimus. 

Lähetyksen estävät huomautukset Vipuneuvojassa

 • Et ole hakenut yhtäkään tukea. 
 • Peruslohkomuutoksia ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä peruslohkomuutokset käsiteltäväksi ensin. Sen jälkeen voit palauttaa hakemuksen.
 • Maatalouskäytöstä poistoa ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä poisto käsiteltäväksi ensin. Sen jälkeen voit palauttaa hakemuksen.
 • Pankkitilinumero puuttuu. Syötä tuenhakijan tilinumero, jotta voit lähettää hakemuksen.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle luonnonhoitonurmea, mutta et ole hakenut toimenpiteestä ekojärjestelmätukea.  Hae toimenpiteestä tukea tai vaihda kasvulohkolle kasvi.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle monimuotoisuuskasvin, mutta et ole hakenut toimenpiteestä ekojärjestelmätukea. Hae toimenpiteestä tukea tai vaihda kasvulohkolle kasvi.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle ekojärjestelmän viherlannoitusnurmea, mutta et ole hakenut toimenpiteestä ekojärjestelmätukea. Hae toimenpiteestä tukea tai poista kasvulohkolta ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmen valinta. 
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu suojavyöhyke, mutta et ole valinnut ympäristökorvauksen suojavyöhyke-toimenpidettä. Hae toimenpiteestä korvausta tai vaihda kasvulohkolle kasvi.
 • Valitsemasi pölyttäjien ravintokasvit -toimenpiteen ehdot eivät täyty. Vaihda ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide tai tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot.
 • Valitsemasi maaperän seuranta -toimenpiteen ehdot eivät täyty. Vaihda ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide tai tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot.
 • Valitsemasi monivuotiset monimuotoisuuskaistat -toimenpiteen ehdot eivät täyty.  Vaihda ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide tai tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot.
 • Olet hakenut luonnonmukaisen tuotannon korvausta, mutta et ole antanut sitoumustietoja etkä valinnut yhtään lohkoa sitoumukselle. Anna sitoumustiedot ja lisää lohkoja sitoumukselle tai poista luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksun haku.
 • Olet hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksesta korvausta, mutta et ole antanut sopimustietoja etkä valinnut yhtään lohkoa sopimukselle. Anna sopimustiedot ja lisää lohkoja sopimukselle tai poista maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen korvauksen maksun haku.
 • Olet hakenut kosteikkojen hoitosopimuksesta korvausta, mutta et ole antanut sopimustietoja etkä valinnut yhtään lohkoa sopimukselle. Anna sopimustiedot ja lisää lohkoja sopimukselle tai poista kosteikkojen hoitosopimuksen korvauksen haku.
 • Sinulla on voimassa oleva luomusitoumus, mutta kaikki hallinnassasi olevat korvauskelpoiset lohkot eivät ole sitoumuksella. Lisää Luomu ja sopimukset -välilehdellä sitoumukselle haettavat lohkot tai anna perustelut niiden jättämiseksi sitoumuksen ulkopuolelle.*
 • Lohkotiedot välilehdellä on valittu aitaus- tai petoaitaustoimenpide. Ilmoita toimenpiteeseen valitulle lohkolle tarvittavan aidan kokonaismetrimäärä.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle monimuotoisuuskasvit (riista), mutta lohko on lähellä vilkasta tietä. Vaihda kasvulohkon kasvi.

Lähetyksen sallivat huomautukset Vipuneuvojassa

Hakijan tiedot

 • Tuenhakijalta puuttuu osoite. Käy ilmoittamassa osoite Vipun Omat tiedot-osiossa tai Maatilan osalliset-osiossa.
 • Y-tunnukselle ei ole enää saatavissa nimeä.
 • Täytä Y-tunnus ja ilmoita toimialasi sekä ALV-velvollisuutesi alkutuottajana. Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle todisteet maataloustoiminnan harjoittamisesta aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten tukihaun loppuun mennessä. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä.  ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija.
 • Ilmoittamasi tuenhakijan päätoimiala on muu kuin maataloustoiminnan harjoittaminen. Toimita tukihaun loppuun mennessä todisteet maatalouden harjoittamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä. Lisätietoja hakuoppaasta. ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija
 • Ilmoittamasi tuenhakija ei ole arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana. Toimita tukihaun loppuun mennessä todisteet maatalouden harjoittamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä. Lisätietoja hakuoppaasta. ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija
 • Maksun hakija ei ole sama kuin sitoumuksen tai sopimuksen tekijä. Siirrä sitoumus tai sopimus lomakkeella 160.

