Mehiläishoitotuki

Mehiläishoitotuki on osa Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaa 2023-2027 (jäljempänä YMP-suunnitelma). Mehiläishoitotuen tavoitteena on tukea mehiläishoitajia, mehiläistuotteiden laatua ja markkinoita. Tuki on Suomessa tarkoitettu mehiläishoitoalaa kehittäville hankkeille, joissa toteutetaan YMP-suunnitelmassa kuvattuja tavoitteita ja toimenpiteitä. YMP-suunnitelma sisältää seitsemän eri toimenpidettä, joihin tukea voidaan myöntää:

 • Neuvonta, tiedotus ja koulutus
 • Tuholaisten ja tautien torjunta
 • Mehiläispesien siirtohoidon järkeistäminen
 • Mehiläishoitoalan laboratorioanalyysit
 • Mehiläispesien määrän säilyttäminen ja mehiläisten jalostaminen
 • Yhteistoiminta tutkimusohjelmien kanssa
 • Mehiläistuotteiden menekinedistäminen

Mehiläishoitotukea voivat hakea mehiläishoitoalaa edustavat rekisteröidyt yhteisöt koko Suomen alueella, mukaan lukien Ahvenanmaa. Ruokavirasto avaa hankehakuja kaksivuotisille hankkeille. Hankehauista ilmoitetaan erikseen.

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskauden 2023-2027 mehiläishoitotuen EU-rahoitusosuuden määrä on 936 728 euroa. Suomen valtion osuus on yhtä suuri.

Tarkempia tietoja tukikelpoisuusehdoista, valintaperusteista sekä muista tuen hakua ja tuensaajia koskevista seikoista löytyy Mehiläishoitotuen hakuoppaasta sekä muista sivupalkin dokumenteista.

Mehiläishoitotuella pyritään vastaamaan YMP-suunnitelman erityistavoitteeseen 2: parannetaan maatilojen markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, myös kiinnittämällä enemmän huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin.

Tuen tavoitteena on

 • mehiläistarhauksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
 • pölytyspalveluiden tarjoamisen varmistaminen
 • tiedon tarjoaminen kuluttajille
 • hunajan laadun parantaminen
 • mehiläistuotteiden lisäarvon kehittäminen
 • mehiläistuotteiden menekinedistäminen
 • riittävän koulutuksen ja neuvonnan tarjoaminen erityisesti ammattitarhaajille
 • verkostoitumisen edistäminen
 • digitalisoinnin kehittäminen
 • emonkasvatuksen ja jalostuksen edistäminen
 • mehiläisten terveyden parantaminen ml. tutkimus ja seuranta
 • mehiläissektorilla tarvittavan tutkimustiedon lisääminen ja sen jalkauttaminen.

Yhteystiedot:

Sivu on viimeksi päivitetty 12.10.2023