Vipu-ohje: Kasvihuonetuotannon tuki 2024

Julkaisupäivä: 2. helmikuuta 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Hae/Ilmoita -pai­nik­kees­ta avau­tuu Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut.

Kuvakaappaus Vipusta, Vipu-palvelun sähköisestä asioinnistaKuva 1. Valitse tukimuoto sähköisen asioinnin etusivulla kohdassa Kasvihuonetuki.

Valitse asioinnin etusivulta Kasvihuonetuki.

Valinnan jälkeen avautuu ikkuna, jossa on kolme välilehteä:  Hakijan tiedot, Kasvihuonetiedot sekä Yhteenveto ja lähetys.

1. Hakijan tiedot

Valitse tuenhakija Tuenhakija -alasvetovalikon avulla.

Yhteisömuotoisen tuenhakijan tulee valita hakijaksi yhteisö, esim. osakeyhtiö. Täytä myös erilliset tietokohdat.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakijan-valintaKuva 2. Hakijan valinta

Tuen myöntämisen ehdot löytyvät tuen hakuohjeesta Ruokaviraston verkkosivulta.

2. Kasvihuonetiedot

Kasvihuonetiedot -välilehdellä avautuu näkymä, johon tallennat kasvihuoneet ja niiden viljelytiedot. Voit myös esitäyttää kasvihuonetiedot viime vuoden tiedoilla.

Kasvihuone, jolle hait tukea edellisenä vuonna, on valittavissa vasemmassa laidassa Kasvihuoneet -tekstin alla. Tarkista kasvihuoneen tiedot ja tarvittaessa muokkaa tietoja.

Esitäytetyille kasvihuoneille, joissa ei ole tänä vuonna viljelyä, kannattaa merkitä käytöksi Viljelemätön. Näin huone säilyy tallessa seuraavaan vuoteen. Poista huone vain silloin, jos huone ei enää palaa viljelykäyttöön.

Valitse kasvihuone ja täytä kasvihuoneen viljelytiedot.  Puinainen kolmio kasvihuoneen nimen perässä tarkoittaa, että tiedot ovat puuttellisia. Tiedot on korjattava, jotta hakemuksen pystyy lähettämään.

3. Viljelytietojen täyttö

Kuvakaappaus Vipusta, viljelytietojen täytöstäKuva 3. Kasvihuoneiden tietojen täyttäminen.

Kuvankaappaus Vipusta kohdasta Lisää kasvi.Kuva 4. Lisää kasvi ja anna sille pyydetyt tiedot.

Ilmoita kasvihuoneen viljelytieto painamalla Lisää kasvi-painiketta. Valitse oikea kasvilaji Kasvilaji -alasvetovalikosta. Syötä viljelyala, jakson alku (viljelyn alku), jakson loppu (viljelyn loppu), viljelykausi (pitkä/lyhyt) alasvetovalikosta ja ilmoita käytätkö alaa tukihaun perusteena Kyllä/Ei -alasvetovalikosta. Lisää uusi kasvirivi painamalla Lisää kasvi -painiketta.

Ilmoita myös viljelemätön pinta-ala ja ei-tukikelpoiset alat omilla kasvikoodeillaan. Mikäli kasvihuoneessa on viljelytauko, ilmoita se viljelytiedoissa. Viljelytaukoa ei käytetä tukihaun perusteena.

Kirjaa Lisätiedot -kohtaan tarkempaa tietoa esim. kasviryhmän kasveista tai ei-tukikelpoisesta alasta. Kirjaa kohtaan myös tiedot tillin ja persiljan viljelymenetelmästä (suorakylvö/taimi-istutus).

Kuvakaappaus Vipusta kohdasta Lisää kasvi, esimerkkinä persilja.Kuva 5. Anna persiljan kohdalla tarvittavat lisätiedot.

Ikkunan oikeasta alakulmasta löydät yhteenvedon kasvihuoneen pinta-aloista. Yhteenveto on ajan tasalla koko ajan. Sovellukseen on toteutettu myös tarkisteita laskennan tueksi.

Huomaa, että pinta-ala voi olla tukihaun perusteena vain kerran.

Klikkaa lopuksi Tallenna -painiketta.

Kun kaikkien kasvihuoneiden tiedot ja viljelytiedot on tallennettu, siirry seuraavalle välilehdelle, Yhteenveto ja lähetys.

4. Uuden kasvihuoneen lisääminen

Aloita uuden kasvihuoneen lisääminen Lisää kasvihuone -linkistä.

Sovellukseen avautuu ilmakuva maatilan talouskeskuksen kohdalle. Voit suurentaa ja pienentää ilmakuvan mittakaavaa kartan oikean reunan työkaluista.

Kuvaskaappaus Vipun karttatasolta kohdasta Lisää Kasvihuone.Kuva 6. Lisää uusi kasvihuone kartalle

Etsi kasvihuoneen sijainti kartalta ja sen jälkeen lisätäksesi kasvihuoneen klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella kohtaa, jossa kasvihuone sijaitsee. (Tarvittaessa pääset tarkentamaan kasvihuoneen sijaintia myöhemmin.)

