Kanit

21.4.2021 lähtien sovellettavan EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan kaikkien maaeläinten pitopaikat tulee olla rekisteröitynä. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske kotitalouksissa lemmikkeinä pidettävien eläinten pitopaikkoja, eläinlääkäriasemia tai erikseen hyväksyntää vaativia pitopaikkoja. Rekisteröitymisvaatimus tulee uutena esimerkiksi tuotantokaneille.

Tuotantokanien pitopaikat on rekisteröitävä

Turkis- ja lihantuotantotarkoituksissa pidettävien kanien pitopaikat tulee olla rekisteröitynä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fiMikäli kaneja pidetään pitopaikassa, johon on rekisteröity aiemmin muiden eläinlajien eläintenpitoa, liitetään pitopaikkaan kanit uutena eläinlajina eläintenpitoilmoituksella. Jos olet epävarma, onko pitopaikkasi rekisteröity, varmista rekisteritietojen ajantasaisuus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta

Rekisteröidyn pitopaikan toimijoilla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite

Pitopaikan toimijoilla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, lukumääristä ja tunnistetiedoista, sekä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä lähtö- ja määränpään pitopaikkatietoineen ja siirtopäivämäärineen sekä eläinten kuolemista pitopaikassa. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen lemmikkikanien pito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Samalla toimintapaikka rekisteröidään. Lisää tietoa löydät sivulta Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.8.2022