Pätevyyskoe

Pätevyyskokeen vaatimukset ovat samat kuin koulutuksen vaatimukset ja ne on lueteltu eläinkuljetusasetuksen liitteessä IV.

Koe sisältää 20 yleistä oikein/väärin‑väittämää ja 10 eläinlajikohtaista oikein/väärin -väittämää. Kysymysten määrä riippuu siitä, montako eläinlajia koskevaan kokeeseen osallistuu. Jos henkilö osallistuu yhtä eläinlajia koskevaan kokeeseen, kysymyksiä on yhteensä 30. Kaikkien kuuden eläinlajin kokeessa kysymyksiä on yhteensä 80. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Virheellisestä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. Vastaamatta jättäminen ei lisää eikä vähennä pisteitä.

Esimerkki pistelaskusta: Henkilö osallistuu yhden eläinlajin kokeeseen, jolloin kysymyksiä on 30 ja läpipääsyraja on 25 pistettä. Henkilö vastaa oikein 26 kysymykseen ja lisäksi hän vastaa väärin 1 kysymykseen sekä jättää 3 kysymykseen vastaamatta. Oikeista vastauksista hän saa 26 pistettä. Väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä (tässä tulee huomioida, että henkilöltä jää saamatta se piste, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi vastannut oikein). Kolmesta kysymyksestä, joihin henkilö on jättänyt vastaamatta, hän ei saa eikä menetä pisteitä. Henkilön lopullinen pistemäärä on siis 26 - 0,5 + 0 + 0 + 0 = 25,5.

Koe on hyväksytysti suoritettu alla olevin pisterajoin:

Pätevyyskokeen pisterajat
Eläinlajeja   Maksimipistemäärä  Läpäisyraja
 1  30  25
 2  40  33
 3  50  41
 4  60  49 
 5  70  57
 6  80

 65

 

 • Kokeet alkavat kaikissa toimipisteissä samanaikaisesti klo 13.00. Aikaa kokeen tekemiseen on kaksi (2) tuntia.

Hyväksytystä kokeen suorituksesta peritään maksu, 52,01 € (hinta alkaen 1.3.2021).
Hylätystä suorituksesta ei peritä maksua.  

 

Ruokavirasto järjestää vuonna 2021 kuljettajien ja hoitajien pätevyyskokeita seuraavasti:

 • pe 7.5.2021 Klo. 13.00 - 15.00
 • pe 4.6.2021 Klo. 13.00 - 15.00

Kokeen voi suorittaa Ruokaviraston Viikin toimipisteen lisäksi aluehallintovirastojen toimipisteissä. Koepaikkoja on rajoitetusti ja kokeeseen mahtuvien henkilöiden määrä vaihtelee koepaikoittain. Kokeeseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Ruokavirasto, Viikin toimipiste (Mustialankatu 3, Helsinki)
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Hämeenlinnan toimipiste (Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna)
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kouvolan toimipiste (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Turun toimipiste / max. 5 osallistujaa (Itsenäisyydenaukio 2, Turku)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasan toimipiste/ max. 4 osallistujaa (Wolffintie 35, Vaasa)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Seinäjoen toimipiste / max. 5 osallistujaa (Torikatu 16, Seinäjoki)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampereen toimipiste / max. 4 osallistujaa (Yliopistonkatu 38, Attila, Tampere)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Jyväskylän toimipiste (Hannikaisenkatu 47, Jyväskylä)
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kuopion toimipiste / max. 6 osallistujaa (Piispankatu 1, 3.krs, Kuopio)
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto, Joensuun toimipiste / max. 4 osallistujaa (Torikatu 36 C, Joensuu)
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Linnankatu 1—3, Oulu)
 • Lapin aluehallintovirasto / max. 6 osallistujaa (Valtakatu 2, Rovaniemi)

 

Eläinkuljetusasetuksen liitteen IV mukainen koulutus on suositeltavaa suorittaa ennen kokeeseen osallistumista. Kokeeseen osallistujan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa kokeeseen osallistuttaessa. Kokeen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kokeeseen voi osallistua myös tulkin kanssa, jos koepaikassa saadaan järjestettyä erillinen tila ja valvoja. Kokeeseen osallistuja vastaa itse tulkin hankinnasta ja kustannuksista. Tieto halusta käyttää tulkkia sekä tulkin nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että tulkin käyttö koepaikassa onnistuu ja tulkki soveltuu tehtävään. Ruokavirasto ei vastaa tulkin mahdollisista käännösvirheistä.

llmoittautumiseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

 • ilmoittautujan nimi 
 • ilmoittautujan osoite
 • ilmoittautujan puhelinnumero
 • ilmoittautujan sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
 • missä edellä mainituista toimipisteistä haluaa tehdä kokeen
 • koepäivä, jolloin kokeen haluaa suorittaa
 • mitä eläinlajeja (kaikki, hevonen, nauta, lammas, vuohi, sika tai siipikarja) koskevaan kokeeseen haluaa osallistua
 • osallistuuko suomen-, ruotsin- vai englanninkieliseen kokeeseen
 • jos osallistuja haluaa käyttää tulkkia, tieto tästä sekä tulkin nimi ja yhteystiedot. Lisäksi tieto, minkä kielisestä kokeesta (suomi, ruotsi, englanti) tulkki kääntää halutulle kielelle.

Kuljettajien ja hoitajien pätevyyskokeeseen ilmoittautumisen on oltava Ruokavirastossa viimeistään koepäivää edeltävän viikon torstaina. Internetin kautta voit ilmoittautua täällä. Ilmoittautua voi myös joko puhelimitse tai täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja lähettämällä sen joko postitise, sähköpostilla tai telefaksilla.

Ruokavirasto
Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö 
Minna Kokkonen 
Mustialankatu 3 
00790 Helsinki

Puhelin 040 489 3356 
sähköpostiosoite elkukoe@ruokavirasto.fi 
telefaksinumero 029 530 4355

Kokeen tuloksista ilmoitetaan kokeeseen osallistujalle viimeistään 15 arkipäivän kuluttua.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2021