Mikäli kasvihuone ei sijaitse talouskeskuksen välittömässä läheisyydessä, ilmakuvaa pystyy siirtämään. Ilmakuvalla siirtyminen tapahtuu painamalla hiiren vasempaa painiketta pohjassa samalla kun raahataan ilmakuvaa haluttuun suuntaan.

Kun kasvihuoneen sijainti on merkitty kartalle, siirry viereiselle välilehdelle ja lisää kasvihuoneelle nimi sekä muut pakolliset kasvihuoneen tiedot. Tarkista, että postinumero on oikein.

  • Kohdat, jotka on merkitty punaisella tähdellä ovat pakollisia tietoja. Sijaintikunta tulee automaattisesti, mutta tarkista se kuitenkin.
  • Kasvihuoneen tukikelpoinen pinta-ala ei voi ylittää kokonaispinta-alaa.
  • Valitse kasvihuoneen tekninen kelpoisuus vaihtoehdoista pitkä tai lyhyt viljelykausi.
  • Kasvihuoneen lähiosoite määrää tukialueen, pakollinen tieto.
  • Kasvihuoneen lisätiedot kenttään voit myös kirjoittaa poikkeusjärjestelystä (esim. muovinvaihdosta).

Kun kaikki tiedot on tallennettu, paina Tallenna.

Kuvankaappaus Vipusta kohdasta Lisää kasvihuoneKuva 7. Lisää uuden kasvihuoneen tiedot

Mikäli kasvihuoneen sijaintia ei löydy kartalta, pääset tekemään sen klikkaamalla Valitse sijainti kartalta -painiketta.

Karttaikkuna avautuu uudestaan, jolloin pystyt muuttamaan kasvihuoneen sijaintia raahaamalla ilmaisinta.

Kuvankaappaus Vipun Avaa kartta-painikkeesta.Kuva 8. Avaa uuden kasvihuoneen lisäämistä varten kartta.

Kun kasvihuoneen tiedot on syötetty, siirry syöttämään viljelytietoja. Katso tarkemmat ohjeet viljelytietojen lisäämisestä Kasvihuonetiedot -otsikon alta.

Kasvihuoneen voi poistaa kasvihuoneen tietojen Poista kasvihuone –linkistä.

Kuvankaappaus Vipusta napista Poista kasvihuone.Kuva 9. Kasvihuoneen poistaminen

Sinulle avautuu vahvista -ikkuna. Hyväksy kasvihuoneen poistaminen painamalla Poista-painiketta. Huomioi, ettet voi enää peruuttaa kasvihuoneen poistamista vahvistuksen jälkeen.

Kuvankaappaus Vipusta ponnahdusikkunasta Kasvihuoneen poisto.Kuva 10. Kasvihuoneen poistaminen.

5. Yhteenveto ja lähetys

Ennen kasvihuonetukihakemuksen lähettämistä, muista tarkistaa/antaa sähköpostiosoitteesi ja kirjoittaa Lisätiedot –kenttään tarvittavia lisätietoja ja tallentaa.

Pääset myös aikaisemmille välilehdille. Jos muutat tietoja, muista tallentaa sivulta poistuessasi.

Kuva Vipusta kohdasta Yhteenveto ja lähetys.Kuva 11. Yhteenveto ja lähetys -osio, anna sähköpostiosoite.

Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä voit tarkistaa kaikki tallennetut tiedot tukialueittain ja tulostaa hakemustiedot painamalla Tulosta yhteenveto -esikatselunäkymään ennen lähettämistä. Tällöin tulosteessa lukee, että kyseessä on esikatseluversio, joka tarkoittaa, että tietoja ei ole vielä lähetetty ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Tulosteen esikatseluversioKuva 12. Tulosteen esikatseluversio.

Lähetyksen jälkeen tulostetussa yhteenvedossa on kirjattuna, että hakemus on lähetetty ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Tuloste toimii tällöin tositteena hakemuksen lähettämisestä ja sen voi tallentaa omalle koneelle tai tulostaa paperille.

Kun olet tarkistanut hakemustiedot, lähetä hakemus Lähetä käsiteltäväksi -painikkeesta.

Kuvankaappaus Vipusta kohdasta Lähetä hakemus käsiteltäväksi.Kuva 13. Lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, hakemus lähetetty käsiteltäväksiKuva 14. Hakemus lähetetty käsiteltäväksi.

Hakemuksen lähetyksen voi peruuttaa Yhteenveto ja lähetys -välilehdeltä hakuajan puitteissa.  Muista uudelleen lähetys peruutuksen jälkeen!

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Hakemuksen kähetysaika ja mahdollisuus perua hakemuksen lähetysKuva 15. Hakemuksen lähetysaika ja peruuta lähetetty hakemus mahdollisuus.

Kuvankaappaus Vipusta kohdasta Hakemuksen peruuttamisen vahvistusviesti.Kuva 16. Hakemuksen peruuttamisen vahvistusviesti.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit sulkea sivun Palaa etusivulle -kohdasta (oikeassa ylälaidassa). Näyttö palautuu Vipun etusivulle. Hakemukset ja ilmoitukset -kohdasta voit tarkistaa kasvihuonetuen hakemuksesi tilanteen.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, lähetetty hakemusKuva 17. Lähetetty hakemus näkyy Vipun etusivulla Hakemukset ja ilmoitukset -osiossa.