Koulutuksen järjestäjät

Kuljettajien ja hoitajien kouluttajilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot koulutusten järjestämiseen. Koulutusta voivat järjestää muun muassa erilaiset opistot ja oppilaitokset sekä neuvontajärjestöt.

Ruokavirasto ylläpitää listaa Ruokavirastoon yhteystietonsa ilmoittaneista koulutustahoista, mutta koulutuksen järjestäjät vastaavat itse siitä, että heidän koulutuksensa on eläinkuljetusasetuksen vaatimusten mukaista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2020