Haetut tuet ja toimenpiteet

 • Et ole hakenut perustulotukea.
 • Et ole hakenut uudelleenjakotulotukea.
 • Et ole hakenut luonnonhaittakorvausta.
 • Olet hakenut uudelleenjakotulotukea, mutta et ole hakenut perustulotukea. Voit saada uudelleenjakotulotukea vain, jos sinulle myönnetään perustulotukea.
 • Olet hakenut vain toista nuorten viljelijöiden tukea.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteen, mutta et ole hakenut perustulotukea. Voit saada tukea toimenpiteestä vain, jos sinulle myönnetään perustulotukea.
 • Et ole valinnut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpidettä. 
 • Et ole hakenut ympäristökorvauksen ympäristösitoumusta etkä maksua, vaikka sinulla on korvauskelpoisia lohkoja.
 • Et ole hakenut ympäristökorvauksen ympäristösitoumuksen maksua.
 • Et ole hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen maksua.
 • Et ole hakenut kosteikkojen hoitosopimuksen maksua.
 • Et ole hakenut luomukorvauksen maksua.
 • Et ole hakenut yleistä hehtaaritukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Et ole hakenut pohjoista hehtaaritukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Et ole hakenut erikoiskasvipalkkiota, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Et ole hakenut tärkkelysperunapalkkiota, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Et ole hakenut sokerijuurikkaan kansallista tukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja.

Lohkon tiedot ja lohkolle ilmoitettu kasvi

 • Olet ilmoittanut peruslohkolle kasvin, joka ei täytä ehdollisuuden nurmikasvivaatimusta.
 • Peruslohkolle lisättyjen kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon alan. Tarkista, kuuluuko peruslohkon olla hallinnassasi. Jos ei, poista peruslohko tilasi hallinnasta.
 • Olet ilmoittanut peruslohkolle kasvin, joka ei täytä ehdollisuuden nurmikasvivaatimusta. 
 • Kasvulohko sisältää alan, jolla on sitoumus turvepeltojen nurmet -toimenpiteestä. Tarkista toimenpiteen valinta, jos lohko on ollut tilan hallinnassa edellisenä vuonna.
 • Kasvulohko sisältää ala, jolla on sitoumus suojavyöhykkeestä. Tarkista kasvi, jos lohko on ollut tilan hallinnassa edellisenä vuonna.
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu eri kasvi kuin maastokatselmoinnissa on todettu. Lohkolle ei makseta ympäristösopimuksen korvausta.
 • Luomu ja sopimukset -välilehdellä on Kosteikkojen hoitosopimukseen kelpaavia lohkoja. Valitse ne lohkot, jotka haluat liittää sopimukseen tai vaihda kasvulohkon kasvi.*
 • Luomu ja sopimukset -välilehdellä on Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimukseen kelpaavia lohkoja. Valitse ne lohkot, jotka haluat liittää sopimukseen tai vaihda kasvulohkojen kasvi.*
 • Et ole ilmoittanut riittävästi myyntikasveja. Olet ilmoittanut myyntikasveja xx hehtaaria. Vaatimuksen täyttyminen vaatii xx hehtaaria.

Lähetyksen sallivat tarkisteet, jotka otetaan käyttöön kesän 2024 aikana

(Tarkisteet päivittyvät Vipuneuvojaan kesän 2024 aikana hakuajan päättymisen jälkeen. Vuodesta 2025 lähtien tarkisteet ovat käytössä heti haun avautuessa.)

