Pysyvä mikrobilääketyöryhmä

Työryhmän tehtävät

Pohtia keinoja edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä eläimillä, esim.

  1. suunnitella ajantasaista, mikrobilääkkeitä koskevaa tiedottamista eläinlääkäreille
  2. ohjata mikrobilääkesuositusten kehittämistä ja valmistelua
  3. seurata ja ohjata annettujen suositusten noudattamista
  4. suunnitella ja koordinoida eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden käytön seurantaa

Viimeisimmän kokouksen pöytäkirja (23.8.2018 kokous)