 • Et ole hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta etkä maksua, vaikka sinulla on luomun vaiheessa olevia lohkoja.  
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmi -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi-toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvit -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet ilmoittanut ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmea alalle, jolla on ollut viherlannoitusnurmi kauemmin kuin kolmena peräkkäisenä vuonna. Alalle ei makseta ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmien tukea.
 • Peruslohko sisältää alaa, jolle olet ilmoittanut ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta- toimenpiteen edellisenä vuonna. Ilmoita peruslohko toimenpiteeseen, jos lohko on ollut tilan hallinnassa edellisenä vuonna.
 • Passivoitunut peruslohko sisältää alaa, jolle olet ilmoittanut ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta- toimenpiteen edellisenä vuonna. Ilmoita toimenpiteeseen passivoituneen peruslohkon tilalle perustettu uusi peruslohko, jos passivoitunut peruslohko on ollut tilan hallinnassa edellisenä vuonna.
 • Olet ilmoittanut Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen lohkolle tukikelvottoman kasvin. Lohkolle ei makseta sopimuksen tukea.
 • Olet ilmoittanut Kosteikkojen hoitosopimuksen lohkolle tukikelvottoman kasvin. Lohkolle ei makseta sopimuksen tukea.
 • Olet hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta, mutta olet ilmoittanut kasvulohkot tavanomaisesti viljellyiksi. Tarkista lohkojen luomun vaihe.
 • Tilallasi on luomusitoumus, mutta olet ilmoittanut kasvulohkoja tavanomaisesti viljellyiksi. Tarkista lohkojen luomun vaihe.

Vipuneuvoja ei anna huomautusta seuraavista asioista

 • Valittu lupiinilajike ei oikeuta erikoiskasvipalkkioon.
 • Peruslohko on hukkakaurarekisterissä. Kauran viljelyä lohkolla ei suositella.
 • Olet ilmoittanut Natura-alaa olevalle pysyvälle nurmelle kasvin, joka ei täytä ehdollisuuden nurmikasvivaatimusta.
 • Valitsemasi lintupellot -toimenpiteen ehdot eivät täyty. Tarkista valitsemasi toimenpiteen ehdot. 
 • Et ole valinnut ympäristökorvauksen kiertotalouden hyödyntäminen -toimenpidettä. 
 • Et ole hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta etkä sopimuksen maksua, vaikka sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja tai sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja, joita ei ole lisätty sopimukselle.
 • Et ole hakenut kosteikkojen hoitosopimusta etkä sopimuksen maksua, vaikka sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja tai sinulla on tukeen oikeuttavia lohkoja, joita ei ole lisätty sopimukselle. 
 • Olet hakenut maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta ja sen maksua, mutta sinulla ei ole yhtään korvaukseen oikeuttavaa lohkoa.
 • Olet hakenut kosteikkojen hoitosopimusta ja sen maksua, mutta sinulla ei ole yhtään korvaukseen oikeuttavaa lohkoa.
 • Olet hakenut tärkkelysperunapalkkiota. Liitä hakemukseen tärkkelysperunan viljelysopimus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
 • Olet hakenut erikoiskasvipalkkiota. Liitä hakemukseen sokerijuurikkaan viljelysopimus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
 • Olet ilmoittanut kasvulohkolle hamppua. Liitä hakemukseen hampun kylvösiemenen vakuustodistus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.
 • Olet ilmoittanut luonnonmukaisen tuotannon kasvulohkolle tarhaherne (teoll.sop.tuotanto).  Liitä hakemukseen tarhaherneen viljelysopimus tai palauta kopio siitä ELY-keskukseen.
 • Olet hakenut ympäristösitoumuksen lohkokohtaista toimenpidettä turvepeltojen nurmet. Liitä hakemukseen viljavuustutkimus tai palauta kopio siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.9. 
 • Olet hakenut ympäristösitoumuksen lohkokohtaista toimenpidettä valumavedet. Liitä hakemukseen tarvittaessa maa-analyysi tai viljavuustutkimus tai ojastokartasto tai palauta niistä kopio kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.9. 
 • Olet hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta, jossa on rehuntuotantosopimus. Liitä hakemukseen sopimus tai palauta siitä kopio ELY-keskukseen.
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu maanparannus- ja saneerauskasvit -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu kerääjäkasvit-toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu turvepeltojen nurmet -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu maanparannus- ja saneerauskasvit -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu kerääjäkasvit-toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.  
 • Kasvulohkolle on ilmoitettu turvepeltojen nurmet -toimenpide, mutta et ole hakenut siitä korvausta.

Tarkiste päivittyy Vipuneuvojaan kesän 2024 aikana, mutta vasta hakuajan päättymisen jälkeen.

 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmi -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.
 • Olet valinnut ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvit -toimenpiteen, mutta et ole ilmoittunut tukeen oikeuttavia kasveja.

*Tarkiste tulee näkyviin myös muutosvaiheessa, mutta lisäalojen ilmoittaminen ei ole enää mahdollista.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2024